Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

I ACa 397/15 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Apelacyjny we Wrocławiu z 2015-05-13

II Ca 2380/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Krakowie

Data orzeczenia: 28 lutego 2018

Data publikacji: 16 listopada 2018

Poziom podobieństwa: 58%

Wspólna treść

zarzut przedawnienia, termin przedawnienia, strona powodowa, przerwanie biegu przedawnienia, wierzytelność, przedawnienie roszczeń
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • przedawnienie roszczeń
 • Ważne frazy
  • zarzut przedawnienia, termin przedawnienia, strona powodowa, upływ terminu przedawnienia, elektroniczny instrument płatniczy, przerwanie biegu przedawnienia, księga rachunkowa funduszu, bank, fundusz sekurytyzacyjny, wierzytelność, bankowy tytuł egzekucyjny, zamiar zrzeczenia, wypracowanie, dorozumiane oświadczenie woli, dług, wola dłużnika, zawarcie ugody sądowej, przedawnienie roszczeń, wyciąg z księgi, bieg terminu przedawnienia
Zobacz»

III Ca 353/16

uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Łodzi

Data orzeczenia: 20 czerwca 2016

Data publikacji: 7 września 2016

Istotność:

Poziom podobieństwa: 58%

Wspólna treść

termin przedawnienia, przedawnienie roszczeń, uwzględnienie zarzutu przedawnienia, strona powodowa, wierzytelność, bieg przedawnienia
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • przedawnienie roszczeń
 • Ważne frazy
  • termin przedawnienia, przerwa biegu terminu przedawnienia, przedawnienie roszczeń, przedawnienie roszczenia w sytuacji, uwzględnienie zarzutu przedawnienia, składanie pism procesowych, inicjatywa dowodowa, strona powodowa, pozwana odpowiedź na pozew, bankowy tytuł egzekucyjny, wierzytelność, upływ terminu przedawnienia, przepis procedury, umowa kredytów, bieg przedawnienia, możność działania, te sprawy, roszczenie związane z prowadzeniem, skarżący przepis, zarzut przedawnienia roszczenia
Zobacz»

III Ca 1352/17

uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Łodzi

Data orzeczenia: 4 grudnia 2017

Data publikacji: 9 lutego 2018

Istotność:

Poziom podobieństwa: 58%

Wspólna treść

zarzut przedawnienia, termin przedawnienia, przerwanie biegu przedawnienia, nadużycie prawa, pozwany, przedawnienie roszczeń
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • przedawnienie roszczeń
 • Ważne frazy
  • zarzut przedawnienia, termin przedawnienia, prokurent, skuteczne przerwanie biegu, bieg terminu przedawnienia, przerwanie biegu przedawnienia, nadużycie prawa, odpowiedzialność projektanta, pozwany, uznanie roszczenia, przedawnienie roszczeń, rękojmia za wady, pozwany zarzut przedawnienia, podniesienie zarzutu przedawnienia, skuteczność zarzutu przedawnienia, oświadczenie w imieniu spółki, niewłaściwe zastosowanie i przyjęcie, decyzja ubezpieczyciela, roszczenie powodów, dzieło
Zobacz»

II Ca 469/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Krakowie

Data orzeczenia: 11 czerwca 2015

Data publikacji: 31 sierpnia 2015

Poziom podobieństwa: 57%

Wspólna treść

strona powodowa, zarzut przedawnienia, przerwanie biegu przedawnienia, przedawnienie roszczeń, pozwany, termin przedawnienia
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • przedawnienie roszczeń
 • Ważne frazy
  • strona powodowa, zarzut przedawnienia, przerwanie biegu przedawnienia, umowa kredytów, przedawnienie roszczeń, pozwany, rozłożenie długu, rzeczone pismo, strona powodowa w chwili, dowód z dokumentów prywatny, termin przedawnienia, dorozumiane oświadczenie woli, adresat pisma, oświadczenie o uznaniu długu, wola dłużnika, zamiar dłużnika, data pisma, roszczenie strony powodowej, przerwanie biegu przedawnienia roszczenia, rata
Zobacz»

I ACa 697/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Łodzi

Data orzeczenia: 7 listopada 2017

Data publikacji: 23 marca 2018

Poziom podobieństwa: 56%

Wspólna treść

zarzut przedawnienia, termin przedawnienia, nadużycie prawa, strona powodowa, przedawnienie roszczeń
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • przedawnienie roszczeń
 • Ważne frazy
  • zarzut przedawnienia, termin przedawnienia, nadbudowa, upływ terminu przedawnienia, zasady współżycia społecznego, nadużycie prawa, część wynagrodzenia, uznanie zarzutu przedawnienia, kara umowna, zarzut przedawnienia za nadużycie, siedziba, dostawa pojazdów, strona powodowa, dokument konieczny, podwozie, opóźnienie w dochodzeniu, naprawienie szkody na osobie, przedawnienie roszczeń, dłużnik, pojazd specjalny
Zobacz»

XII Ga 277/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Gdańsku

Data orzeczenia: 31 lipca 2013

Data publikacji: 29 października 2013

Poziom podobieństwa: 55%

Wspólna treść

zarzut przedawnienia, pozwany, przedawnienie roszczenia, strona powodowa, umowa sprzedaży, bieg przedawnienia
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • przedawnienie roszczeń
 • Ważne frazy
  • zarzut przedawnienia, pozwany, zapłata za materiały, przedawnienie roszczenia, odstąpienie od umowy, rejonowy gdańsk, północ, rękojmia za wady rzeczy, strona powodowa, spękanie, materiały budowlane, pisma procesowe, umowa sprzedaży, bieg przedawnienia roszczenia powódki, zdanie sądu rejonowego, niewłaściwe uznanie długu, materiał faktyczny i dowodowy, realizacja uprawnienia, bieg przedawnienia, uprawnienie wynikające z rękojmi
Zobacz»

VIII C 379/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy dla Łodzi-Widzewa w Łodzi

Data orzeczenia: 22 grudnia 2016

Data publikacji: 23 grudnia 2016

Poziom podobieństwa: 55%

Wspólna treść

termin przedawnienia, przedawnienie roszczeń, strona pozwana zarzutu przedawnienia
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • przedawnienie roszczeń
 • Ważne frazy
  • umowa bankowa, termin przedawnienia, przedawnienie roszczeń, zarzut przedawnienia roszczenia, nakaz zapłaty, wysokość czterokrotności stopy, treść pozwów, strona pozwana zarzutu przedawnienia, pożyczka w miesięcznych ratach, powództwo w elektronicznym postępowaniu, przerwanie i zawieszenie biegu, koszt zastępstwa adwokata, stwierdzony brak podstaw, odsetki umowne, skapitalizowana odsetka karna, przedawniona należność, roszczenie majątkowe, upływ terminu przedawnienia, spłata kwoty pożyczki, ostatni dzień
Zobacz»

VIII C 3525/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy dla Łodzi-Widzewa w Łodzi

Data orzeczenia: 12 maja 2016

Data publikacji: 13 czerwca 2016

Poziom podobieństwa: 54%

Wspólna treść

termin przedawnienia, przerwanie, przedawnienie roszczeń, bieg, strona pozwana zarzutu przedawnienia
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • przedawnienie roszczeń
 • Ważne frazy
  • termin przedawnienia, umowa ubezpieczenia, bieg terminu przedawnienia, przedmiotowy pojazd, przerwanie, zarzut przedawnienia roszczenia, termin płatności składki, przerwanie przedawnienia, sprzedaż pojazdów, przedawnienie roszczeń, bieg, strona pozwana zarzutu przedawnienia, powiadomienie ubezpieczyciela, rzetelność sporządzenia, list brokerski, biuro brokerskie, jednoczesne powiadomienie, dowód z powołanych dokumentów, prawidłowy adres zamieszkania, przerwanie i zawieszenie
Zobacz»

VIII C 1042/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy dla Łodzi-Widzewa w Łodzi

Data orzeczenia: 4 lipca 2017

Data publikacji: 31 sierpnia 2017

Istotność:

Poziom podobieństwa: 54%

Wspólna treść

zarzut przedawnienia, termin przedawnienia, przedawnienie roszczeń, przerwanie, pozwany, bieg
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • przedawnienie roszczeń
 • Ważne frazy
  • zarzut przedawnienia, termin przedawnienia, wyciąg z księgi rachunkowej, umowa kredytów, kredyt samochodowy, przedawnienie roszczeń, przerwanie, zarzut przedawnienia roszczenia, sekurytyzacyjny fundusz inwestycyjny, przerwanie przedawnienia, bieg terminu przedawnienia, przedmiotowe powództwo, przerwanie i zawieszenie biegu, pozwany, bieg, przedawniona należność, roszczenie majątkowe, upływ terminu przedawnienia, księga powoda, użytek sprzeczny z zasadami
Zobacz»

VIII C 2099/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy dla Łodzi-Widzewa w Łodzi

Data orzeczenia: 10 lutego 2017

Data publikacji: 14 marca 2017

Poziom podobieństwa: 54%

Wspólna treść

zarzut przedawnienia, termin przedawnienia, przedawnienie roszczeń, przerwanie, pozwany, bieg, wierzytelność
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • przedawnienie roszczeń
 • Ważne frazy
  • zarzut przedawnienia, termin przedawnienia, opłata dodatkowa, przedawnienie roszczeń, bieg terminu przedawnienia, treść sprzeciwu, przerwanie, pozwany, bieg, raport kontroli, przepis porządkowy, lokalny transport zbiorowy, ważny bilet, zarzut przedawnienia roszczenia, wierzytelność, przerwanie przedawnienia, uchwała rady miejska, zapłata opłaty, złożyć podpis, zadanie zlecone przez gminę
Zobacz»

VIII C 1222/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy dla Łodzi-Widzewa w Łodzi

Data orzeczenia: 28 września 2017

Data publikacji: 22 grudnia 2017

Istotność:

Poziom podobieństwa: 54%

Wspólna treść

zarzut przedawnienia, termin przedawnienia, wierzytelność, przerwanie, przedawnienie roszczeń, bieg, pozwany
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • przedawnienie roszczeń
 • Ważne frazy
  • zarzut przedawnienia, termin przedawnienia, bieg terminu przedawnienia, wierzytelność, sekurytyzacyjny fundusz inwestycyjny, umowa pożyczki, przerwanie, koszt windykacyjny, zarzut przedawnienia roszczenia, pierwotny wierzyciel, przedawnienie roszczeń, bieg, przerwanie przedawnienia, umowa o przelew wierzytelności, przedmiotowy zarzut, spółka komandytowa, rzetelność sporządzenia, odpowiedź na sprzeciw, pozwany, przerwanie i zawieszenie biegu
Zobacz»

VIII C 318/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy dla Łodzi-Widzewa w Łodzi

Data orzeczenia: 26 lipca 2016

Data publikacji: 13 października 2016

Poziom podobieństwa: 54%

Wspólna treść

zarzut przedawnienia, termin przedawnienia, przerwanie, przedawnienie roszczeń, bieg
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • przedawnienie roszczeń
 • Ważne frazy
  • zarzut przedawnienia, bieg terminu przedawnienia, termin przedawnienia, przerwanie, zarzut przedawnienia roszczenia, przerwanie przedawnienia, przedawnienie roszczeń, bieg, wymagalność roszczenia, stop kredytu lombardowego, bank, stopa kredytu lombardowego, harmonogram spłaty, lublin, czterokrotność, podniesiony zarzut przedawnienia, elektroniczne postępowanie upominawcze, rata, rzetelność sporządzenia, przedmiotowe powództwo
Zobacz»

II Ca 1126/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy we Wrocławiu

Data orzeczenia: 22 października 2013

Data publikacji: 27 listopada 2013

Poziom podobieństwa: 54%

Wspólna treść

zarzut przedawnienia, strona powodowa, przedawnienie roszczeń
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • przedawnienie roszczeń
 • Ważne frazy
  • zarzut przedawnienia, strona powodowa, opóźnienie w dochodzeniu, przedawnienie roszczeń, charakter dochodzonego roszczenia, zaległa należność, granica prawa, główny cel działalności, podstawa do usprawiedliwienia opóźnienia, powództwo gminy, działanie zmierzające do zaniechania, dochodzenie spornego roszczenia, zasady współżycia społecznego, wyjątkowa przyczyna, możliwość podniesienia zarzutu przedawnienia, mieszkaniowy zasób komunalny, usprawiedliwiona przeszkoda, brak zasadności powództwa, sprzeczność zarzutu przedawnienia, apelacja strony powodowej
Zobacz»

I ACa 1935/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny we Wrocławiu

Data orzeczenia: 15 marca 2018

Data publikacji: 14 września 2018

Istotność:

Poziom podobieństwa: 54%

Wspólna treść

zarzut przedawnienia, przerwanie biegu przedawnienia, przedawnienie roszczeń, pozwany
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • przedawnienie roszczeń
 • Ważne frazy
  • zarzut przedawnienia, roszczenie powódki, przerwanie biegu przedawnienia, śmierć córki, kodeks cywilny, przedawnienie roszczeń, pozwany, pozew, córka powódki, dochodzenie roszczenia o zadośćuczynienie, przedawnienie roszczenia o zadośćuczynienie, szkoda, bieg przedawnienia roszczenia, zadośćuczynienie za ból, dłużnik, prawo podmiotowe, odszkodowanie, data zdarzenia, typ roszczenia, roszczenie przez osoby
Zobacz»

I C 469/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Toruniu

Data orzeczenia: 6 lipca 2016

Data publikacji: 30 sierpnia 2016

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Poziom podobieństwa: 54%

Wspólna treść

zarzut przedawnienia, termin przedawnienia roszczenia, wierzytelność, bieg przedawnienia, pozwany
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • przedawnienie roszczeń
 • Ważne frazy
  • zarzut przedawnienia, termin przedawnienia roszczenia, sekurytyzacyjny fundusz inwestycyjny, wierzytelność, bieg przedawnienia, możliwość żądania zaspokojenia, prawna możliwość żądania, następująca wpłata, zarzut przedawnienia roszczenia, umowa pożyczki gotówkowej, kolejna wpłata, uznanie niewłaściwe, pozwany, przerwanie biegu terminu przedawnienia, upływ terminu przedawnienia roszczenia, nabycie wierzytelności, bank, początek biegu przedawnienia, roszczenie związane z prowadzeniem, bieg terminu przedawnienia roszczenia
Zobacz»

III Ca 35/17

uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Łodzi

Data orzeczenia: 7 lutego 2017

Data publikacji: 29 marca 2017

Istotność:

Poziom podobieństwa: 53%

Wspólna treść

zarzut przedawnienia, przedawnienie roszczeń
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • przedawnienie roszczeń
 • Ważne frazy
  • zarzut przedawnienia, zamiar zrzeczenia, zawarcie ugody sądowej, odsetka ustawowa za opóźnienie, zachowanie dłużników, zarzut przedawnienia roszczenia, sprawa zasady, oświadczenie woli o zrzeczeniu, efekt kontroli, uznanie roszczenia, czynność samoistna, opóźnienie w przypadku, przedawnienie roszczeń, dorozumiane zrzeczenie, oświadczenie woli dłużnika, podjęcie negocjacji w sprawie, zasada spłaty zadłużenia, uwzględnienie w sprawie, bieg dni, uprawnienie podmiotowe
Zobacz»

VIII C 2315/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy dla Łodzi-Widzewa w Łodzi

Data orzeczenia: 6 marca 2017

Data publikacji: 14 marca 2017

Poziom podobieństwa: 53%

Wspólna treść

zarzut przedawnienia, termin przedawnienia, pozwany, przedawnienie roszczeń
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • przedawnienie roszczeń
 • Ważne frazy
  • zarzut przedawnienia, termin przedawnienia, pozwany, najemca, zarząd lokalu, nakaz zapłaty, przedawnienie roszczeń, sprzeciw, zarzut przedawnienia roszczenia, umowa najmu, czynsz najmu, przerwanie przedawnienia, bieg terminu przedawnienia, przedmiotowy lokal, roszczenie o świadczenia okresowe, poprzednik prawny powodów, ego, rzetelność sporządzenia, przedmiotowe powództwo, zapłata czynszów
Zobacz»

VIII C 1221/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy dla Łodzi-Widzewa w Łodzi

Data orzeczenia: 26 września 2017

Data publikacji: 25 października 2017

Istotność:

Poziom podobieństwa: 53%

Wspólna treść

zarzut przedawnienia, termin przedawnienia, wierzytelność, przerwanie, przedawnienie roszczeń, bieg, pozwany
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • przedawnienie roszczeń
 • Ważne frazy
  • zarzut przedawnienia, termin przedawnienia, sekurytyzacyjny fundusz inwestycyjny, bieg terminu przedawnienia, wierzytelność, umowa pożyczki, przerwanie, koszt windykacyjny, zarzut przedawnienia roszczenia, pierwotny wierzyciel, przedawnienie roszczeń, bieg, pozwany, przerwanie przedawnienia, umowa o przelew wierzytelności, przedmiotowy zarzut, spółka komandytowa, rzetelność sporządzenia, odpowiedź na sprzeciw, przerwanie i zawieszenie biegu
Zobacz»

III Ca 1587/15

uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Łodzi

Data orzeczenia: 1 grudnia 2015

Data publikacji: 11 stycznia 2016

Istotność:

Poziom podobieństwa: 53%

Wspólna treść

zarzut przedawnienia, termin przedawnienia, przerwanie biegu przedawnienia, przedawnienie roszczeń, wierzytelność, pozwany zarzut
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • przedawnienie roszczeń
 • Ważne frazy
  • zarzut przedawnienia, bankowy tytuł egzekucyjny, termin przedawnienia, poprzednik prawny powodów, podniesienie zarzutu przedawnienia, furora, przerwanie biegu przedawnienia, przedawnienie roszczeń, upływ terminu przedawnienia, podniesione twierdzenie, postanowienie komornika sądowego, pozwany zarzut przedawnienia, strona pozwana na rozprawie, wierzytelność, klauzula wykonalności, limit kredytowy, siedziba, możliwość ustosunkowania, pozwany zarzut, karta kredytowa
Zobacz»

VIII C 701/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy Wrocław Śródmieście we Wrocławiu

Data orzeczenia: 20 kwietnia 2016

Data publikacji: 7 czerwca 2016

Poziom podobieństwa: 53%

Wspólna treść

strona powodowa, zarzut przedawnienia, pozwany, termin przedawnienia, roszczenie
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • przedawnienie roszczeń
 • Ważne frazy
  • strona powodowa, zarzut przedawnienia, czynsz, uznanie długu, pozwany, medium, należność główna, kartoteka finansowa, odsetka ustawowa za opóźnienie, przedmiotowy lokal, termin przedawnienia, protokół elektroniczny, korzystanie z lokali, umorzenie zaległości czynszowych, oświadczenie woli, bezumowne korzystanie, pismo strony powodowej, roszczenie, roszczenie o świadczenia okresowe, zasady współżycia społecznego
Zobacz»
Dodano:  ,  Opublikował(a):  Irena Szpytko
Podmiot udostępniający informację:  Sąd Apelacyjny we Wrocławiu
Osoba, która wytworzyła informację:  Jolanta Solarz,  Dariusz Kłodnicki
Data wytworzenia informacji: