Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

I ACa 567/13 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Apelacyjny we Wrocławiu z 2013-06-18

II Ca 893/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Szczecinie

Data orzeczenia: 8 kwietnia 2016

Data publikacji: 12 września 2016

Poziom podobieństwa: 38%

Powiązana tematyka

skarb państwa
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • szkoła filialna, publiczna szkoła podstawowa, szkoda, rada gmin, likwidacja szkoły, zdarzenie, likwidacji publicznych, wojewoda, uchwała, wypowiedzenie umowy o prace, uchwała rady gminy, wójt pozwanej gminy, sprawa likwidacji, wieloczłonowy związek przyczynowy, szkoda na mieniu, przedmiotowa szkoła, przerwanie związku, nieważność, przyczyna szkody, zamiar likwidacji
Zobacz»

III Ca 177/16

uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Łodzi

Data orzeczenia: 16 maja 2016

Data publikacji: 24 sierpnia 2016

Istotność:

Poziom podobieństwa: 37%

Powiązana tematyka

skarb państwa
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • kodeks cywilny, działanie funkcjonariuszy, bezprawność, sąd administracyjny, powstanie szkody, władza publiczna, pojazd, przedawnienie, naczelnik urzędu celnego, dyrektor izby celnej, postępowania celne, organ celny, rażące naruszenie prawa, konstytucja rp, zgłoszenie celne, odpowiedzialność skarbu państwa, informacja na temat osoby, wiarygodność, wyrok wojewódzkiego sądu administracyjny, uzasadnienie orzeczenia sądu najwyższego
Zobacz»

IX Ca 223/18

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Olsztynie

Data orzeczenia: 14 września 2018

Data publikacji: 16 października 2018

Istotność:

Poziom podobieństwa: 35%

Powiązana tematyka

skarb państwa
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • nabrzeże, stanica, strona jeziora, slip, pomost, inwestycja, pozwana gmina, burmistrz miasta i gminy, dojazd, prace modernizacyjne, nieruchomość powoda, posesja, geoda, pozwany, władza publiczna, ciąg pieszy, bezprawność, modernizacja, droga publiczna, murek oporowy
Zobacz»

I C 508/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Giżycku

Data orzeczenia: 28 grudnia 2017

Data publikacji: 1 lutego 2018

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 35%

Powiązana tematyka

skarb państwa
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • stanica, nabrzeże, strona jeziora, slip, pomost, dojazd, modernizacja, pozwana gmina, burmistrz miasta i gminy, wiata, budowa, inwestor, dokumentacja fotograficzna, inwestycja, firma powodów, brama, posesja powoda, zeznanie powoda, droga wewnętrzna, świadek
Zobacz»

I ACa 1558/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Krakowie

Data orzeczenia: 29 stycznia 2015

Data publikacji: 2 czerwca 2015

Istotność:

Poziom podobieństwa: 34%

Powiązana tematyka

skarb państwa
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • gmina, podgrupa, gmina umowy, mieszkaniec, członka grupy, umowy partycypacyjne, uiszczona kwota, postępowanie grupowe, opłata przyłączeniowa, działanie gmin, kanalizacja, inwestycja, opłaty partycypacyjne, budowa sieci kanalizacyjna, wykonywanie władzy publicznej, sfera imperium, dzień zapłaty, dominium, inicjatywa, ustawa o postępowaniu
Zobacz»

V Ca 476/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Rzeszowie

Data orzeczenia: 24 kwietnia 2018

Data publikacji: 21 maja 2018

Poziom podobieństwa: 34%

Powiązana tematyka

skarb państwa
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • gmina miasta, marszałek województwa, tytuł wykonawczy, szkoda, miasto, gmina, ustawa o ochronie gruntów, administracja skarbowa, ochrona gruntów rolnych, biuro gospodarki, wyłączenie z produkcji rolnej, naczelnik, wyłączenie gruntów z produkcji, egzekucja administracyjna, obowiązek uiszczania opłaty rocznej, postanowienie dyrektora izby, akt indywidualny, samorządowe kolegium odwoławcze, grunt rolny i leśny, urząd skarbowy
Zobacz»

IV Ca 4/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Płocku

Data orzeczenia: 6 kwietnia 2016

Data publikacji: 11 maja 2016

Istotność:

Poziom podobieństwa: 33%

Powiązana tematyka

skarb państwa
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • gmina, awaria, zaopatrzenie w wodę, umowa o zaopatrzenie, inkasent, instalacja wodociągowa, zasiłek celowy, odprowadzanie ścieków, szkoda, rodzina, odbiorca usługi, wójt gmin, wodociąg, wodomierz, uchwyt, zgłoszenie w urzędzie, przewód instalacji, mebel, położenie płytek, płytki podłogowe
Zobacz»

I C 590/12

zarządzenie, wyrok, uzasadnienie

Sąd Rejonowy dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie

Data orzeczenia: 29 sierpnia 2014

Data publikacji: 26 maja 2015

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 32%

Powiązana tematyka

skarb państwa
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • odszkodowanie, wartość odszkodowania, kwota wynikająca z różnicy, prezydent, utracone korzyści, otrzymanie odszkodowania, wykonywanie władzy publicznej, szkoda, przewlekłość postępowania administracyjnego, odszkodowanie za wywłaszczone nieruchomości, niedopuszczalność drogi sądowej, rozszerzone powództwo, wojewoda, pełnomocnictwo, pozew z załącznikami, utrata zysków, jednostka samorządu terytorialnego, wycena, odrzucenie pozwu, śródmieście w warszawie
Zobacz»

XXV C 1407/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Warszawie

Data orzeczenia: 18 maja 2016

Data publikacji: 13 października 2016

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 32%

Powiązana tematyka

skarb państwa
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • warszawa, zaniechanie przy wykonywaniu władzy, prawo działania, odrębne rozpoznanie, przesłanka odpowiedzialności, ostrów wielkopolski, wykonywanie władzy publicznej, szkoda, odszkodowanie od skarbu państwa, prezes sądu rejonowego, opłata sądowa od pozwu, trybunał w strasburgu, wysoka zaległość, orzeczenie kończące w sprawie, bezprawność orzeczenia, jednostka samorządu terytorialnego, koszt procesu bez uszczerbku, formuła deliktu, wpłata do banku, z prawa
Zobacz»

I ACa 2350/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Warszawie

Data orzeczenia: 2 marca 2017

Data publikacji: 11 lipca 2017

Istotność:

Poziom podobieństwa: 32%

Powiązana tematyka

skarb państwa
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • usługa pocztowa, rynek podmiotów, raport, szkoda ewentualna, kalkulacja szkody, cena brutto, powodowa spółka, wysokość szkody, utracone korzyści, podatek vat, czas dotarcia, dotarciu przesyłki, placówka pocztowa, sektor finansowy, dostępność, wybór oferty, system podatków, wspólny system, podmiot świadczący usługi, znaczek
Zobacz»

II Ca 659/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Piotrkowie Trybunalskim

Data orzeczenia: 31 października 2016

Data publikacji: 12 lutego 2018

Istotność:

Poziom podobieństwa: 32%

Powiązana tematyka

skarb państwa
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • wykonywanie władzy publicznej, niezgodność z prawem, szkoda, zaniechanie przy wykonywaniu władzy, odpowiedzialność skarbu państwa, odpowiedzialność, bezprawność, prawo działania, konstytucja rp, związek przyczynowy, wydanie prawomocnego orzeczenia, odpowiedzialność odszkodowawcza, ostateczna decyzja, komentowany przepis, odszkodowanie i zadośćuczynienie, przesłanka odpowiedzialności, zwrot pozwu, jednostka samorządu terytorialnego, trybu skargi, właściwe postępowanie
Zobacz»

I ACa 413/12

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Białymstoku

Data orzeczenia: 24 sierpnia 2012

Data publikacji: 24 października 2013

Poziom podobieństwa: 32%

Powiązana tematyka

skarb państwa
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • sąd administracyjny, postępowanie nadzorcze, rada miejska, organ nadzoru, ustawa o systemie oświaty, bezprawność, władza publiczna, gmina, likwidacja szkoły podstawowej, uczeń, uchwała rady miejska, rok szkolny, rażące naruszenie prawa, rozstrzygnięcie nadzorcze wojewody, uchwała rady, udział gminy, działanie wojewody, przedmiotem likwidacji, szkoda, prawo o postępowaniu
Zobacz»

I C 514/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Warszawie

Data orzeczenia: 4 września 2015

Data publikacji: 23 czerwca 2016

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 32%

Powiązana tematyka

skarb państwa
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • usługa pocztowa, poczta polska, powodowa spółka, system podatków, wspólny system, podatek od wartości dodanej, strona powodowa, spóźniony dowód, podatek vat, wysokość szkody, cena brutto, sektor finansowy, operator publiczny, szkoda ewentualna, minister skarbu państwa, utracone korzyści, wydanie aktów normatywnych, bezprawie legislacyjne, rynek, zdanie powoda
Zobacz»

I C 1172/15

uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Nowym Sączu

Data orzeczenia: 19 kwietnia 2016

Data publikacji: 22 grudnia 2017

Istotność:

Poziom podobieństwa: 31%

Powiązana tematyka

skarb państwa
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • budynek portierni, działanie gmin, murowany budynek, własność, pozwana gmina, rada gmin, miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, pozwany, postawienie ogrodzenia, charakter usługowy, prośba powoda, bezprawne działanie strony, przedmiotowa nieruchomość, użytkowanie wieczyste, protokół uzgodnień, państwa radców, akt notarialny, budynek gimnazjum, cena wielokrotnie niższa, zbycie
Zobacz»

III Ca 140/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Nowym Sączu

Data orzeczenia: 20 kwietnia 2016

Data publikacji: 10 czerwca 2016

Istotność:

Poziom podobieństwa: 31%

Powiązana tematyka

skarb państwa
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • postawienie znaku, szkoda, przedmiotowy znak, gmina, przedmiotowa droga, starosta, powiat, wójt gmin, skład materiałów, zmiana organizacji ruchu, działalność gospodarcza, istnienie znaku, czynsz najmu nieruchomości, młynarczyk, koszt wynajęcia, projekt organizacji ruchu, plac, władza publiczna, warsztat, dochód
Zobacz»

II Ca 654/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Szczecinie

Data orzeczenia: 12 marca 2014

Data publikacji: 3 sierpnia 2017

Poziom podobieństwa: 31%

Powiązana tematyka

skarb państwa
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • świadczenie rodzinne, prawo do renty, szkoda, świadczenie rentowe, nieterminowe załatwienie, niezgodność z prawem, powodów prawa, decyzja, kryterium dochodowe, bezprawność, właściwe postępowanie, pozwany, rodzina, przesłanka odpowiedzialności, odpowiedzialność odszkodowawcza, przekroczeniem dochodu, radca prawny, związek przyczynowy, wypłata, niezdolność do prac
Zobacz»

I ACa 1032/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Białymstoku

Data orzeczenia: 13 kwietnia 2018

Data publikacji: 24 sierpnia 2018

Istotność:

Poziom podobieństwa: 31%

Powiązana tematyka

skarb państwa
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • stanowisko skarbnika, skarbnik powiatu, polisa, odwołanie powoda ze stanowiska, uchwała rady powiatu, dodatkowe wynagrodzenie roczne, przyrost, uchwała, szkoda, odszkodowanie, kredyt hipoteczny, dochód, sąd administracyjny, dodatek, jednostka samorządu terytorialnego, rada, pozwany powiat, warunek kredytu, wynagrodzenie roczne dla pracowników, marża
Zobacz»

I ACa 144/11

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Białymstoku

Data orzeczenia: 28 kwietnia 2011

Data publikacji: 29 października 2013

Poziom podobieństwa: 31%

Powiązana tematyka

skarb państwa
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • sąd administracyjny, organ nadzoru, rozstrzygnięcie nadzorcze wojewody, likwidacja szkoły podstawowej, postępowanie przed sądem administracyjnym, akt nadzorów, prawo o postępowaniu, rada miejska, postępowanie nadzorcze, samorząd gminny, wojewódzki sąd administracyjny, uchwała, ustawa o systemie oświaty, władza publiczna, bezprawność, uczeń, koszt archiwizacji, uchwała rady miejska, gmina, rok szkolny
Zobacz»

XXV C 189/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Warszawie

Data orzeczenia: 22 maja 2015

Data publikacji: 20 czerwca 2016

Poziom podobieństwa: 30%

Powiązana tematyka

skarb państwa
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • uzasadnioną zwłoką, naruszenie prawa strony, rozpoznanie sprawy w postępowaniu, postępowanie klauzulowe, wniosek o nadanie klauzul, szkoda, skarga na naruszenie prawa, z prawa, skarga powoda, rozpoznanie wniosku o nadanie, wykonywanie władzy publicznej, sprawa skargi, załatwienie wniosków, prokuratoria generalna skarbu państwa, nadanie klauzul wykonalności, uzasadniające uznanie, komentowany przepis, zaniechanie przy wykonywaniu władzy, prezes sądu okręgowy, obowiązek odszkodowawczy
Zobacz»

I C 409/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Sieradzu

Data orzeczenia: 22 czerwca 2018

Data publikacji: 6 sierpnia 2018

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Poziom podobieństwa: 30%

Powiązana tematyka

skarb państwa
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • szkoda, prawomocne orzeczenie, prokuratura rejonowa, pawilon handlowy, orzeczenie niezgodne z prawem, zadośćuczynienie, prezes sądu okręgowy, dobra osobiste, odpowiedzialność skarbu państwa, bezprawność, niezgodność z prawem, wykonalność, koperta, brak działania, działanie sądu, władza publiczna, postanowienie, handel zagraniczny, prejudykat, płyta
Zobacz»
Dodano:  ,  Opublikował(a):  Monika Kurkowiak
Podmiot udostępniający informację:  Sąd Apelacyjny we Wrocławiu
Osoba, która wytworzyła informację:  Iwona Biedroń,  Grażyna Matuszek ,  Małgorzata Lamparska
Data wytworzenia informacji: