Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

I ACa 688/13 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Apelacyjny we Wrocławiu z 2013-07-10

VIII Ga 98/14

uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Bydgoszczy

Data orzeczenia: 30 września 2014

Data publikacji: 20 listopada 2014

Poziom podobieństwa: 64%

Wspólna treść

oświadczenie o potrąceniu, pozwany, kara umowna, nota księgowa, wzajemna wierzytelność, zarzut potrącenia, odbiór końcowy
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • potrącenie
 • Ważne frazy
  • oświadczenie o potrąceniu, pozwany, kara umowna, oświadczenie o potrąceniu wierzytelności, wymagalność, nota księgowa, wzajemna wierzytelność, koszty budowy, faktura, zarzut potrącenia, odbiór końcowy, kompensata, umowa, pismo, złożenie oświadczenia o potrąceniu, dach, umorzenie wierzytelności, zasadność obciążenia powoda, zwłoka w wykonaniu dzieła, nadanie listów
Zobacz»

VIII Ga 161/13

uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Bydgoszczy

Data orzeczenia: 22 listopada 2013

Data publikacji: 17 grudnia 2013

Poziom podobieństwa: 60%

Wspólna treść

wierzytelność, oświadczenie o potrąceniu, zarzut potrącenia, pozwany, zapłata kary umowna, procesowy zarzut
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • potrącenie
 • Ważne frazy
  • wierzytelność, oświadczenie o potrąceniu, zarzut potrącenia, pozwany, roszczenie wynikające z zobowiązania, skuteczne oświadczenie o potrąceniu, procesowy zarzut potrącenia, dzień zapłaty, zapłata kary umowna, pełnomocnik procesowy, procesowy zarzut, wymagalność roszczenia, potrącenie wierzytelności, zobowiązanie bezterminowe, składanie oświadczenia, poczta internetowa, oświadczenie woli, sprzeciw od nakazu zapłaty, wyrok z dna, pismo z dna
Zobacz»

V ACa 763/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Gdańsku

Data orzeczenia: 8 grudnia 2015

Data publikacji: 21 marca 2016

Istotność:

Poziom podobieństwa: 60%

Wspólna treść

wierzytelność, oświadczenie o potrąceniu, pozwany, zapłata, nota księgowa, kara umowna, zarzut potrącenia, robota budowlana
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • potrącenie
 • Ważne frazy
  • wierzytelność, oświadczenie o potrąceniu, pozwany, zapłata, nota księgowa, kara umowna, zapłata w postępowaniu nakazowym, zarzut potrącenia, zarzut od nakazów zapłaty, robota budowlana, oświadczenie dłużnika o uznaniu, potrącenie wierzytelności, zarzut sformułowany w punktach, nakaz zapłaty w postępowaniu, budynek mieszkalny wielorodzinny, pisemne oświadczenie dłużników, inwestor, wezwanie dłużnika do zapłaty, spełnienie świadczenia, wydanie nakazu zapłaty
Zobacz»

VI ACa 886/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Warszawie

Data orzeczenia: 20 czerwca 2017

Data publikacji: 12 czerwca 2018

Istotność:

Poziom podobieństwa: 58%

Wspólna treść

kara umowna, nota księgowa, pozwany, wierzytelność, oświadczenie o potrąceniu
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • potrącenie
 • Ważne frazy
  • kara umowna, nota księgowa, inwestor, pozwany, wykonanie przedmiotu umowy, wierzytelność, oświadczenie o potrąceniu, sala konferencyjna, projektor, szafa, usterka, opóźnienie w wykonaniu przedmiotu, montaż, praca powódki, ostatni etap prac, instalacja, projekt, sprzęt, oświadczenie o potraceniu, termin
Zobacz»

VIII Ga 36/14

uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Bydgoszczy

Data orzeczenia: 24 czerwca 2014

Data publikacji: 20 sierpnia 2014

Poziom podobieństwa: 58%

Wspólna treść

oświadczenie o potrąceniu, kara umowna, nota, pozwany, odbiór końcowy, wierzytelność, protokół odbioru, zwłoka
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • potrącenie
 • Ważne frazy
  • oświadczenie o potrąceniu, kara umowna, nota, pozwany, nota obciążeniowa, odbiór końcowy, zewnętrzna instalacja, wierzytelność, gotowość odbioru, zatwierdzony protokół odbioru robót, kara umowna za zwłokę, protokół odbioru, wykonanie przedmiotu umowy, wymagalność, fakt potrącenia, budowa, faktura, zgłoszenie gotowości, zwłoka, certyfikat
Zobacz»

X Ga 59/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Poznaniu

Data orzeczenia: 26 marca 2015

Data publikacji: 17 kwietnia 2015

Istotność:

Poziom podobieństwa: 58%

Wspólna treść

kara umowna, pozwany, zarzut potrącenia, wzajemna wierzytelność, robota budowlana, oświadczenie o potrąceniu, zapłata
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • potrącenie
 • Ważne frazy
  • kara umowna, teren przedszkola, pozwany, potrącenie umowne, umowa o roboty budowlane, wynagrodzenie umowne, zarzut potrącenia, wzajemna wierzytelność, potrącenie wzajemne, zagospodarowanie terenów, postępowanie nakazowe, robota budowlana, skuteczne potrącenie, oświadczenie o potrąceniu, zgoda na potrącenia, kompensata, naliczona kara, dłużnik, zapłata, nakaz zapłaty
Zobacz»

VI Ga 125/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Rzeszowie

Data orzeczenia: 11 czerwca 2015

Data publikacji: 8 lipca 2015

Poziom podobieństwa: 57%

Wspólna treść

oświadczenie o potrąceniu, zapłata kary umowna, wierzytelność wzajemna, wezwanie, nota księgowa, zarzut potrącenia, pozwany, robota budowlana
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • potrącenie
 • Ważne frazy
  • oświadczenie o potrąceniu, kara umowna za opóźnienie, zapłata kary umowna, umorzenie wierzytelności, warunek skutecznego oświadczenia, postaci umorzeń, wierzytelność wzajemna, wezwanie, skuteczne oświadczenie o potrąceniu, odbiór robót, nota księgowa, zarzut potrącenia, pozwany, data dojścia, wierzytelności niewymagalne, wierzytelność w stan wymagalności, świadczenie o zapłatę, uprzednie wezwanie dłużnika, robota budowlana, termin zapłaty kary
Zobacz»

I C 1239/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy dla Warszawy-Woli w Warszawie

Data orzeczenia: 3 września 2014

Data publikacji: 29 lipca 2016

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Poziom podobieństwa: 57%

Wspólna treść

kara umowna, oświadczenie o potrąceniu, protokół odbioru, nota księgowa, pozwany, zarzut potrącenia
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • potrącenie
 • Ważne frazy
  • kara umowna, aneks, oświadczenie o potrąceniu, zmiana technologii, oświadczenie woli o potrąceniu, protokół odbioru, nota księgowa, pozwany, zarzut potrącenia, opad, złożenie oświadczenia o potrąceniu, kompensacja, dach, wyjaśnienie biegłe, woli w warszawie, kwota kary umowna, zmieniona technologia, wina za powstałe opóźnienie, żądanie oddalenia powództwa, odbiór robót
Zobacz»

VI Ga 346/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Rzeszowie

Data orzeczenia: 21 stycznia 2016

Data publikacji: 18 lutego 2016

Poziom podobieństwa: 57%

Wspólna treść

zarzut potrącenia, oświadczenie o potrąceniu, pozwany, wzajemna wierzytelność, strona powodowa
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • potrącenie
 • Ważne frazy
  • zarzut potrącenia, oświadczenie o potrąceniu, faktura, pozwany, wzajemna wierzytelność, gotówka, samochód, potrącenie wzajemne wierzytelności, dokumentacja księgowa, złożenie oświadczenia o potrąceniu, strona powodowa, wierzytelność strony, określone oświadczenie woli, podniesienie zarzutu potrącenia, księgowa działalności, materialnoprawną podstawę, umorzenie wzajemnych wierzytelności, pełnomocnik, wierzytelność przedstawiona do potrącenia, zakres umocowania
Zobacz»

XXIII Ga 1881/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Warszawie

Data orzeczenia: 10 lutego 2017

Data publikacji: 20 kwietnia 2017

Poziom podobieństwa: 57%

Wspólna treść

zarzut potrącenia, oświadczenie o potrąceniu, robota budowlana, kara umowna, wierzytelność, pozwany, protokół odbioru
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • potrącenie
 • Ważne frazy
  • zarzut potrącenia, oświadczenie o potrąceniu, robota budowlana, kara umowna, wierzytelność, pozwany, usterka, komisja inwentaryzacyjna, elewacja, termin zgodny, odbiór robót, działanie komisji, wada, sprzeciw od nakazu zapłaty, wierzytelność powodów, zlecona robota budowlana, umowa, protokół odbioru, warszawa w warszawie, wypłata wynagrodzenia
Zobacz»

VIII Ga 122/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Bydgoszczy

Data orzeczenia: 28 listopada 2013

Data publikacji: 17 września 2014

Poziom podobieństwa: 57%

Wspólna treść

wierzytelność, zarzut potrącenia, kara umowna, oświadczenie o potrąceniu, pozwany, robota budowlana, procesowy zarzut
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • potrącenie
 • Ważne frazy
  • wierzytelność, zarzut potrącenia, postępowanie uproszczone, kara umowna, oświadczenie o potrąceniu, pozwany, wysokość wierzytelności, okres gwarancji jakości, robota budowlana, usterka, wierzytelność niższa, opóźnienie, wierzytelność powodów, umowa o roboty budowlane, robota dodatkowa, procesowy zarzut potrącenia, kaucja, potrącenie wierzytelności, roszczenie, procesowy zarzut
Zobacz»

XII Ga 216/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Krakowie

Data orzeczenia: 25 maja 2017

Data publikacji: 19 maja 2020

Poziom podobieństwa: 56%

Wspólna treść

strona powodowa, wierzytelność, oświadczenie o potrąceniu, pozwany, nota księgowa, zarzut potrącenia
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • potrącenie
 • Ważne frazy
  • strona powodowa, wierzytelność, anulowanie, oświadczenie o potrąceniu, pozwany, nota księgowa, zaliczka, umowa konsorcjum, zarzut potrącenia, termicznej utylizacji, postępowanie do czasu rozstrzygnięcia, czas rozstrzygnięcia sprawy, wola, podstawa prawna obciążenia, opracowanie technologii, istnienie wierzytelności, zadanie projektu, wniosek dowodowe strony powodowej, złożenie oświadczenia o potrąceniu, merytoryczne rozpoznanie zarzutów
Zobacz»

I ACa 400/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Szczecinie

Data orzeczenia: 28 lipca 2016

Data publikacji: 20 października 2016

Istotność:

Poziom podobieństwa: 56%

Wspólna treść

wierzytelność, oświadczenie o potrąceniu, kara umowna, nota księgowa, zarzut potrącenia, pozwany, zapłata
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • potrącenie
 • Ważne frazy
  • wierzytelność, oświadczenie o potrąceniu, kara umowna, nota księgowa, zarzut potrącenia, pozwany, wierzytelność o zapłatę, oświadczenie o potrąceniu wierzytelności, dług, zapłata, zarzut od nakazów zapłaty, paragraf, przedstawienie do potrącenia, składające oświadczenia, umorzenie wierzytelności powoda, wierzytelność przedstawiona do potrącenia, wola, skuteczne oświadczenie o potrąceniu, część wierzytelności, umowa z dniem
Zobacz»

VIII Ga 213/14

uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Bydgoszczy

Data orzeczenia: 13 stycznia 2015

Data publikacji: 24 września 2015

Poziom podobieństwa: 56%

Wspólna treść

wierzytelność, nota, oświadczenie o potrąceniu, zarzut potrącenia, pozwany
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • potrącenie
 • Ważne frazy
  • wierzytelność, nota, nota obciążeniowa, oświadczenie o potrąceniu, zarzut potrącenia, pozwany, zlecenie spedycyjne, potrącenie dokonane przed wszczęciem, nienależyte wykonanie zobowiązania, pozwana nota, umorzenie wierzytelności, wynik obciążenia, nadawca towaru, brak wymagalności wierzytelności, treść sprzeciwu od nakazu, wierzytelności wymagalne, sprzeciw od nakazu zapłaty, konsekwencja uznania, procesowy zarzut potrącenia, wierzytelność drugiej strony
Zobacz»

VIII Ga 91/18

uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Bydgoszczy

Data orzeczenia: 18 września 2018

Data publikacji: 5 listopada 2018

Poziom podobieństwa: 56%

Wspólna treść

wierzytelność, kara umowna, nota, pozwany, wezwanie do zapłaty, oświadczenie o potrąceniu
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • potrącenie
 • Ważne frazy
  • wierzytelność, kara umowna, nota, należność, książeczka opłat, nota obciążeniowa, pozwany, potwierdzenie przelewu, kwestia wymagalności, wezwanie do zapłaty, oświadczenie o potrąceniu, egzekucja, potwierdzenie doręczenia, skuteczne potrącenie, wymagalność wierzytelności, pozwane wezwanie, pierwsza instancja, poczta elektroniczna, wygaśnięcie świadczenia, spełnienie wierzytelności
Zobacz»

I ACa 1385/12

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny we Wrocławiu

Data orzeczenia: 30 stycznia 2013

Data publikacji: 19 czerwca 2013

Poziom podobieństwa: 56%

Wspólna treść

oświadczenie o potrąceniu, kara umowna, wierzytelność, strona powodowa, zarzut potrącenia, pozwany
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • potrącenie
 • Ważne frazy
  • oświadczenie o potrąceniu, kara umowna, wierzytelność, strona powodowa, wada i usterka, zarzut potrącenia, potrącenie wierzytelności, oświadczenie strony powodowej, usunięcie wady, zarzut spełnienia świadczenia, umorzenie wierzytelności, postaci umorzeń, usuwanie wad, wierzytelność strony powodowej, skuteczność oświadczenia, powództwo opozycyjne, pozwany, izolacja tarasu, wymagalność, wada istotna
Zobacz»

I ACa 971/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Warszawie

Data orzeczenia: 25 kwietnia 2014

Data publikacji: 24 lipca 2014

Istotność:

Poziom podobieństwa: 56%

Wspólna treść

kara umowna, nota, oświadczenie o potrąceniu, wierzytelność, pozwany, zarzut potrącenia, zwłoka
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • potrącenie
 • Ważne frazy
  • kara umowna, nota obciążeniowa, nota, naliczona kara umowna, nakaz zapłaty, oświadczenie o potrąceniu, żużel, wierzytelność, oświadczenie woli, syndyk masy upadłości, podwykonawca, pozwany, wykonanie roboty, rozpoczęta robota, umowa, zarzut potrącenia, wynagrodzenie ryczałtowe, zwłoka, odcinek, opóźnienie
Zobacz»

I ACa 309/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Szczecinie

Data orzeczenia: 14 września 2017

Data publikacji: 4 grudnia 2017

Istotność:

Poziom podobieństwa: 56%

Wspólna treść

wierzytelność, pozwany, oświadczenie o potrąceniu, robota budowlana, zapłata kary umowna, nota
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • potrącenie
 • Ważne frazy
  • wierzytelność, inwestor, przedłużenie terminu wykonania robót, pozwany, oświadczenie o potrąceniu, okno, robota budowlana, dłużnik, prezes zarządu powódki, aneks, zapłata kary umowna, termin wykonania robót budowlanych, inspektor nadzoru, aneksowanie umowy, nota, uzasadnienie wyroków sądu najwyższego, opóźnienie w wykonaniu przedmiotu, paragraf, wykonanie przedmiotu umowy, wymagalność
Zobacz»

VIII Ga 154/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Szczecinie

Data orzeczenia: 17 czerwca 2016

Data publikacji: 26 września 2016

Poziom podobieństwa: 55%

Wspólna treść

wierzytelność, kara umowna, zarzut potrącenia, oświadczenie o potrąceniu, pozwany, zapłata
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • potrącenie
 • Ważne frazy
  • wierzytelność, kara umowna, zarzut potrącenia, oświadczenie o potrąceniu, doręczenie odpisu pozwu, pozwany, zarzut od nakazów zapłaty, fakt potrącenia, profesjonalny uczestnik obrotu, usunięcie wad i usterek, kompensata, zapłata, pismo, podwójny skutek, wykonanie docieplenia, ewentualna wierzytelność, udowodnienie wierzytelności, poddasze budynku, nakaz zapłaty i pozew, zgłoszenie zarzutu potrącenia
Zobacz»

VIII GC 2115/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Bydgoszczy

Data orzeczenia: 12 października 2015

Data publikacji: 2 listopada 2015

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Poziom podobieństwa: 55%

Wspólna treść

wierzytelność, kara umowna, oświadczenie o potrąceniu, nota, pozwany, zarzut potrącenia
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • potrącenie
 • Ważne frazy
  • wierzytelność, kara umowna, oświadczenie o potrąceniu, nota, nota obciążeniowa, pozwany, fax, umowa, zarzut potrącenia, przyjęcie dostawy, ton rzepaku, zapis o karach umownych, realizacja dostawy, dostawa rzepaku, własna wierzytelność, skutek potrącenia, wierzytelność powódki, nasiono, zwrot faktury, nasienie
Zobacz»
Dodano:  ,  Opublikował(a):  Monika Kurkowiak
Podmiot udostępniający informację:  Sąd Apelacyjny we Wrocławiu
Osoba, która wytworzyła informację:  Małgorzata Bohun,  Ewa Głowacka
Data wytworzenia informacji: