Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

I ACa 1192/12 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Apelacyjny we Wrocławiu z 2013-01-17

I ACa 719/10

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny we Wrocławiu

Data orzeczenia: 12 kwietnia 2011

Data publikacji: 2 marca 2013

Poziom podobieństwa: 87%

Wspólna treść

spółka, akcjonariusz, dywidenda, podatek vat, decyzja inspektora kontroli skarbowej, szkoda, dodatkowe zobowiązanie podatkowe, decyzja izby skarbowej, wykonanie decyzji podatkowych, wartość akcji, nadwyżka podatku, rok obrotowy, sprzęt komputerowy, ogłoszenie upadłości
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • spółka akcyjna
 • Ważne frazy
  • spółka, akcjonariusz, dywidenda, podatek vat, strona powodowa, decyzja inspektora kontroli skarbowej, szkoda, wydanie i wykonanie, dodatkowe zobowiązanie podatkowe, decyzja izby skarbowej, wykonanie decyzji podatkowych, wartość akcji, organ podatkowy, nadwyżka podatku, spółka akcyjna, rok obrotowy, sprzęt komputerowy, ogłoszenie upadłości, dyrektor urzędu kontroli skarbowej, skład celny
Zobacz»

I ACa 20/18

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Szczecinie

Data orzeczenia: 23 maja 2018

Data publikacji: 9 sierpnia 2018

Poziom podobieństwa: 46%

Wspólna treść

akcjonariusz, spółka, upadłość, wartość akcji, kapitał, kredyt
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • spółka akcyjna
 • Ważne frazy
  • akcjonariusz, stocznia, spółka, zarząd, holding, upadłość, bank, utrata wartości akcji, skarb państwa, rada nadzorcza, budowa statków, wartość akcji, walne zgromadzenie akcjonariuszy, kapitał, konstytucja rp, działanie, władza, kredyt, gwarancja, członek
Zobacz»

I ACa 1253/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Krakowie

Data orzeczenia: 8 lutego 2017

Data publikacji: 18 maja 2017

Poziom podobieństwa: 46%

Wspólna treść

akcjonariusz, akcja, spółka
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • spółka akcyjna
 • Ważne frazy
  • akcjonariusz, akcja, zbycie akcji, spółka, akcja imienna, dobry obyczaj, pokrzywdzenie akcjonariusza, zbywanie akcji, pokrzywdzenie powódki, umowa przedwstępna, statut spółki, zgromadzenie akcjonariuszy pozwanej spółki, sprzedaż akcji, interes spółki, zmiana statutów, grono, zwyczajne walne zgromadzenie akcjonariuszy, akcjonariusz w spółce, uchylenie uchwały, rozporządzanie akcjami
Zobacz»

V AGa 32/18

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Gdańsku

Data orzeczenia: 19 stycznia 2018

Data publikacji: 19 listopada 2018

Poziom podobieństwa: 44%

Powiązana tematyka

spółka akcyjna
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • akcjonariusz, akcja, akcja imienna, spółka, bezpieczeństwo i obronności państwa, statut, znaczenie strategiczne, pokrzywdzenie akcjonariusza, akcjonariusz większościowy, przeniesienie akcji, wskazanie nabywcy, traktowanie akcjonariuszy, cena, rozporządzenie akcjami, dobry obyczaj, nabycie akcji, wykaz spółek, jednostka badawczo, potrzeba bezpieczeństwa, pozwana spółka
Zobacz»

VI ACa 258/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Warszawie

Data orzeczenia: 27 listopada 2013

Data publikacji: 11 marca 2014

Istotność:

Poziom podobieństwa: 44%

Wspólna treść

akcjonariusz, akcja, dywidenda, spółka, kapitał
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • spółka akcyjna
 • Ważne frazy
  • akcjonariusz, akcja, dywidenda, spółka, akcjonariusz powodowej spółki, akcja imienna, sprzedaż akcji, statut, pozwany, wpis do księgi akcyjnej, założyciel spółki, rada nadzorcza, akcja na okaziciela, kapitał, nabycie akcji, strona powodowa, ciężar, status akcjonariusza, podwyższenie kapitału, członek założyciel
Zobacz»

VIII GC 145/11

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Szczecinie

Data orzeczenia: 28 lutego 2013

Data publikacji: 6 kwietnia 2013

Poziom podobieństwa: 44%

Powiązana tematyka

spółka akcyjna
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • akcja, dywidenda, akcjonariusz, akcja o numerach, przelew, księga akcyjna, wierzytelność, spółka, karta, zgromadzenie akcjonariuszy, akcja imienna, księga akcji, zaliczka na poczet dywidendy, cesjonariusz, uchwała, wypłata dywidendy, właściciel akcji, walne zgromadzenie, zysk, zarząd
Zobacz»

VII AGa 565/18

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Warszawie

Data orzeczenia: 17 maja 2018

Data publikacji: 21 grudnia 2018

Poziom podobieństwa: 44%

Powiązana tematyka

spółka akcyjna
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • akcjonariusz, akcja, sporna akcja, zaskarżona uchwała, spółka, pokrzywdzenie akcjonariusza, duplikat, kapitał, prawo głosu, stwierdzenie nieważności uchwały, pozwana spółka, podwyższenie kapitału zakładowego spółki, część akcji, prawy głos, nadzwyczajne walne zgromadzenie akcjonariuszy, okaziciel, prawo do akcji, statut spółki, dobry obyczaj, głosowanie
Zobacz»

XXVI GC 153/15

zarządzenie, wyrok, uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Warszawie

Data orzeczenia: 20 grudnia 2016

Data publikacji: 23 października 2018

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 43%

Powiązana tematyka

spółka akcyjna
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • akcjonariusz, akcja, spółka, zaskarżona uchwała, walne zgromadzenie, zgromadzenie akcjonariuszy, statut spółki, kapitał, pokrzywdzenie akcjonariusza, tekst jednolity statutu, sporna akcja, pozbawienie akcjonariuszy, skarb państwa, prawo głosu z akcji, podwyższenie kapitału zakładowego spółki, akcja na okaziciela, wykonywanie prawa głosu, obyczaj, duplikat, pozwana spółka
Zobacz»

VII AGa 37/18

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Warszawie

Data orzeczenia: 24 kwietnia 2018

Data publikacji: 7 lutego 2019

Poziom podobieństwa: 43%

Powiązana tematyka

spółka akcyjna
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • akcja, akcja na okaziciela, akcja imienna, spółka, akcjonariusz, wydanie dokumentów akcji, wartość nominalna, księga akcyjna, przeniesienie akcji, posiadanie akcji, odcinek zbiorowy, umowa, pozwana spółka, przeniesienie posiadania, związek przyczynowy, rozporządzanie akcjami, szkoda, nabycie akcji, depozyt, sprzedaż akcji
Zobacz»

X GC 431/13

uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Łodzi

Data orzeczenia: 7 kwietnia 2014

Data publikacji: 9 kwietnia 2014

Istotność:

Poziom podobieństwa: 43%

Powiązana tematyka

spółka akcyjna
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • akcja, umorzenie akcji, akcjonariusz, porozumienie, spółka, walne zgromadzenie, instrument finansowy, kapitał zakładowy, zmiana statutów, instrumentum finansowy, spółka publiczna, okaziciel, pozwany, kapitał, nabycie akcji własnych, akcja serii, warunek umorzenia, celu umorzenia, obniżenie kapitału, obrót instrumentami
Zobacz»

VII AGa 123/18

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Warszawie

Data orzeczenia: 4 czerwca 2018

Data publikacji: 14 września 2018

Istotność:

Poziom podobieństwa: 43%

Wspólna treść

akcja, akcjonariusz, spółka, kapitał
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • spółka akcyjna
 • Ważne frazy
  • akcja, akcjonariusz, akcja na okaziciela, spółka, akcja imienna, głos, uchwała, statut, kapitał zakładowy, kapitał, emisja, pokrzywdzenie akcjonariusza, prawo poboru, nowa akcja, głosowanie, akcja uprzywilejowana, walne zgromadzenie, porządek obrad, dokument akcji, podwyższenie kapitału
Zobacz»

I ACa 507/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Krakowie

Data orzeczenia: 14 lipca 2016

Data publikacji: 26 września 2016

Istotność:

Poziom podobieństwa: 42%

Powiązana tematyka

spółka akcyjna
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • akcjonariusz, akcja, akcjonariusz mniejszościowy, dekret, akcjonariusz pozwanej spółki, przymusowy wykup, udział w walnym zgromadzeniu, spółka, złożenie do depozytu, status akcjonariusza, depozyt sądowy, domniemanie, zwyczajne walne zgromadzenie akcjonariuszy, skarb państwa, akcjonariusz większościowy, wykup akcji, nieważność uchwały, pokrzywdzenie akcjonariusza, akcja na okaziciela, sprzeczność uchwały
Zobacz»

I ACa 1406/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Łodzi

Data orzeczenia: 3 grudnia 2014

Data publikacji: 13 marca 2015

Poziom podobieństwa: 42%

Powiązana tematyka

spółka akcyjna
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • akcja, akcja imienna, akcja na okaziciela, spółka, akcjonariusz, akcja uprzywilejowana, cena emisyjna, kapitał, spółka akcyjna, statut spółki, wartość nominalna, żądanie zamiany, emisja, dokonanie zamiany, założyciel, pozwany, zmiana statutów, podwyższenie kapitału zakładowego, zamiana na akcje, przeniesienie akcji
Zobacz»

I ACa 1021/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Poznaniu

Data orzeczenia: 18 grudnia 2013

Data publikacji: 17 stycznia 2014

Poziom podobieństwa: 42%

Powiązana tematyka

spółka akcyjna
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • akcja imienna, akcjonariusz, sporna akcja, wartość nominalna, umowa sprzedaży akcji, spółka, nieważność umowy, interes prawny, pakiet akcji, sztuka akcji, własność akcji, spółka akcji, współuczestnictwo, wiara nabywcy, powództwo o ustalenie, dysponowanie akcjami, uprawnienie zbywcy, legitymacja, czynność prawna, w zamian
Zobacz»

I ACa 634/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Łodzi

Data orzeczenia: 23 września 2016

Data publikacji: 6 grudnia 2016

Poziom podobieństwa: 42%

Powiązana tematyka

spółka akcyjna
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • akcja, akcja imienna, zamiana akcji, akcja na okaziciela, akcjonariusz, spółka, zmiana statutów, akcja uprzywilejowana, kapitał, żądanie zamiany, spółka akcyjna, cena emisyjna, statut spółki, kapitał zakładowy, wartość nominalna, dokument akcji, emisja, pozwany, założyciel, dokonanie zamiany
Zobacz»

I ACa 471/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Szczecinie

Data orzeczenia: 31 października 2013

Data publikacji: 17 marca 2014

Poziom podobieństwa: 42%

Powiązana tematyka

spółka akcyjna
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • dywidenda, akcja, akcjonariusz, akcja o numerach, dywidenda za rok, spółka, zaliczka na poczet dywidendy, uchwała o podziale zysku, księga akcyjna, pozwany, uchwały nieistniejące, zła wiara, walne zgromadzenie akcjonariuszy, uchwała o wypłacie dywidendy, cały kapitał zakładowy, dokument akcji, wiedza o bezprawności, księga akcji, statut, akcja imienna serii
Zobacz»

XII K 55/12

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Warszawie

Data orzeczenia: 2 czerwca 2016

Data publikacji: 19 stycznia 2018

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 42%

Powiązana tematyka

spółka akcyjna
 • Ważne frazy
  • akcja, makulatura, akcjonariusz, papier wartościowy, reaktywacja, skup, spółka, staroć, pochodzenie, wojna światowa, kolekcjoner, nieruchomość, targ, układ, prezydent miasta, nabycie akcji, mienie, zarząd, bazar, uzgodnienie stanu prawne
Zobacz»

I ACz 1970/14

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Poznaniu

Data orzeczenia: 27 listopada 2014

Data publikacji: 19 grudnia 2014

Poziom podobieństwa: 42%

Powiązana tematyka

spółka akcyjna
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • akcja, akcjonariusz, dokument akcji, spółka, akcja na okaziciela, zwyczajne walne zgromadzenie, dotychczasowy akcjonariusz, jednoczesne wyłączenie, prawo poboru, statut spółki, akcja spółki, kapitał, walne zgromadzenie akcjonariuszy, podwyższenie kapitału zakładowego, unieważnianie, zabezpieczenie, minister skarbu państwa, zawieszenie postępowania rejestrowego, prawo z akcji, sprawa podwyższenia
Zobacz»

XXVI GC 27/18

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Warszawie

Data orzeczenia: 9 kwietnia 2018

Data publikacji: 23 października 2018

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 42%

Powiązana tematyka

spółka akcyjna
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • akcja, akcjonariusz, przymusowy wykup, wykup akcji, księga akcyjna, akcja imienna, spółka, podwyższenie kapitału zakładowego, nieistniejące uchwały, memorandum informacyjne, kapitał, prawo poboru akcji, księga akcji, uchwała nadzwyczajnego walnego zgromadzenia, stwierdzenie nieważności, uchwała zarządu, pozwana spółka, dokonanie przydziału, dokument akcji, wpis do księgi
Zobacz»

XXIII Ga 37/12

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Warszawie

Data orzeczenia: 10 maja 2012

Data publikacji: 23 maja 2019

Poziom podobieństwa: 42%

Powiązana tematyka

spółka akcyjna
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • akcjonariusz, akcja, spółka, cały kapitał zakładowy, współmałżonek, księga akcyjna spółki, nadzwyczajne walne zgromadzenie, akcjonariusz spółki, uprawnienie korporacyjne, akcja w spółkach, prawo z akcji, akcja imienna, wpis do księgi akcyjnej, kapitał, majątek wspólny małżonków, uchwała, środek pochodzący z majątku, woli uczestnictwa, walne zgromadzenie spółki, wspólność majątkowa małżeńska
Zobacz»
Dodano:  ,  Opublikował(a):  Monika Kurkowiak
Podmiot udostępniający informację:  Sąd Apelacyjny we Wrocławiu
Osoba, która wytworzyła informację:  Ewa Głowacka,  Beata Wolfke – Kobzar
Data wytworzenia informacji: