Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
5402

I ACa 10/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny we Wrocławiu

Data orzeczenia: 2013-02-20

Data publikacji: 2013-06-05

trafność 100%

Sygn. akt I ACa 10/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 20 lutego 2013 r. Sąd Apelacyjny we Wrocławiu – Wydział I Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSA Sławomir Jurkowicz Sędziowie: SSA Aleksandra Marszałek (spr.) SSO del. Jolanta Solarz Protokolant: Katarzyna Stalewska po rozpoznaniu w dniu 7 lutego 2013 r. we Wrocławiu na rozprawie sprawy z powództwa L. S. przeciwko (...) Spółce Akcyjnej w W. o zapłatę na skutek apelacji obu stron od wyroku Sądu Okręgowego w Świdnicy z dnia 7 li
Czytaj więcej»

I ACa 15/12

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny we Wrocławiu

Data orzeczenia: 2012-02-15

Data publikacji: 2012-11-28

trafność 100%

Sygn. akt I ACa 15/12 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 15 lutego 2012 r. Sąd Apelacyjny we Wrocławiu – Wydział I Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSA Sławomir Jurkowicz Sędziowie: SSA Adam Jewgraf SSA Walter Komorek (spr.) Protokolant: Joanna Skuza po rozpoznaniu w dniu 15 lutego 2012 r. we Wrocławiu na rozprawie sprawy z powództwa B. G. (1) przeciwko Powiatowi (...) i Skarbowi Państwa – Staroście (...) o zapłatę na skutek apelacji powódki od wyroku Sądu Okręgowego we Wrocławiu
Czytaj więcej»

I ACa 17/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny we Wrocławiu

Data orzeczenia: 2013-02-08

Data publikacji: 2013-07-11

trafność 100%

Sygn. akt I ACa 17/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 8 lutego 2013 r. Sąd Apelacyjny we Wrocławiu – Wydział I Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSA Jan Gibiec Sędziowie: SSA Tadeusz Nowakowski SSA Beata Wolfke - Kobzar (spr.) Protokolant: Marta Perucka po rozpoznaniu w dniu 8 lutego 2013 r. we Wrocławiu na rozprawie sprawy z powództwa (...) S.A. w S. przeciwko Agencji (...) Sp. z o.o. w G. o pozbawienie tytułu wykonawczego wykonalności na skutek apelacji strony pozwanej od wyro
Czytaj więcej»

I ACa 22/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny we Wrocławiu

Data orzeczenia: 2013-02-21

Data publikacji: 2013-10-01

trafność 100%

Sygn. akt I A Ca 22/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 21 lutego 2013 r. Sąd Apelacyjny we Wrocławiu – Wydział I Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSA Małgorzata Bohun (spr.) Sędziowie: SSA Walter Komorek SSA Adam Jewgraf Protokolant: Justyna Łupkowska po rozpoznaniu w dniu 21 lutego 2013 r. we Wrocławiu na rozprawie sprawy z powództwa (...) S.A. w W. przeciwko A. R. o uznanie czynności prawnej za bezskuteczną na skutek apelacji pozwanego od wyroku Sądu Okręgowego w L. z dnia 25
Czytaj więcej»

I ACa 23/12

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny we Wrocławiu

Data orzeczenia: 2012-02-15

Data publikacji: 2012-11-28

trafność 100%

Sygn. akt I ACa 23/12 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 15 lutego 2012 r. Sąd Apelacyjny we Wrocławiu – Wydział I Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSA Sławomir Jurkowicz (spr.) Sędziowie: SSA Adam Jewgraf SSA Walter Komorek Protokolant: Joanna Skuza po rozpoznaniu w dniu 15 lutego 2012 r. we Wrocławiu na rozprawie sprawy z powództwa Przedsiębiorstwa Usługowego (...) Spółki jawnej W. S. , P. S. z siedzibą we W. przeciwko (...) Spółce z o.o. z siedzibą we W. o zapłatę na skutek ape
Czytaj więcej»

I ACa 25/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny we Wrocławiu

Data orzeczenia: 2013-02-15

Data publikacji: 2013-08-28

trafność 100%

Teza orzeczenia: Podstawą do obniżki czynszu przewidzianej w art. 700 k.c. jest tylko zwykły przychód z przedmiotu dzierżawy. Chodzić tu będzie o przeciętny, w skali co najmniej kilkuletniej, przychód, jaki przyniósłby przedmiot dzierżawy, gdyby był racjonalnie wykorzystywany na cele przewidziane w umowie. Utrata przychodów okazjonalnych związanych z (...)
Sygn. akt I ACa 25/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 15 lutego 2013 r. Sąd Apelacyjny we Wrocławiu – Wydział I Cywilny w składzie: Przewodniczący: Prezes SA Andrzej Niedużak Sędziowie: SSA Tadeusz Nowakowski SSA Walter Komorek (spr.) Protokolant: Katarzyna Rzepecka po rozpoznaniu w dniu 15 lutego 2013 r. we Wrocławiu na rozprawie sprawy z powództwa Agencji Nieruchomości Rolnych w W. Oddziału Terenowego we W. przeciwko L. K. , C. K. o zapłatę na skutek apelacji strony powodowej od
Czytaj więcej»

I ACa 26/12

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny we Wrocławiu

Data orzeczenia: 2012-02-08

Data publikacji: 2012-11-28

trafność 100%

Sygn. akt I A Ca 26/12 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 8 lutego 2012 r. Sąd Apelacyjny we Wrocławiu – Wydział I Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSA Elżbieta Lipińska (spr.) Sędziowie: SSA Jan Surma SSA Dariusz Kłodnicki Protokolant: Justyna Łupkowska po rozpoznaniu w dniu 8 lutego 2012 r. we Wrocławiu na rozprawie sprawy ze skargi Gminy K. przeciwko (...) Polska S.A. w W. o uchylenie wyroku Sądu Polubownego przy Krajowej Izbie Gospodarczej w W. z dnia 3 lutego 2011r. sygn. akt
Czytaj więcej»

I ACa 28/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny we Wrocławiu

Data orzeczenia: 2013-02-19

Data publikacji: 2013-04-24

trafność 100%

Sygn. akt I ACa 28/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 19 lutego 2013 r. Sąd Apelacyjny we Wrocławiu – Wydział I Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSA Małgorzata Lamparska Sędziowie: SSA Sławomir Jurkowicz SSO del. Magdalena Cichocka (spr.) Protokolant: Katarzyna Stalewska po rozpoznaniu w dniu 19 lutego 2013 r. we Wrocławiu na rozprawie sprawy z powództwa (...) spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w L. przeciwko T. K. , M. W. o zapłatę na skutek apelacji pozwanych od wyroku S
Czytaj więcej»

I ACa 33/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny we Wrocławiu

Data orzeczenia: 2013-03-01

Data publikacji: 2013-07-10

trafność 100%

Sygn. akt I ACa 33/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 1 marca 2013 r. Sąd Apelacyjny we Wrocławiu – Wydział I Cywilny w składzie: Przewodniczący: Prezes SA Andrzej Niedużak Sędziowie: SSA Tadeusz Nowakowski (spr.) SSA Walter Komorek Protokolant: Katarzyna Rzepecka po rozpoznaniu w dniu 15 lutego 2013 r. we Wrocławiu na rozprawie sprawy z powództwa A. G. przeciwko Skarbowi Państwa - Marszałkowi Województwa (...) o zapłatę na skutek apelacji powoda od wyroku Sądu Okręgowego we Wrocł
Czytaj więcej»

I ACa 35/12

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny we Wrocławiu

Data orzeczenia: 2012-02-17

Data publikacji: 2013-02-28

trafność 100%

Sygn. akt I ACa 35/12 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 17 lutego 2012 r. Sąd Apelacyjny we Wrocławiu – Wydział I Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSA Iwona Biedroń (spr.) Sędziowie: SSA Tadeusz Nowakowski SSA Dariusz Kłodnicki Protokolant: Teresa Wróbel - Płatek po rozpoznaniu w dniu 17 lutego 2012 r. we Wrocławiu na rozprawie sprawy z powództwa L. H. przeciwko (...) S.A. w L. o ustalenie i zobowiązanie do złożenia oświadczenia woli na skutek apelacji powoda od wyroku Sądu Okręg
Czytaj więcej»