Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
3862

II AKa 298/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny we Wrocławiu

Data orzeczenia: 2017-11-08

Data publikacji: 2018-01-08

trafność 100%

Istotność:

Sygnatura akt II AKa 298/17 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 8 listopada 2017 r. Sąd Apelacyjny we Wrocławiu II Wydział Karny w składzie: Przewodniczący: SSA Cezariusz Baćkowski Sędziowie: SSA Stanisław Rączkowski (spr.) SSA Andrzej Kot Protokolant: Iwona Łaptus przy udziale prokuratora Prokuratury Regionalnej we Wrocławiu Zbigniewa Jaworskiego po rozpoznaniu w dniu 8 listopada 2017 r. sprawy J. K. (1) oskarżonego o czyn z art. 229 § 1 kk , art. 297 § 1 kk i art. 13 § 1 kk w związk
Czytaj więcej»

II S 25/17

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny we Wrocławiu

Data orzeczenia: 2017-12-21

Data publikacji: 2018-01-08

trafność 100%

Sygn. akt II S 25/17 POSTANOWIENIE Dnia 21 grudnia 2017 r. Sąd Apelacyjny we Wrocławiu II Wydział Karny w składzie: Przewodniczący: S.S.A. Tadeusz Kiełbowicz (spr.) Sędziowie: S.S.A. Barbara Krameris S.S.A. Bogusław Tocicki po rozpoznaniu w sprawie T. W. skargi na naruszenie prawa do rozpoznania sprawy w postępowaniu sądowym bez nieuzasadnionej zwłoki, na podstawie art. 430 § 1 k.p.k. w zw. z art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 17 czerwca 2004 r. o skardze na naruszenie prawa strony do rozpoznania spraw
Czytaj więcej»

II AKa 289/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny we Wrocławiu

Data orzeczenia: 2017-10-26

Data publikacji: 2017-12-29

trafność 100%

Istotność:

Sygnatura akt II AKa 289/17 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 26 października 2017 r. Sąd Apelacyjny we Wrocławiu II Wydział Karny w składzie: Przewodniczący: SSA Bogusław Tocicki (spr.) Sędziowie: SSA Wiesław Pędziwiatr SSA Zdzisław Pachowicz Protokolant: Anna Czarniecka przy udziale prokuratora Prokuratury Okręgowego we Wrocławiu T. B. po rozpoznaniu w dniu 26 października 2017 r. sprawy P. S. (1) oskarżonego o czyn z art. 258 § 1 k.k. , art. 56 ust. 1 i 3 ustawy o z dnia 29 lipca
Czytaj więcej»

II AKa 202/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny we Wrocławiu

Data orzeczenia: 2017-08-17

Data publikacji: 2017-12-22

trafność 100%

Istotność:

Sygnatura akt II AKa 202/17 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 17 sierpnia 2017 roku Sąd Apelacyjny we Wrocławiu II Wydział Karny w składzie: Przewodniczący: SSA Piotr Kaczmarek Sędziowie: SA Cezariusz Baćkowski (spr.) SA Wojciech Kociubiński Protokolant: Aldona Zięta przy udziale prokuratora Prokuratury Regionalnej we Wrocławiu Zbigniewa Jaworskiego po rozpoznaniu w dniu 17 sierpnia 2017 roku sprawy A. B. oskarżonego z art. 280 § 2 kk , art. 191 § 1 kk , art. 263 § 2 kk na skutek ap
Czytaj więcej»

II AKa 209/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny we Wrocławiu

Data orzeczenia: 2017-10-03

Data publikacji: 2017-12-22

trafność 100%

Istotność:

Sygnatura akt II AKa 209/17 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 3 października 2017 r. Sąd Apelacyjny we Wrocławiu II Wydział Karny w składzie: Przewodniczący: SSA Barbara Krameris Sędziowie: SSA Cezariusz Baćkowski (spr.) SSA Zdzisław Pachowicz Protokolant: Beata Sienica przy udziale prokuratora Prokuratury Okręgowej Bartosza Kupniewskiego po rozpoznaniu w dniu 3 października 2017 r. sprawy A. C. oskarżonej z art. 271 § 1 kk i art. 271 § 3 kk w związku z art. 12 kk w związku z art. 6
Czytaj więcej»

II AKa 310/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny we Wrocławiu

Data orzeczenia: 2017-11-08

Data publikacji: 2017-12-22

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: 1. Decyzja Ramowa z dnia 13.06.2002 r. w sprawie europejskiego nakazu aresztowania i procedury wydawania osób pomiędzy państwami członkowskimi (2002/584/WSiSW) oraz Europejska Konwencja o Ekstradycji z 13.12.1957 r., uzupełniona protokołem dodatkowym z 15.10.1975 r. i drugim protokołem dodatkowym z 17.03.1978 r. nakładają na sąd wydający europejski nakaz aresztowania oraz wniosek o ekstradycję skazanego, celem odbycia przez niego kary pozbawienia wolności obowiązek baczenia, aby okres pozbawienia wolności osoby, której wniosek dotyczy w państwie wykonania nakazu aresztowania i wniosku o ekstradycję nie był dłuższy od okresu orzeczonej kary pozbawienia wolności. Wymieniony obowiązek wynika również z dyrektywy adaptacji określonej w art. 253§1 KPK, stosownie do której tymczasowe aresztowanie powinno być niezwłocznie uchylone lub zmienione na inny środek zapobiegawczy, gdy ustaną przyczyny, wskutek których zostało ono zastosowane lub powstaną przyczyny uzasadniające jego uchylenie albo zmianę. 2. Polski sąd nie może przerzucać na organy państwa obcego odpowiedzialności za naruszenie przepisów prawa. 3. Mając na względzie konstytucyjną zasadę odpowiedzialności Skarbu Państwa za szkodę wyrządzoną przez organy władzy publicznej uznać należy, że przepis art. 552§4 KPK stanowi podstawę prawną dochodzenia roszczeń z tytułu niewątpliwie niesłusznego tymczasowego aresztowania stosowanego przez państwo obce w związku z wydaniem przez polski sąd europejskiego nakazu aresztowania, jeżeli w sprawie wystąpiły przesłanki uzasadniające odpowiedzialność odszkodowawczą Skarbu Państwa, tj. gdy bezprawne pozbawienie wolności osobistej wynika z niezgodnego z prawem działania polskiego sądu.
Sygnatura akt II AKa 310/17 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 8 listopada 2017 roku Sąd Apelacyjny we Wrocławiu II Wydział Karny w składzie: Przewodniczący: SSA Wiesław Pędziwiatr Sędziowie: SA Jerzy Skorupka (spr.) SA Edyta Gajgał Protokolant: Aldona Zięta przy udziale prokurator Prokuratury Regionalnej we Wrocławiu Urszuli Piwowarczyk- Strugały po rozpoznaniu w dniu 8 listopada 2017 roku sprawy H. T. (1) o odszkodowanie i zadośćuczynienie na skutek apelacji wniesionej przez wniosk
Czytaj więcej»

II AKa 233/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny we Wrocławiu

Data orzeczenia: 2017-10-06

Data publikacji: 2017-12-22

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: . Jeżeli w trakcie ekspertyzy biegły ujawnił inne przestępstwa niż te, których dotyczy ekspertyza, o istnieniu których organy ścigania nie wiedziały, staje się świadkiem czynu, a wydana przez niego opinia nie może stanowić dowodu w sprawie (art. 196§1 KPK). Jeżeli biegły najpierw donosi o faktach uzasadniających podejrzenie popełnienia przestępstwa, przedstawia dowody (informacje) wskazujące na popełnienie przestępstwa, a następnie wydaje opinię o tych faktach, kumuluje dwie role procesowe – świadka i biegłego, co w świetle przepisu art. 196§1 KPK jest niedopuszczalne. 2. Jednym z warunków rzetelnego procesu karnego jest dopełnienie przez biegłego powołanego w sprawie standardu bezstronności subiektywnej i obiektywnej. Jeżeli biegły wypowiada się na temat winy oskarżonego, motywów i pobudek jego zachowania lub oceny prawnej czynu zarzuconego oskarżonemu, ujawnia swoje nastawienie do tej strony oraz wskazuje, że jest subiektywnie stronniczy w stosunku do oskarżonego. Z perspektywy zewnętrznego obserwatora, a zatem dopełnienia standardu bezstronności obiektywnej, taki biegły postrzegany jest, jako osoba mająca wyrobiony pogląd o oskarżonym, sprawie i przedmiocie ekspertyzy. Wymienione sytuacje dyskwalifikują biegłego jako bezstronnego eksperta, mającego stwierdzić okoliczności mające istotne znaczenie dla rozstrzygnięcia sprawy wymagające wiadomości specjalnych. W konsekwencji, opinia wydana przez biegłego stronniczego (subiektywnie i obiektywne) nie stanowi dowodu w sprawie, a w miejsce tego biegłego należy powołać innego (art. 196§3 KPK).
Sygnatura akt II AKa 233/17 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 6 października 2017 r. Sąd Apelacyjny we Wrocławiu II Wydział Karny w składzie: Przewodniczący: SSA Jerzy Skorupka (spr) Sędziowie: SSA Tadeusz Kiełbowicz SSA Zdzisław Pachowicz Protokolant: Anna Turek przy udziale prokuratora Prokuratury Regionalnej Zbigniewa Jaworskiego po rozpoznaniu w dniu 6 października 2017 r. sprawy S. W. oskarżonej z art. 296 § 1, 2 i 3 kk , art. 284 § 2 kk w zw. z art. 294 § 1 kk i art. 303 § 2 k
Czytaj więcej»

II AKa 328/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny we Wrocławiu

Data orzeczenia: 2017-11-17

Data publikacji: 2017-12-22

trafność 100%

Istotność:

Sygnatura akt II AKa 328/17 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 17 listopada 2017 r. Sąd Apelacyjny we Wrocławiu II Wydział Karny w składzie: Przewodniczący: SSA Barbara Krameris Sędziowie: SSA Grzegorz Kapera SSA Andrzej Kot (spr.) Protokolant: Iwona Łaptus przy udziale prokuratora Prokuratury Regionalnej Urszuli Piwowarczyk-Strugały po rozpoznaniu w dniu 17 listopada 2017 r. sprawy F. K. i W. S. oskarżonych za czyny z art. 53 ust. 2 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu
Czytaj więcej»

II AKa 300/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny we Wrocławiu

Data orzeczenia: 2017-11-08

Data publikacji: 2017-12-22

trafność 100%

Istotność:

Sygnatura akt II AKa 300/17 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 8 listopada 2017 r. Sąd Apelacyjny we Wrocławiu II Wydział Karny w składzie: Przewodniczący:SSA Cezariusz Baćkowski Sędziowie:SSA Andrzej Kot (spr.) SSA Stanisław Rączkowski Protokolant: Iwona Łaptus przy udziale prokuratora Prokuratury Regionalnej we Wrocławiu Zbigniewa Jaworskiego po rozpoznaniu w dniu 8 listopada 2017 r. sprawy K. S. (1) oskarżonego o czyn z art. 280 § 2 kk w związku z art. 157 § 2 kk w związku z art.
Czytaj więcej»

II AKa 306/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny we Wrocławiu

Data orzeczenia: 2017-11-08

Data publikacji: 2017-12-22

trafność 100%

Istotność:

Sygnatura akt II AKa 306/17 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 8 listopada 2017 r. Sąd Apelacyjny we Wrocławiu II Wydział Karny w składzie: Przewodniczący: SSA Cezariusz Baćkowski Sędziowie: SSA Andrzej Kot (spr.) SSA Stanisław Rączkowski Protokolant: Iwona Łaptus przy udziale prokuratora Prokuratury Regionalnej we Wrocławiu Zbigniewa Jaworskiego po rozpoznaniu w dniu 8 listopada 2017 r. sprawy G. K. i H. K. oskarżonych o czyn z art. 53 ust. 1 i 2, art. 54 ust. 1 i art. 54 ust. 2 ust
Czytaj więcej»