Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

I ACa 687/13 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Apelacyjny we Wrocławiu z 2014-01-31

I C 373/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Płocku

Data orzeczenia: 10 września 2018

Data publikacji: 10 listopada 2018

Istotność:

Poziom podobieństwa: 45%

Wspólna treść

kontrakt, udział, umowa, kapitał zakładowy spółki, pozwany
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • spółka
 • Ważne frazy
  • spółka prawa cypryjskiego, zarząd, strata, kontrakt, połączenie, wkład niepieniężny, milion złoty, negocjacja, bilans, udział, sprawozdanie finansowe spółki, wydruk, umowa, świadek, oświadczenie o przystąpieniu, kapitał zakładowy spółki, wniosek o otwarcie, wniosek o ogłoszenie upadłości, postępowanie układowe, pozwany
Zobacz»

I ACa 704/12

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Szczecinie

Data orzeczenia: 24 kwietnia 2013

Data publikacji: 22 października 2013

Poziom podobieństwa: 45%

Wspólna treść

spółka, pozwany, zbycie, sprzedaż udziału
 • Wspólne odwołania prawne
   1. Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 września 2002 r. w sprawie opłat za czynności radców prawnych oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów pomocy prawnej udzielonej przez radcę prawnego ustanowionego z urzędu (Dz. U. z 2002 r. Nr 163, poz. 1349)
   2. Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. z 1964 r. Nr 43, poz. 296)
 • Powiązana tematyka
  • spółka
 • Ważne frazy
  • spółka, pozwany, zbycie, zgromadzenie wspólnika, dywidenda, zbyty udział, sprawa spółki, sprzedaż udziału, cena, zamiar zbycia, oferta dzierżawy, dzierżawca, rozwiązanie spółki, konflikt pomiędzy stronami, finansowa spółka, pojazd, zatwierdzenie sprawozdania, warunek zbycia, bar gastronomiczny, ważna przyczyna
Zobacz»

IV K 179/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Gliwicach

Data orzeczenia: 1 lipca 2016

Data publikacji: 6 grudnia 2016

Poziom podobieństwa: 44%

Wspólna treść

spółka, umowa
 • Powiązana tematyka
  • spółka
 • Ważne frazy
  • spółka, montaż rozdzielni, prefabrykacja, oszustwo, podwykonawca spółki, kara umowna, szpital, demontaż, zamiar wywiązania, należność od spółki, mienie w łącznej wysokości, ustna umowa, pomoc podwykonawcy, umowa, osiągnięcie korzyści majątkowych, strona spółki, należność wynikająca z faktury, niekorzystne rozporządzenie mienia, teren, współpraca
Zobacz»

XVI K 95/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Poznaniu

Data orzeczenia: 7 marca 2016

Data publikacji: 26 kwietnia 2016

Istotność:

Poziom podobieństwa: 43%

Powiązana tematyka

spółka
 • Ważne frazy
  • spółka, pożyczka, nieruchomość, uchwała rady nadzorcza, kredyt, zobowiązanie, oskarżyciel subsydiarny, umowa, zarząd spółki, uchwała zgromadzenia, poręczenie spłaty, umowa najmu, rodzina, porozumienie, teren, rur preizolowanych, produkcja rur, działalność spółki, świadek, zgromadzenie wspólnika
Zobacz»

VI GC 110/15

wyrok

Sąd Okręgowy w Rzeszowie

Data orzeczenia: 12 stycznia 2018

Data publikacji: 15 czerwca 2018

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 42%

Wspólna treść

spółka, sprzedaż udziału, wartość udziałów, zbycie, udziałowiec
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • spółka
 • Ważne frazy
  • spółka, sprzedaż udziału, zezwolenie na zbycie, wartość udziałów, pozwana spółka, wartość bilansowa, zbycie, porządek obrad, cena, podjęcie uchwały, zaskarżona uchwała, biegły rewident, upoważnienie zarządu, aktywa netto, transakcja sprzedaży, aktyw, wyrażenie zgody na zbycie, udziałowiec, metoda szacowania, wspólnik mniejszościowy
Zobacz»

III K 125/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Białymstoku

Data orzeczenia: 16 czerwca 2014

Data publikacji: 4 lipca 2014

Istotność:

Poziom podobieństwa: 42%

Powiązana tematyka

spółka
 • Ważne frazy
  • spółka, spółka partnerska, lokal, faktura, aga, kontrakt, czynsz, rachunek spółki, gabinet, pomieszczenie, dyspozycja przelewu, pieniądz spółki, czyn, przywłaszczenie, partner, umowa najmu, powierzchnia, pacjent, rachunek bankowy, biopsja
Zobacz»

IX GC 28/12

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Krakowie

Data orzeczenia: 7 marca 2014

Data publikacji: 21 marca 2014

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 42%

Wspólna treść

spółka, kapitał, wartość udziałów
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • spółka
 • Ważne frazy
  • spółka, model funkcjonowania, rozwiązanie spółki, współpraca, stwierdzenie niedoboru w kasie, wspólnik spółki, kapitał, działalność spółki, wpływ na działalność, powołanie, nowa spółka, zgromadzenie wspólnika, członek zarządu, wartość udziałów, mail, brak zaufania, zawarcie umowy spółki, objęcie nowych udziałów, likwidator, optymalizacja
Zobacz»

I ACa 302/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Poznaniu

Data orzeczenia: 25 października 2017

Data publikacji: 26 listopada 2018

Poziom podobieństwa: 41%

Wspólna treść

spółka, kapitał zakładowy, pozwany, udział
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • spółka
 • Ważne frazy
  • spółka, objęcie udziałów, udział w powodowej spółce, kapitał zakładowy, pozwany, udział, wartość nominalna, oświadczenie woli, szerokie pełnomocnictwo, zgromadzenie wspólników powodowej spółki, przystąpienie do spółki, spółka jednoosobowa, udział w zgromadzeniu wspólników, udział w podwyższonym kapitale, interes prawny, podwyższony kapitał zakładowy, poznanie, przepis kodeksu spółek handlowych, obniżanie kapitałów, przyczyna objęcia
Zobacz»

I ACa 745/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Szczecinie

Data orzeczenia: 5 grudnia 2013

Data publikacji: 25 marca 2014

Istotność:

Poziom podobieństwa: 41%

Wspólna treść

umowa, pozwany, udział w spółce, majątek, kapitał
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • spółka
 • Ważne frazy
  • kodeks handlowy, zobowiązanie spółki, umowa, zwrot dopłaty, kumulatywne przystąpienie do długu, umowa pożyczki, kredyt, możliwość finansowa spółki, osobista odpowiedzialność, dłużnik, kapitał zapasowy, symboliczna złotówka, pozwany, należność, wierzytelność, udział w spółce, odpowiedzialność za zobowiązanie, majątek, termin zwrotu, kapitał
Zobacz»

I ACa 707/12

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Poznaniu

Data orzeczenia: 24 października 2012

Data publikacji: 27 listopada 2012

Poziom podobieństwa: 41%

Wspólna treść

spółka, zbycie, nabycie udziałów, sprzedaż udziału, umowa
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • spółka
 • Ważne frazy
  • spółka, zbycie, ustawa o komercjalizacji przedsiębiorstw, umowa spółki, tryb przetargowy, nabycie udziałów, prawo pierwokupu, ochrona interesów skarbu państwa, przetarg, wynik komercjalizacji, prywatyzacja, jedyny akcjonariusz, zbyty udział, sprzedaż udziału, obowiązek uzyskania zgody zarządu, powodowa spółka, umowa, prawo pierwszeństwa nabycia udziałów, spółka skarbu państwa, konieczność ochrony interesów
Zobacz»

I C 710/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Radomiu

Data orzeczenia: 27 września 2016

Data publikacji: 23 listopada 2018

Istotność:

Poziom podobieństwa: 40%

Wspólna treść

udział w spółce, umowa sprzedaży udziału, udział w kapitale zakładowy
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • spółka
 • Ważne frazy
  • pasieka, zaległa płatność, udział w spółce, sprzedaż udziałów w spółce, umowa sprzedaży udziału, negocjacja, darowizna, zwrot pożyczki, zawarcie umowy pożyczki, sprawozdanie, biogaz, dyspozycja powodów, czynność prawna, umowa spółki, udział w kapitale zakładowy, dokument porozumienia, posiadany udział, cena, oświadczenie, wysokość kapitału zakładowego
Zobacz»

I ACa 626/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Szczecinie

Data orzeczenia: 13 grudnia 2013

Data publikacji: 10 kwietnia 2014

Poziom podobieństwa: 40%

Wspólna treść

spółka, pozwany, zbycie, kapitał zakładowy
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • spółka
 • Ważne frazy
  • spółka, pozwana spółka, rozwiązanie spółki, zgromadzenie wspólnika, konflikt, rada nadzorcza, wspólnik mniejszościowy, dywidenda, strategia, korzyść, pozwany, zbycie, zysk, wpływ na sprawy spółki, wspólnik większościowy i członek, nieruchomość, działanie spółki, kapitał zakładowy, zmiana umowy spółki, współpraca
Zobacz»

VIII Ga 169/18

zarządzenie, postanowienie, uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Szczecinie

Data orzeczenia: 18 maja 2018

Data publikacji: 24 lipca 2018

Poziom podobieństwa: 40%

Wspólna treść

zbycie, udział w spółce, umowa
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • spółka
 • Ważne frazy
  • zbycie, umowa spółki, interes spółki, zgoda spółki, zgromadzenie wspólnika, ważny powód, zezwolenie na zbycie, zgoda na zbycie udziałów, zastawienie udziału, udział przez wspólnika, brak zgody, wymóg jednomyślności, pozwolenie, udział w spółce, wyrażenie zgody, umowa, członek zarządu, zagrożenie, córka wnioskodawcy, zbywanie
Zobacz»

V GC 274/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Koszalinie

Data orzeczenia: 6 maja 2016

Data publikacji: 8 grudnia 2016

Istotność:

Poziom podobieństwa: 40%

Wspólna treść

kapitał zakładowy, zbycie, udział w spółce, pozwany
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • spółka
 • Ważne frazy
  • gmina, ugoda, wyłączenie wspólnika, zgromadzenie wspólnika, toku sporów, umowa spółki, kapitał zakładowy, użytkowanie wieczyste, żądanie finansowe, zbycie, udział w spółce, protokół zgromadzenia, pożyczka, kontynuowanie sprawy, wspólnik spółki, zarząd, nabywca udziałów, wyłączenie ze spółki, rozwiązanie umowy o oddanie, pozwany
Zobacz»

VI GC 323/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Rzeszowie

Data orzeczenia: 6 grudnia 2017

Data publikacji: 5 kwietnia 2018

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 39%

Wspólna treść

spółka, pozwany, umowa
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • spółka
 • Ważne frazy
  • spółka, inwestycja, raport kasowy, umowa spółki, urząd marszałkowski, ważny powód, pozwany, rozwiązanie spółki, sprawa spółki, książka przychodów i rozchodów, budowa stacji, kontrola pojazdów, stacja diagnostyczna, gotówka, korekta sprzedaży, umowa, myjnia samochodowa, interes spółki, umowa o dofinansowanie, pożyczka
Zobacz»

V ACa 738/12

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Gdańsku

Data orzeczenia: 18 października 2012

Data publikacji: 28 lutego 2013

Poziom podobieństwa: 39%

Wspólna treść

spółka, nieważność, sprzedaż, umowa zbycia udziałów, pozwany
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • spółka
 • Ważne frazy
  • spółka, nieważność, sprzedaż, sprzedaż ruchomości, akt prokuratury rejonowej, uchwała wspólników spółki, stwierdzenie nieważności umowy sprzedaży, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, umowa zbycia udziałów, zbycie nieruchomości, rejestr, ustalenie nieistnienia uchwały zgromadzenia, oddalenie wniosku powoda, wniosek natury prawnej, wniosek powodów o zawieszenie, wiadomość o uchwale, sprzedaż nieruchomości, ustalenie nieważności, przedmiotowa umowa sprzedaży, pozwany
Zobacz»

IX GC 1400/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Poznaniu

Data orzeczenia: 28 sierpnia 2015

Data publikacji: 20 stycznia 2016

Poziom podobieństwa: 39%

Wspólna treść

spółka, zbycie, udział, pozwany
 • Wspólne odwołania prawne
   1. Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 września 2002 r. w sprawie opłat za czynności radców prawnych oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów pomocy prawnej udzielonej przez radcę prawnego ustanowionego z urzędu (Dz. U. z 2002 r. Nr 163, poz. 1349)
   2. Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. z 1964 r. Nr 43, poz. 296)
 • Powiązana tematyka
  • spółka
 • Ważne frazy
  • spółka, rozwiązanie spółki, zgromadzenie wspólnika, wyjście ze spółki, ważna przyczyna, zbycie, dywidenda, prawo pierwszeństwa, zysk, zarząd, uchwała, udział, propozycja, funkcjonowanie spółki, wartość spółki, pozwana spółka, konflikt osobisty, rok obrotowy, nieruchomość, pozwany
Zobacz»

II AKa 32/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Szczecinie

Data orzeczenia: 7 lipca 2016

Data publikacji: 25 sierpnia 2016

Istotność:

Poziom podobieństwa: 39%

Powiązana tematyka

spółka
 • Ważne frazy
  • spółka, czyn, pokrzywdzona spółka, pełnomocnik oskarżycieli posiłkowych, przepis kodeksu spółek handlowych, działanie na korzyść, sprawa majątkowa, spółka znaczna szkody majątkowa, korzyść podatkowa, obowiązek działania, przestępstwo, opis i kwalifikacja prawna, prezes zarządów, akt oskarżenia, część wstępna wyroku, koszt reklamy, obrońca, znaczny rozmiar, wydatek, kwota podatku dochodowego
Zobacz»

I ACa 381/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Szczecinie

Data orzeczenia: 8 lipca 2015

Data publikacji: 16 grudnia 2015

Istotność:

Poziom podobieństwa: 39%

Wspólna treść

spółka, pozwany
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • spółka
 • Ważne frazy
  • spółka, ważny powód, spółka komandytowa, komandytariusz, pozwany, wykluczenie wspólnika, komplementariusz, konkretna spółka, rozwiązanie spółki, wyłączenie wspólnika, spółka grupy, finansowa spółka, status spółki, funkcjonowanie spółki, groźba, wspólnik spółki, utrata zaufania, działalność spółki, brak wyłączenia, wycena udziałów
Zobacz»

I ACa 534/12

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Białymstoku

Data orzeczenia: 9 listopada 2012

Data publikacji: 28 maja 2013

Poziom podobieństwa: 38%

Wspólna treść

spółka, umowa, nieważność, pozwany
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • spółka
 • Ważne frazy
  • spółka, umowa spółki jawna, podstęp, wzór podpisu, kondycja finansowa, wpływ błędów, umowa, stwierdzenie nieważności umowy spółki, sprzeciw małżonki, przystąpienie do spółki, nowy wspólnik, księgowość, umowa założycielska, zarządzanie spółkami, sytuacja finansowa spółki, nieważność, pozwany, skutek oświadczenia woli, czynność prawna, skład osobowy
Zobacz»
Dodano:  ,  Opublikował(a):  Monika Kurkowiak
Podmiot udostępniający informację:  Sąd Apelacyjny we Wrocławiu
Osoba, która wytworzyła informację:  Janusz Kaspryszyn,  Dariusz Kłodnicki ,  Grażyna Matuszek
Data wytworzenia informacji: