Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

II AKa 275/12 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Apelacyjny we Wrocławiu z 2012-10-10

Sygn. akt II AKa 275/12

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 10 października 2012 r.

Sąd Apelacyjny we Wrocławiu w II Wydziale Karnym w składzie:

Przewodniczący:

SSA Witold Franckiewicz (spr.)

Sędziowie:

SSA Edward Stelmasik

SSA Stanisław Rączkowski

Protokolant:

Beata Sienica

przy udziale Prokuratora Prokuratury Apelacyjnej Marii Walkiewicz

po rozpoznaniu w dniu 10 października 2012 r.

sprawy A. M. (1)

oskarżonego z art. 278 § 1 kk w zw. z art. 64 § 1 kk, art. 280 § 2 kk, art. 157 § 1 w zw. z art. 11 § 2 kk w zw. z art. 64 § 2 kk, art. 279 § 1 kk w zw. z art. 64 § 2 kk, art. 278 § 1 kk, art. 275 § 1 kk i art. 276 kk w zw. z art. 11 § 2 kk w zw. z art. 64 § 1 kk, art. 279 § 1 kk w zw. z art. 64 § 2 kk;

R. D. (1)

oskarżonego z art. 279 § 1 kk, art. 280§ 1 kk, art. 279 § 1 kk, art. 278 § 1 kk w zw. z art. 11 § 2 kk w zw. z art. 12 kk, art. 13 § 1 kk w zw. z art. 279 § 1 kk i art. 13 § 1 kk w zw. z art. 278 § 1 kk w zw. z art. 11 § 2 kk w zw. z art. 12 kk, art. 278 § 1 kk w zw. z art. 12 kk, art. 278 § 1 kk, art. 288 § 1 kk, art. 280 § 2 kk, art. 157 § 1 kk w zw. z art. 11 § 2 kk, art. 59 ust. 1 i art. 58 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu narkomanii w zw. z art. 11 § 2 kk w zw. z art. 12 kk;

R. K. (1)

oskarżonego z art. 279 § 1 kk w zw. z art. 64 § 1 kk, art. 279 § 1 kk, art. 278 § 1 kk w zw. z art. 11 § 2 kk w zw. z art. 12 § 2 kk w zw. z art. 64 § 1 kk oraz art. 13 § 1 kk w zw. z art. 279 § 1 kk i art. 13 § 1 kk w zw. z art. 278 § 1 kk w zw. z art. 11 § 2 kk w zw. z art. 12 kk w zw. z art. 64 § 1 kk, art. 278 § 1 kk w zw. z art. 64 § 1 kk, art. 288 § 1 kk w zw. z art. 64 § 1 kk, art. 280 § 2 kk w zw. z art. 64 § 1 kk, art. 58 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu narkomanii w zw. z art. 64 § 1 kk;

D. P. (1)

oskarżonego z art. 279 § 1 kk i art. 278 § 1 kk w zw. z art. 11 § 2 kk w zw. z art. 12 kk, art. 291 § 1 kk, art. 280 § 1 kk, art. 280 § 2 kk, art. 279 § 1 kk, art. 278 § 1 kk w zw. z art. 275 § 1 kk i art. 276 kk w zw. z art. 11 § 2 kk, art. 278 § 1 kk, art. 279 § 1 kk;

A. J.

oskarżonego z art. 280 § 1 kk i art. 279 § 1 kk;

D. S.

oskarżonego z art. 279 § 1 kk, art. 278 § 1 kk w zw. z art. 12 kk, art. 18 § 3 kk w zw. z art. 279 § 1 kk, art. 278 § 1 kk w zw. z art. 11 § 2 kk w zw. z art. 12 kk oraz art. 13 § 1 kk w zw. z art. 279 § 1 kk i art. 13 § 1 kk w zw. z art. 278 § 1 kk w zw. z art. 11 § 2 kk w zw. z art. 12 § 2 kk, art. 278 § 1 kk, art. 288 § 1 kk;

A. S.

oskarżonego z art. 59 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu narkomanii

z powodu apelacji wniesionej przez oskarżonych

od wyroku Sądu Okręgowego we Wrocławiu

z dnia 9 maja 2012 r. sygn. akt III K 120/11

I . utrzymuje w mocy zaskarżony wyrok wobec oskarżonych:

1. R. D. (1),

2. A. M. (1),

3. R. K. (1),

4. D. P. (1),

5. A. J.,

6. D. S.,

7. A. S.;

II. zasądza od Skarbu Państwa na rzecz:

- adw. M. K. ( osk. A. J.)

- adw. E. P. ( osk. D. P. (1))

- adw. M. P. (osk. A. M. (1))

po 600 zł tytułem kosztów nie opłaconej obrony z urzędu oskarżonych w postępowaniu odwoławczym oraz po 138 zł zwrotu podatku VAT;

III.  zasądza od oskarżonych na rzecz Skarbu Państwa koszty postępowania odwoławczego wraz z opłatami:

- A. M. (1) - 600 zł;

- R. D. (1) - 600 zł;

- R. K. (1) - 600 zł;

- D. P. (1) – 400 zł;

- A. J. – 400 zł;

- D. S. – 300 zł;

- A. S. – 180 zł.

UZASADNIENIE

A. M. (1) został oskarżony o to, że :

I. w nocy na 16/17 września 2010 r. w O., działając wspólnie i porozumieniu z R. D. (1) i D. P. (1), po uprzednim wybiciu szyby w oknie dostał się do wnętrza salonu serwisowego przy ul. (...), skąd zabrał w celu przywłaszczenia skuter m-ki L. typ (...) nr ramy (...) o wartości 2900 zł, skuter L. typ (...) nr ramy (...) o wartości 2700 zł, motocykla m-ki (...) typ (...) (...)nr ramy (...) o wartości 4250 zł oraz cztery kaski motocyklowe o wartości 500 zł, dwa akumulatory motocyklowe o wartości 100 zł, czym działał na szkodę A. T., a ponadto motocykla m-ki Y. (...) nr ramy YM(...)o wartości 5.000 zł, czym działał na szkodę S. S. (1), a także quada m-ki (...) typ (...) nr ramy (...) o wartości 1500 zł czym działał na szkodę A. G., przy czym zarzucanego mu czynu dopuścił się w warunkach wielokrotnego powrotu do przestępstwa, będąc uprzednio skazanym wyrokiem Sądu Rejonowego w Oławie II Karny z dnia 14.10.2005 r. sygn. akt II K 224/05 m.in. za czyn z art. 289 § 2 k.k. w zw. z art. 64 § 1 k.k. na karę 2 lat pozbawienia wolności, którą odbył w okresie od 27.08.2007 r. do 16.07.2010 r. z zaliczeniem odbytych już kar w okresach od 29.06.2005 r. do 29.06.2005 r., od 30.06.2005 r. do 30.06.2005 r., od 05.07.2005 r. do 14.10.2005 r. w ramach orzeczonej na mocy wyroku łącznego z dnia 26.01.2010 r. przez Sąd Rejonowy w Brzegu Wydział II Karny sygn. akt II K 510/09 kary 4 lat pozbawienia wolności,

- tj. o czyn z art. 279 § 1 k.k. w zw. z art. 64 § 2 k.k.

II. w dniu 26 października 2010 r. w O., działając wspólnie i wyrozumieniu z R. D. (1), R. K. (1) i D. P. (1), posługując się nożem i używając przemocy polegającej na biciu rękoma i kopaniu po głowie oraz ciele doprowadził A. M. (2) do stanu bezbronności, narażając przy tym pokrzywdzoną na bezpośrednie niebezpieczeństwo nastąpienia skutku określonego w art. 156 § 1 k.k. i powodując u niej obrażenia ciała w postaci stłuczenia głowy i kolana lewego, krwiaka podczepcowego, otarć naskórka twarzy, złamania guzowatości międzykłykciowej z niewielkim przemieszczeniem ku górze fragmentu kostnego, prawdopodobnie odłamanego z guzka bocznego, które to obrażenia naruszyły czynności narządów jej ciała na okres powyżej dni 7 – art. 157 § 1 k.k., w wyniku których to obrażeń w dniu 23 listopada 2010 r. nastąpił zgon A. M. (2), a następnie zabrał w celu przywłaszczenia pieniądze w kwocie 6.400 zł, czym działał na szkodę M. S. i A. M. (2), przy czym zarzucanego mu czynu dopuścił się w warunkach wielokrotnego powrotu do przestępstwa opisanego w pkt. I,

- tj. o czyn z art. 280 § 2 k.k. i art. 158 § 1 i § 3 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k. w zw. z art. 64 § 2 k.k.

III. w nocy na 27 października 2010 r. w J., rejonie (...), wspólnie i w porozumieniu z D. P. (1) i R. D. (1), po uprzednim pokonaniu zabezpieczeń fabrycznych zabrał w celu przywłaszczenia samochód dostawczy marki V. (...) nr rej. (...) wraz z elektronarzędziami w postaci pilarki spalinowej m-ki S. nr fabryczny (...), szlifierki kątowej m-ki B. (...)-125 nr fabryczny (...), szlifierki kątowej m-ki B. (...)- (...) nr fabryczny (...), agregatu prądotwórczego m-ki P. (...) nr fabryczny (...), o łącznej wartości 15400 zł na szkodę M. G., przy czym zarzucanego mu czynu dopuścił się w warunkach wielokrotnego powrotu do przestępstwa opisanego w pkt. I,

- tj. o czyn z art. 279 § 1 k.k. w zw. z art. 64 § 2 k.k.

IV. w nocy na 30 października 2010 r. w B. – rejonie (...), działając wspólnie i w porozumieniu z D. P. (1), dokonał kradzieży pojazdu marki V. (...) o nr rej (...) o nr nadwozia vin (...) o wartości 6000 złotych wraz z telefonem komórkowym m-ki N. (...) C. nr IMEI (...) o wartości 250 zł oraz dokumentami na nazwisko P. B.: dowodem osobistym nr (...), prawem jazdy nr (...), dowodem rejestracyjnym w/w pojazdu, dowodem rejestracyjnym do przyczepy rolniczej, legitymacji rencisty, a także kurtkę skórzaną koloru brązowego o wartości 300 zł, teczki koloru czarnego o wartości 50 zł wraz zawartością dwóch pieczątek, powodując łączną wartość strat w kwocie 6.600 zł na szkodę P. B., przy czym zarzucanego mu czynu dopuścił się w warunkach powrotu do przestępstwa opisanego w pkt. I,

- tj. o czyn z art. 278 § 1 k.k. i art. 275 § 1 k.k. i art. 276 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k. w zw. z art. 64 § 1 k.k.

V. w nocy na 3 listopada 2010 r. w J. – rejonie (...), działając wspólnie i porozumieniu z D. P. (1), R. D. (1) i R. K. (1), po uprzednim wyłamaniu zamka w drzwiach wejściowych, dostał się do wnętrza salonu gier, skąd zabrał w celu przywłaszczenia kasetkę z pieniędzmi w kwocie 98 złotych na szkodę M. D. (1), przy czym zarzucanego mu czynu dopuścił się w warunkach wielokrotnego powrotu do przestępstwa opisanego w pkt. I,

- tj. o czyn z art. 279 § 1 k.k. w zw. z art. 64 § 2 k.k.

R. D. (1) został oskarżony o to, że :

VI. w nocy na 30 stycznia 2010 r. w J. – rejonie (...), działając wspólnie i w porozumieniu z R. K. (1), po uprzednim wyłamaniu zamka w drzwiach wejściowych, dostał się do wnętrza salonu gier, skąd zabrał w celu przywłaszczenia pieniądze w kwocie 38 złotych na szkodę M. D. (1)

- tj. o czyn z art. 279 § 1 k.k.

VII. w dniu 13 lutego 2010 r. w J. – rejonie (...), działając wspólnie i porozumieniu z R. K. (1), po uprzednim wyłamaniu kłódki do pomieszczenia piwnicznego nr 6 przy ul. (...), dostał się do wnętrza piwnicy skąd zabrał w celu przywłaszczenia kosiarkę spalinową m-ki (...) P. T. typ (...) o wartości 500 zł, czym działał na szkodę M. D. (2),

- tj. o czyn z art. 279 § 1 k.k.

VIII. w nocy na 17 maja 2010 r. w J. – rejonie (...), działając wspólnie i w porozumieniu z A. J., bijąc i przewracając na podłogę doprowadził do stanu bezbronności pracownika salonu (...), a następnie zabrał w celu przywłaszczenia pieniądze w kwocie 2000 złotych na szkodę N. S. oraz laptop marki H. i telefon komórkowy marki S. (...) o nr (...) o łącznej wartości 2400 złotych na szkodę D. B.

- tj. o czyn z art. 280 § 1 k.k.

IX. w nocy na 31 maja 2010 r. w O., działając wspólnie i w porozumieniu z A. J., D. S. oraz R. K. (1), po uprzednim wyważeniu drzwi wejściowych do pomieszczenia kasowego salonu gier przy ul. (...), zabrał w celu przywłaszczenia kasetkę z pieniędzmi w kwocie 2880 zł o łącznej wartości 3030 zł na szkodę M. S.

- tj. o czyn z art. 279 § 1 k.k.

X. w okresie od 01 lipca 2010 r. r. do 18 lipca 2010 r. w O., działając wspólnie i porozumieniu R. K. (1), D. S. i D. W., z terenu budowy marketu (...) przy ul. (...), po uprzednim wyłamaniu korka wlewu paliwa z samochodu m-ki J. nr rej. (...) dokonali kradzieży 50 litrów oleju napędowego, a ponadto po uprzednim przecięciu przewodu paliwowego do ciągnika m-ki (...) nr rej. (...) dokonali kradzieży 20 litrów oleju napędowego, a także po uprzednim wyłamaniu korka paliwa do koparki m-ki A. dokonali kradzieży 40 litrów oleju napędowego, czym spowodował łączną stratę w wysokości 495 zł na szkodę PPHU (...),

- tj. o czyn z art. 279 § 1 k.k. i art. 278 § 1 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k.

XI. w okresie od 1 lipca do 31 sierpnia 2010 r. w J., w rejonie (...), działając czynem ciągłym z góry powziętym zamiarem, wspólnie i w porozumieniu z D. S., R. K. (1) i D. W., z baku paliwa samochodu dostawczego m-ki M. (...) nr rej. (...), zabrał w celu przywłaszczenia olej napędowy w ilości łącznej nie mniejszej niż 80 litrów i wartości łącznej nie mniejszej niż 338,60 zł, na szkodę firmy (...)

- tj. o czyn z art. 278 § 1 k.k. w zw. z art. 12 k.k.

XII. w okresie od 01 lipca 2010 r. do dnia 31 sierpnia 2010 r. w S. – rejonie (...), działając wspólnie i w porozumieniu z D. S. i R. K. (1), po uprzednim wyłamaniu korka wlewu paliwa w samochodzie ciężarowym m-ki (...) nr rej. (...), dokonał kradzieży 30 litrów oleju napędowego o wartości 130 zł na szkodę firmy (...) Sp. z o.o. w J.,

- tj. o czyn z art. 279 § 1 k.k.

XIII. w okresie od 19 lipca 2010 r. r. do 31 lipca 2010 r. w O., działając wspólnie i porozumieniu z R. K. (1), D. S. i D. W., z terenu budowy marketu (...) przy ul. (...), po uprzednim wyłamaniu korka wlewu paliwa z samochodu m-ki J. nr rej. (...) dokonał kradzieży 20 litrów oleju napędowego o wartości 90 zł, a ponadto poprzez wyłamanie korka wlewu paliwa koparko-ładowarki m-ki O. dokonał kradzieży oleju napędowego w ilości 20 litrów, a także poprzez wyłamanie korka wlewu paliwa z koparko ładowarki 4 (...) dokonał kradzieży 30 litrów oleju napędowego oraz poprzez wyłamanie korka wlewu paliwa koparki m-ki E. (...) dokonał kradzieży 30 litrów oleju napędowego, czym spowodował straty w ilości nie mniejszej niż 450 zł na szkodę PPHU (...),

- tj. o czyn z art. 279 § 1 k.k.

XIV. w okresie od dnia 21 lipca 2010 r. do dnia 22 lipca 2010 r. w J. – rejonie (...), działając wspólnie i w porozumieniu z D. W. oraz R. K. (1), po uprzednim otwarciu dopasowanym kluczem kłódki dostał się do wnętrza piwnicy nr (...) znajdującej przy ul. (...), skąd zabrał w celu przywłaszczenia podkaszarkę spalinową żyłkową m-ki V. typ (...) nr seryjny (...) koloru czarno-żółtego o wartości 200 zł, czym działał na szkodę J. M. (1),

- to jest o czyn z art. 279 § 1 k.k.

XV. w nocy na 22 lipca 2010 r. w O., stosując wobec pracownicy salonu (...) przemoc polegającą na szarpaniu za ramiona doprowadził ją do stanu bezbronności, po czym zabrał w celu przywłaszczenia kasetkę wraz z pieniędzmi w kwocie 315 złotych o łącznej wartości 573 zł, czym działał na szkodę A. S. oraz spółki cywilnej (...), Ł. S.

- tj. o czyn z art. 280 § 1 k.k.

XVI. w okresie od 30 lipca 2010 r. do 2 sierpnia 2010 r. w J., w rejonie (...), działając wspólnie i w porozumieniu z D. S., R. K. (1) i D. W., po uprzednim wyłamaniu korka wlewu paliwa, dokonał włamania do baku samochodu ciężarowego m-ki (...) nr rej. (...), skąd zabrał w celu przywłaszczenia olej napędowy w ilości nie mniejszej niż 140 litrów o wartości nie mniejszej niż 580 zł, na szkodę Zakładu Produkcji (...) i firmy (...)

- tj. o czyn z art. 279 § 1 k.k.

XVII. w okresie od 21 sierpnia 2010 r. do dnia 31 sierpnia 2010 r. w O., działając wspólnie i porozumieniu z R. K. (1) i D. S., z ogrodzonego terenu przy ul. (...), po uprzednim wyłamaniu korka wlewu paliwa z koparki m-ki O. dokonał kradzieży 30 litrów oleju napędowego o wartości 135 zł oraz po uprzednim wyłamaniu korka wlewu paliwa ciągnika rolniczego nr rej. (...) dokonał kradzieży 60 litrów oleju napędowego o wartości 270 zł, a także po odkręceniu niezabezpieczonego korka wlewu paliwa dokonał kradzieży oleju napędowego w ilości 20 litrów o wartości 90 zł, czym spowodował straty o łącznej wartości 495 zł na szkodę firmy PPHU (...),

- tj. o czyn z art. 279 § 1 k.k. i art. 278 § 1 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k.

XVIII. w nocy na 23 sierpnia 2010 r. w O., działając wspólnie i w porozumieniu z R. K. (1), dokonał kradzieży pojazdu marki V. (...) o nr rej (...) o nr nadwozia vin (...) o wartości 5000 złotych zabierając go w celu przywłaszczenia wraz z narzędziami w postaci odkurzacza, kosiarki, kosy spalinowej, telefonu komórkowego m-ki N. o wartości 100 zł i radioodtwarzacza o łącznej wartości 2350 złotych, powodując łączne szkody w kwocie 7350 zł na szkodę D. i L. Z.

- tj. o czyn z art. 278 § 1 k.k.

XIX. okresie sierpień-wrzesień 2010 r. w J., rejonie (...), działając wspólnie i porozumieniu z D. S. i R. K. (1), zabrał w celu przywłaszczenia samochód ciężarowy m-ki I. (...) typ (...) o nr rej. (...) nr VIN (...) o wartości 42.000 zł, czym działał na szkodę S. Ł.,

- tj. o czyn z art. 278 § 1 k.k.

XX. w nocy 13/14 września 2010 r. w J. – rejonie (...), działając wspólnie i w porozumieniu z R. K. (1), D. S., po uprzednim wyłamaniu zamka drzwi kierowcy dokonał włamania do samochodu ciężarowego m-ki M. nr rej. (...), skąd zabrał w celu przywłaszczenia radio (...) m-ki R. typ (...) o wartości 300 zł, radioodtwarzacz m-ki M. o wartości 100 zł oraz czytnik opłat za przejazdy autostradowe o wartości 200 zł, czym spowodował szkodę o łącznej wartości 600 zł na szkodę firmy (...) Sp. z o.o. w O.,

- tj. o czyn z art. 279 § 1 k.k.

XXI. w nocy na 14 września 2010 r., w J., w rejonie (...), działając wspólnie i w porozumieniu z D. S. i R. K. (1), poprzez zerwanie zaczepów i wygięcie, dokonał zniszczenia jednego przęsła ogrodzenia metalowego, powodując straty w kwocie 292 zł, na szkodę firmy (...)

- tj. o czyn z art. 288 § 1 k.k.

XXII. w nocy na 14 września 2010 r. w O., stosując wobec pracownicy salonu (...) groźbę polegającą na trzymaniu w ręku noża doprowadził ją do stanu bezbronności, po czym zabrał w celu przywłaszczenia pieniądze w kwocie 2260 złotych, czym działał na szkodę A. S. oraz spółki cywilnej (...), Ł. S.,

- tj. o czyn z art. 280 § 2 k.k.

XXIII. w nocy na 16 września 2010 r. w G., w rejonie (...), działając wspólnie i w porozumieniu z D. S., R. K. (1) i D. W., po uprzednim wyłamaniu korka wlewu paliwa, dokonał włamania do baku samochodu ciężarowego m-ki M. nr rej. (...), skąd zabrał w celu przywłaszczenia olej napędowy w ilości nie mniejszej niż 80 litrów i wartości nie mniejszej niż 330 zł, czym działał na szkodę firmy (...) Sp. z o.o.

- tj. o czyn z art. 279 § 1 k.k.

XXIV. w nocy na 16/17 września 2010 r. w O., działając wspólnie i porozumieniu z A. M. (1) i D. P. (1), po uprzednim wybiciu szyby w oknie dostał się do wnętrza salonu serwisowego przy ul. (...), skąd zabrał w celu przywłaszczenia skuter m-ki L. typ (...) nr ramy (...) o wartości 2900 zł, skuter L. typ (...) nr ramy (...) o wartości 2700 zł, motocykla m-ki (...) typ (...)-9J nr ramy (...) o wartości 4250 zł oraz cztery kaski motocyklowe o wartości 500 zł, dwa akumulatory motocyklowe o wartości 100 zł, czym działał na szkodę A. T., a ponadto motocykla m-ki Y. (...) nr ramy YM(...)o wartości 5.000 zł, czym działał na szkodę S. S. (1), a także quada m-ki (...) typ (...) nr ramy (...) o wartości 1500 zł czym działał na szkodę A. G.,

- tj. o czyn z art. 279 § 1 k.k.

XXV. w nocy 26/27 września 2010 r. w O., działając wspólnie i w porozumieniu z R. K. (1), D. S. i D. P. (1), po uprzednim wyłamaniu korka wlewu paliwa koparki m-ki A. dokonał kradzieży 50 litrów oleju napędowego o wartości 225 zł, a także ze skrzynki narzędziowej znajdującej się na w/w koparce dokonał kradzieży zestawu kluczy oczkowych i imbusowych o wartości 100 zł, a ponadto poprzez wyłamanie korka wlewu paliwa do koparko-ładowarki m-ki O. dokonał kradzieży 20 litrów oleju napędowego o wartości 90 zł oraz poprzez wybicie szyby dokonał włamania do kabiny w/w koparko-ładowarki skąd zabrał towotnicę ręczną, klucze płaskie, klucze oczkowe, kombinerki, młotek i inne o wartości nie mniejszej niż 200 zł, a nadto poprzez podważenie i wygięcie obejmy wlewu paliwa do samochodu ciężarowego m-ki J. o nr rej. (...) dokonał kradzieży 30 litrów oleju napędowego o wartości 135 zł, powodując łączne starty o wartości 750 zł na szkodę firmy PPHU (...),

- tj. o czyn z art. 279 § 1 k.k. i art. 278 § 1 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k.

XXVI. w okresie od dnia 01 października 2010 r. do dnia 02 października 2010 r. w O., działając wspólnie i w porozumieniu z R. K. (1), po uprzednim uszkodzeniu zamka w drzwiach pasażera oraz uszkodzeniu zamka w pokrywie bagażnika dokonał włamania do samochodu m-ki V. (...) nr rej. (...), skąd zabrał w celu przywłaszczenia radioodtwarzacz samochodowy m-ki A. o wartości 600 zł, głośnik subwoofer m-ki J. o wartości 500 zł oraz wzmacniacz samochodowy m-ki J. o wartości 700 zł, tj. mienia o łącznej wartości 1800 zł, czym działał na szkodę M. H.,

- tj. o czyn z art. 279 § 1 k.k.

XXVII. w nocy na 2 października 2010 r. w G., w rejonie (...), działając wspólnie i w porozumieniu z D. S. i R. K. (1), po uprzednim wyłamaniu korka wlewu paliwa, dokonał włamania do baku samochodu ciężarowego m-ki M. nr rej. (...), skąd zabrał w celu przywłaszczenia olej napędowy w ilości nie mniejszej niż 120 litrów i wartości nie mniejszej niż 699 zł, na szkodę firmy (...) Sp. z o.o.,

- tj. o czyn z art. 279 § 1 k.k.

XXVIII. w nocy na 4 października 2010 r. w O., działając wspólnie i w porozumieniu z D. P. (1), po uprzednim wyłamaniu pleksy w okienku pomieszczenia kasowego, dostał się do jego wnętrza, a następnie, używając przemocy polegającej na kopaniu po plecach doprowadził do stanu bezbronności W. S. (1), a następnie zabrał w celu przywłaszczenia pieniądze w kwocie nie mniejszej niż 3000 złotych, 3 paczki papierosów m-ki M. czerwone, 2 paczki papierosów m-ki (...) czerwone, 14 paczek papierosów m-ki (...) zielone, 8 paczek papierosów m-ki R.&W., 8 paczek papierosów m-ki V. o łącznej wartości 326,50 zł oraz telefon marki N. (...) nr (...) o wartości 200 złotych powodując łączną wysokość strat w kwocie 3.589,50 zł na szkodę M. S. oraz telefon komórkowy marki N. o wartości nie mniejszej niż 50 złotych na szkodę W. S. (1),

- tj. o czyn z art. 280 § 1 k.k.

XXIX. w okresie od 15 października 2010 r. do 18 października 2010 r. w O., działając wspólnie i w porozumieniu z D. S. i R. K. (1), z ogrodzonego terenu przy ul. (...), poprzez zerwanie kłódki do zbiornika paliwa samochodu ciężarowego m-ki J. nr rej. (...), a także poprzez odkręcenie korków paliwowych ze znajdujących się w/w miejscu maszyn budowlanych – tj. ciągnika rolniczego (...) o nr rej. (...), ciągnika rolniczego (...) o nr rej. (...), koparki m-ki A., koparki m-ki O., koparki m-ki E. (...) i koparki (...), usiłował dokonać kradzieży z włamaniem oraz kradzieży oleju napędowego, lecz zamierzonego celu nie osiągnął z uwagi na pusty stan zbiorników paliwowych w/w maszyn i pojazdów, czym działał na szkodę firmy PPHU (...),

- tj. o czyn z art. 13 § 1 k.k. w zw. z art. 279 § 1k.k. i art. 13 § 1 k.k. w zw. z art. 278 § 1 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k.

XXX. w dniu 26 października 2010 r. w O., działając wspólnie i wyrozumieniu z A. M. (1), R. K. (1) i D. P. (1), posługując się nożem i używając przemocy polegającej na biciu rękoma i kopaniu po głowie oraz ciele doprowadził A. M. (2) do stanu bezbronności, narażając przy tym pokrzywdzoną na bezpośrednie niebezpieczeństwo nastąpienia skutku określonego w art. 156 § 1 k.k. i powodując u niej obrażenia ciała w postaci stłuczenia głowy i kolana lewego, krwiaka podczepcowego, otarć naskórka twarzy, złamania guzowatości międzykłykciowej z niewielkim przemieszczeniem ku górze fragmentu kostnego, prawdopodobnie odłamanego z guzka bocznego, które to obrażenia naruszyły czynności narządów jej ciała na okres powyżej dni 7 – art. 157 § 1 k.k., w wyniku których to obrażeń w dniu 23 listopada 2010 r. nastąpił zgon A. M. (2), a następnie zabrał w celu przywłaszczenia pieniądze w kwocie 6.400 zł, czym działał na szkodę M. S. i A. M. (2),

- tj. o czyn z art. 280 § 2 k.k. i art. 158 § 1 i § 3 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k.

XXXI. w nocy na 27 października 2010 r. w J., rejonie (...), działając wspólnie i w porozumieniu z D. P. (1) i A. M. (1), po uprzednim pokonaniu zabezpieczeń fabrycznych, zabrał w celu przywłaszczenia samochód dostawczy marki V. (...) nr rej. (...) wraz z elektronarzędziami w postaci pilarki spalinowej m-ki S. nr fabryczny (...), szlifierki kątowej m-ki B. (...)-125 nr fabryczny (...), szlifierki kątowej m-ki B. (...)- (...) nr fabryczny (...), agregatu prądotwórczego m-ki P. (...) nr fabryczny (...), o łącznej wartości 15400 zł na szkodę M. G.,

- tj. o czyn z art. 279 § 1 k.k.

XXXII. na przełomie miesiąca października/listopada 2010 r. w J., rejonie (...), działając wspólnie i w porozumieniu z D. P. (1), z samochodu ciężarowego m-ki I. (...) nr rej. (...), zabrał w celu przywłaszczenia dwa akumulatory samochodowe m-ki S. o nr ser. (...) oraz (...) wraz z klemami o wartości 900 zł, czym działał na szkodę B. W.,

- tj. o czyn z art. 278 § 1 k.k.

XXXIII. w nocy na 3 listopada 2010 r. w J., rejonie (...), działając wspólnie i porozumieniu z D. P. (1), A. M. (1) i R. K. (1), po uprzednim wyłamaniu zamka w drzwiach wejściowych, dostał się do wnętrza salonu gier, skąd zabrał w celu przywłaszczenia kasetkę z pieniędzmi w kwocie 98 złotych na szkodę M. D. (1),

- tj. o czyn z art. 279 § 1 k.k.

XXXIV. w nocy na 9 listopada 2010 r. w O., działając wspólnie i w porozumieniu z R. K. (1), P. W. oraz D. P. (1), zabrał w celu przywłaszczenia zagęszczarkę marki W. (...) o nr seryjnym (...) o wartości 12 000 złotych na szkodę P. K.,

- tj. o czyn z art. 279 § 1 k.k.

XXXV. w listopadzie 2009 r. w J. – rejonie (...), działając w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, co najmniej dwukrotnie sprzedał A. J. substancję psychotropową w postaci 2 gram amfetaminy za łączną kwotę 50 złotych,

- tj. o czyn z art. 59 ust. 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii

XXXVI. w okresie od maja 2010 r. do 16 listopada 2010 r. w J., rejonie (...) oraz w O., co najmniej trzydziestokrotnie udzielił D. S. nieodpłatnie substancji psychotropowej w postaci amfetaminy,

- tj. o czyn z art. 58 ust. 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii

XXXVII. w okresie od czerwca 2010 r. do sierpnia 2010 r. w J., rejonie (...), co najmniej trzydziestokrotnie udzielił nieodpłatnie D. W. substancje psychotropową w postaci amfetaminy,

- tj. o czyn z art. 58 ust. 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii

XXXVIII. w okresie od czerwca 2010 r. do listopada 2010 r. w J., rejonie (...), udzielił nieodpłatnie A. J. substancje psychotropową w postaci amfetaminy w łącznej ilości 3 gram oraz środka odurzającego w postaci marihuany w łącznej ilości 7 gram,

- tj. o czyn z art. 58 ust. 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii

XXXIX. w okresie od września 2010 r. do 16 listopada 2010 r. w O., co najmniej 3 krotnie udzielił D. P. (1) nieodpłatnie substancji psychotropowej w postaci amfetaminy oraz środka odurzającego w postaci marihuany,

- tj. o czyn z art. 58 ust. 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii

XL. w okresie od października 2010 r. do 16 listopada 2010 r. w O., co najmniej 5 krotnie udzielił A. M. (1) nieodpłatnie substancji psychotropowej w postaci amfetaminy,

- tj. o czyn z art. 58 ust. 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii

R. K. (1) został oskarżony o to, że :

XLI. w nocy na 30 stycznia 2010 r. w J., rejonie (...), działając wspólnie i w porozumieniu z R. D. (1) po uprzednim wyłamaniu zamka w drzwiach wejściowych, dostał się do wnętrza salonu gier, skąd zabrał w celu przywłaszczenia pieniądze w kwocie 38 złotych na szkodę M. D. (1), przy czym zarzucanego mu czynu dopuścił się w warunkach powrotu do przestępstwa będąc uprzednio skazanym wyrokiem Sądu Okręgowego we Wrocławiu Wydział III Karny z dnia 24.07.2002 r. sygn. akt III K 359/01 za czyn z art. 42 ust. 1 i 3 i art. 43 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 24.04.1997 r. o przeciwdziałaniu narkomanii na karę 3 lat pozbawienia wolności, którą odbył w okresie od dnia 22.02.2005 r. do dnia 23.03.2007 r.,

- tj. o czyn z art. 279 § 1 k.k. w zw. z art. 64 § 1 k.k.

XLII. w dniu 13 lutego 2010 r. w J., rejonie (...), działając wspólnie i porozumieniu z R. D. (1), po uprzednim wyłamaniu kłódki do pomieszczenia piwnicznego nr (...) przy ul. (...), dostał się do wnętrza piwnicy skąd zabrał w celu przywłaszczenia kosiarkę spalinową m-ki (...) P. T. typ (...) o wartości 500 zł, czym działał na szkodę M. D. (2), przy czym zarzucanego mu czynu dopuścił się w warunkach powrotu do przestępstwa opisanego w pkt. XLI,

- tj. o czyn z art. 279 § 1 k.k. w zw. z art. 64 § 1 k.k.

XLIII. w nocy na 31 maja 2010 r. w O. , działając wspólnie i w porozumieniu z A. J., D. S. oraz R. D. (1), po uprzednim wyważeniu drzwi wejściowych do pomieszczenia kasowego salonu gier przy ul. (...), zabrał w celu przywłaszczenia kasetkę z pieniędzmi w kwocie 2880 zł o łącznej wartości 3030 złotych na szkodę M. S., przy czym zarzucanego mu czynu dopuścił się w warunkach powrotu do przestępstwa opisanego w pkt. XLI,

- tj. o czyn z art. 279 § 1 k.k. w zw. z art. 64 § 1 k.k.

XLIV. w okresie od 01 lipca 2010 r. r. do 18 lipca 2010 r. w O., działając wspólnie i porozumieniu z D. S., R. D. (1) i D. W., z terenu budowy marketu (...) przy ul. (...), po uprzednim wyłamaniu korka wlewu paliwa z samochodu J. nr rej. (...) dokonał kradzieży 50 litrów oleju napędowego, a ponadto po uprzednim przecięciu przewodu paliwowego do ciągnika m-ki (...) nr rej. (...) dokonał kradzieży 20 litrów oleju napędowego, a także po uprzednim wyłamaniu korka paliwa do koparki m-ki A. dokonał kradzieży 40 litrów oleju napędowego, czym spowodował łączną stratę w wysokości 495 zł na szkodę PPHU (...), przy czym zarzucanego mu czynu dopuścił się w warunkach powrotu do przestępstwa opisanego w pkt. XLI,

- tj. o czyn z art. 279 § 1 k.k. i art. 278 § 1 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k. w zw. art. 64 § 1 k.k.

XLV. w okresie od 1 lipca do 31 sierpnia 2010 r. w J., w rejonie (...), działając czynem ciągłym z góry powziętym zamiarem, wspólnie i w porozumieniu z D. S., R. D. (1) i D. W., z baku paliwa samochodu dostawczego m-ki M. (...) nr rej. (...), zabrał w celu przywłaszczenia olej napędowy w ilości łącznej nie mniejszej niż 80 litrów i wartości łącznej nie mniejszej niż 338,60 zł, na szkodę firmy (...), przy czym zarzucanego mu czynu dopuścił się w warunkach powrotu do przestępstwa opisanego w pkt. XLI,

- tj. o czyn z art. 278 § 1 k.k. w zw. z art. 12 k.k. w zw. z art. 64 § 1 k.k.

XLVI. w okresie od 01 lipca 2010 r. do dnia 31 sierpnia 2010 r. w S. – rejonie (...), działając wspólnie i w porozumieniu z D. S. i R. D. (1), po uprzednim wyłamaniu korka wlewu paliwa w samochodzie ciężarowym m-ki (...) nr rej. (...), dokonał kradzieży 30 litrów oleju napędowego o wartości 130 zł na szkodę firmy (...) Sp. z o.o. w J., przy czym zarzucanego mu czynu dopuścił się w warunkach powrotu do przestępstwa opisanego w pkt. XLI,

- tj. o czyn z art. 279 § 1 k.k. w zw. z art. 64 § 1 k.k.

XLVII. w okresie od 19 lipca 2010 r. r. do 31 lipca 2010 r. w O., działając wspólnie i porozumieniu z D. S., R. D. (1) i D. W., z terenu budowy marketu (...) przy ul. (...), po uprzednim wyłamaniu korka wlewu paliwa z samochodu J. nr rej. (...) dokonał kradzieży 20 litrów oleju napędowego o wartości 90 zł, a ponadto poprzez wyłamanie korka wlewu paliwa koparko-ładowarki m-ki O. dokonał kradzieży oleju napędowego w ilości 20 litrów, a także poprzez wyłamanie korka wlewu paliwa z koparko ładowarki 4 (...) dokonał kradzieży 30 litrów oleju napędowego oraz poprzez wyłamanie korka wlewu paliwa koparki m-ki E. (...) dokonał kradzieży 30 litrów oleju napędowego, czym spowodował straty w ilości nie mniejszej niż 450 zł na szkodę PPHU (...), przy czym zarzucanego mu czynu dopuścił się w warunkach powrotu do przestępstwa opisanego w pkt. XLI,

- tj. o czyn z art. 279 § 1 k.k. w zw. z art. 64 § 1 k.k.

XLVIII. w okresie od 21/22 lipca 2010 r. w J., rejonie (...), działając wspólnie i w porozumieniu z D. W. oraz R. D. (1), po uprzednim otwarciu dopasowanym kluczem kłódki dostał się do wnętrza piwnicy nr (...) znajdującej przy ul. (...), skąd zabrał w celu przywłaszczenia podkaszarkę spalinową żyłkową m-ki V. typ (...) nr seryjny (...) koloru czarno-żółtego o wartości 200 zł, czym działał na szkodę J. M. (1), przy czym zarzucanego mu czynu dopuścił się w warunkach powrotu do przestępstwa opisanego w pkt. XLI,

- to jest o czyn z art. 279 § 1 k.k. w zw. z art. 64 § 1 k.k.

XLIX. w okresie od 30 lipca 2010 r. do 2 sierpnia 2010r. w J., w rejonie (...), działając wspólnie i w porozumieniu z D. S., R. D. (1) i D. W., po uprzednim wyłamaniu korka wlewu paliwa, dokonał włamania do baku samochodu ciężarowego m-ki (...) nr rej. (...), skąd zabrał w celu przywłaszczenia olej napędowy w ilości nie mniejszej niż 140 litrów o wartości nie mniejszej niż 580 zł, na szkodę Zakładu Produkcji (...) i firmy (...), przy czym zarzucanego mu czynu dopuścił się w warunkach powrotu do przestępstwa opisanego w pkt. XLI,

- tj. o czyn z art. 279 § 1 k.k. w zw. z art. 64 § 1 k.k.

L. w okresie od 21 sierpnia 2010 r. do dnia 31 sierpnia 2010 r. w O., działając wspólnie i porozumieniu z D. S. i R. D. (1), z ogrodzonego terenu przy ul. (...), po uprzednim wyłamaniu korka wlewu paliwa z koparki m-ki O. dokonał kradzieży 30 litrów oleju napędowego o wartości 135 zł oraz po uprzednim wyłamaniu korka wlewu paliwa ciągnika rolniczego nr rej. (...) dokonał kradzieży 60 litrów oleju napędowego o wartości 270 zł, a także po odkręceniu niezabezpieczonego korka wlewu paliwa dokonał kradzieży oleju napędowego w ilości 20 litrów o wartości 90 zł, czym spowodował straty o łącznej wartości 495 zł na szkodę firmy PPHU (...), przy czym zarzucanego mu czynu dopuścił się w warunkach powrotu do przestępstwa opisanego w pkt. XLI,

- tj. o czyn z art. 279 § 1 k.k. i art. 278 § 1 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k. w zw. z art. 64 § 1 k.k.

LI. w nocy na 23 sierpnia 2010 r. w O., działając wspólnie i w porozumieniu z R. D. (1), dokonał kradzieży pojazdu marki V. (...) o nr rej (...) o nr nadwozia vin (...) o wartości 5000 złotych zabierając go w celu przywłaszczenia wraz z narzędziami w postaci odkurzacza, kosiarki, kosy spalinowej, telefonu komórkowego m-ki N. o wartości 100 zł i radioodtwarzacza o łącznej wartości 2350 złotych, powodując łączne szkody w kwocie 7350 zł na szkodę D. i L. Z., przy czym zarzucanego mu czynu dopuścił się w warunkach powrotu do przestępstwa opisanego w pkt. XLI,

- tj. o czyn z art. 278 § 1 k.k. w zw. z art. 64 § 1 k.k.

LII. w okresie sierpień-wrzesień 2010 r. w J., rejonie (...), działając wspólnie i porozumieniu z R. D. (1) i D. S., zabrał w celu przywłaszczenia samochód ciężarowy m-ki I. (...) typ (...) o nr rej. (...) nr VIN (...) o wartości 42.000 zł, czym działał na szkodę S. Ł., przy czym zarzucanego mu czynu dopuścił się w warunkach powrotu do przestępstwa opisanego w pkt. XLI,

- tj. o czyn z art. 278 § 1 k.k. w zw. z art. 64 § 1 k.k.

LIII. w nocy 29/30 sierpnia 2010 r. w J., rejonie (...), działając wspólnie i w porozumieniu z D. S. i K. K. (1), z terenu warsztatu samochodowego (...) przy ul. (...), zabrał w celu przywłaszczenia z samochodu m-ki B. (...) nr rej. (...) komplet czterech kół z felgami aluminiowymi 15’’ o łącznej wartości 800 zł, czym działał na szkodę M. J., przy czym zarzucanego mu czynu dopuścił się w warunkach powrotu do przestępstwa opisanego w pkt. XLI,

- tj. o czyn z art. 278 § 1 k.k. w zw. z art. 64 § 1 k.k.

LIV. w nocy 13/14 września 2010 r. w J., rejonie (...), działając wspólnie i w porozumieniu z D. S., R. D. (1), po uprzednim wyłamaniu zamka drzwi kierowcy dokonał włamania do samochodu ciężarowego m-ki M. nr rej. (...), skąd zabrał w celu przywłaszczenia radio (...) m-ki R. typ (...) o wartości 300 zł, radioodtwarzacz m-ki M. o wartości 100 zł oraz czytnik opłat za przejazdy autostradowe o wartości 200 zł, czym spowodował szkodę o łącznej wartości 600 zł na szkodę firmy (...) Sp. z o.o. w O., przy czym zarzucanego mu czynu dopuścił się w warunkach powrotu do przestępstwa opisanego w pkt. XLI,

- tj. o czyn z art. 279 § 1 k.k. w zw. z art. 64 § 1 k.k.

LV. w nocy na 14 września 2010 r. w J., rejonie (...), działając wspólnie i w porozumieniu z D. S. i R. D. (1), poprzez zerwanie zaczepów i wygięcie, dokonał zniszczenia jednego przęsła ogrodzenia metalowego, powodując straty w kwocie 292 zł, na szkodę firmy (...),

- tj. o czyn z art. 288 § 1 k.k.

LVI. w nocy na 16 września 2010 r. w G., w rejonie (...), działając wspólnie i w porozumieniu z D. S., R. D. (1) i D. W., po uprzednim wyłamaniu korka wlewu paliwa, dokonał włamania do baku samochodu ciężarowego m-ki M. nr rej. (...), skąd zabrał w celu przywłaszczenia olej napędowy w ilości nie mniejszej niż 80 litrów i wartości nie mniejszej niż 330 zł, czym działał na szkodę firmy (...) Sp. z o.o., przy czym zarzucanego mu czynu dopuścił się w warunkach powrotu do przestępstwa opisanego w pkt. XLI,

- tj. o czyn z art. 279 § 1 k.k. w zw. z art. 64 § 1 k.k.

LVII. w nocy na 17 września 2010 r. w J., w rejonie (...), działając wspólnie i w porozumieniu z D. S., po uprzednim zerwaniu kłódki zabezpieczającej dokonał włamania do sygnalizatora świetlnego, skąd zabrał w celu przywłaszczenia dwa akumulatory m-ki (...) -Park (...), o łącznej wartości 480 zł, na szkodę firmy (...) S.A., przy czym zarzucanego mu czynu dopuścił się w warunkach powrotu do przestępstwa opisanego w pkt. XLI,

- tj. o czyn z art. 279 § 1 k.k. w zw. z art. 64 § 1 k.k.

LVIII. w nocy 26/27 września 2010 r. w O., działając wspólnie i w porozumieniu z D. S., R. D. (1) i D. P. (1), po uprzednim wyłamaniu korka wlewu paliwa koparki m-ki A. dokonał kradzieży 50 litrów oleju napędowego o wartości 225 zł, a także ze skrzynki narzędziowej znajdującej się na w/w koparce dokonał kradzieży zestawu kluczy oczkowych i imbusowych o wartości 100 zł, a ponadto poprzez wyłamanie korka wlewu paliwa do koparko-ładowarki m-ki O. dokonał kradzieży 20 litrów oleju napędowego o wartości 90 zł oraz poprzez wybicie szyby dokonał włamania do kabiny w/w koparko-ładowarki skąd zabrał tawotnicę ręczną, klucze płaskie, klucze oczkowe, kombinerki, młotek i inne o wartości nie mniejszej niż 200 zł, a nadto poprzez podważenie i wygięcie obejmy wlewu paliwa do samochodu ciężarowego m-ki J. o nr rej. (...) dokonał kradzieży 30 litrów oleju napędowego o wartości 135 zł, powodując łączne starty o wartości 750 zł na szkodę firmy PPHU (...), przy czym zarzucanego mu czynu dopuścił się w warunkach powrotu do przestępstwa opisanego w pkt. XLI,

- tj. o czyn z art. 279 § 1 k.k. i art. 278 § 1 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k. w zw. z art. 64 § 1 k.k.

LIX. w okresie od dnia 01 października 2010 r. do dnia 02 października 2010 r. w O., działając wspólnie i w porozumieniu z R. D. (1), po uprzednim uszkodzeniu zamka w drzwiach pasażera oraz uszkodzeniu zamka w pokrywie bagażnika dokonał włamania do samochodu m-ki V. (...) nr rej. (...), skąd zabrał w celu przywłaszczenia radioodtwarzacz samochodowy m-ki A. o wartości 600 zł, głośnik subwoofer m-ki J. o wartości 500 zł oraz wzmacniacz samochodowy m-ki J. o wartości 700 zł, tj. mienia o łącznej wartości 1800 zł, czym działał na szkodę M. H., przy czym zarzucanego mu czynu dopuścił się w warunkach powrotu do przestępstwa opisanego w pkt. XLI,

- tj. o czyn z art. 279 § 1 k.k. w zw. z art. 64 § 1 k.k.

LX. w nocy na 2 października 2010 r. w G., w rejonie (...), działając wspólnie i w porozumieniu z D. S. i R. D. (1), po uprzednim wyłamaniu korka wlewu paliwa, dokonał włamania do baku samochodu ciężarowego m-ki M. nr rej. (...), skąd zabrał w celu przywłaszczenia olej napędowy w ilości nie mniejszej niż 120 litrów o wartości nie mniejszej niż 699 zł, czym działał na szkodę firmy (...) Sp. z o.o., przy czym zarzucanego mu czynu dopuścił się w warunkach powrotu do przestępstwa opisanego w pkt. XLI,

- tj. o czyn z art. 279 § 1 k.k. w zw. z art. 64 § 1 k.k.

LXI. w okresie od 15 października 2010 r. do 18 października 2010 r. w O., działając wspólnie i w porozumieniu z R. D. (1) i D. S., z ogrodzonego terenu przy ul. (...), poprzez zerwanie kłódki do zbiornika paliwa samochodu ciężarowego m-ki J. nr rej. (...), a także poprzez odkręcenie korków paliwowych ze znajdujących się w/w miejscu maszyn budowlanych – tj. ciągnika rolniczego (...) o nr rej. (...), ciągnika rolniczego (...) o nr rej. (...), koparki m-ki A., koparki m-ki O., koparki m-ki E. (...) i koparki (...), usiłował dokonać kradzieży z włamaniem oraz kradzieży oleju napędowego, lecz zamierzonego celu nie osiągnął z uwagi na pusty stan zbiorników paliwowych w/w maszyn i pojazdów, czym działał na szkodę firmy PPHU (...), przy czym zarzucanego mu czynu dopuścił się w warunkach powrotu do przestępstwa opisanego w pkt. XLI,

- tj. o czyn z art. 13 § 1 k.k. w zw. z art. 279 § 1 k.k. i art. 13 § 1 k.k. w zw. z art. 278 § 1 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k. w zw. z art. 64 § 1 k.k.

LXII. w dniu 26 października 2010 r. w O., działając wspólnie i wyrozumieniu z A. M. (1), R. D. (1) i D. P. (1), dokonał rozboju w ten sposób, że grożąc A. M. (2) użyciem noża doprowadził ją do stanu bezbronności, a następnie zabrał w celu przywłaszczenia pieniądze w kwocie 6.400 zł, czym działał na szkodę M. S. i A. M. (2), przy czym zarzucanego mu czynu dopuścił się w warunkach powrotu do przestępstwa opisanego w pkt. XLI,

- tj. o czyn z art. 280 § 2 k.k. w zw. z art. 64 § 1 k.k.

LXIII. w okresie pomiędzy 30 października 2010 r. a 02 listopada 2010 r. w O., działając wspólnie i w porozumieniu z D. P. (1), po uprzednim wyłamaniu kłódki dostał się do pomieszczenia magazynowego przy ul. (...), skąd zabrał w celu przywłaszczenia agregat prądotwórczy (...) o wartości 1.800 zł, niwelator laserowy ze statywem o wartości 1.200 zł, łatę niwelacyjną m-ki L. o wartości 200 zł, dwie poziomice o łącznej wartości 150 zł, klucz hydrauliczny do rur i zestawu kluczy nasadowych o wartości 200 zł, piłę o asfaltu m-ki W. (...) o wartości 4.500 zł, szlifierkę kątową m-ki H. o wartości 400 zł oraz wiertarki udarowej o wartości 80 zł, a także po uprzednim wygięciu skobla zabezpieczającego korek wlewu paliwa w samochodzie ciężarowym m-ki J. nr rej. (...) dostał się do wnętrza zbiornika paliwa skąd zabrał w celu przywłaszczenia olej napędowy w ilości 30 litrów o wartości 120 zł, a ponadto po odkręceniu niezabezpieczonego korka wlewu paliwa w ciągniku rolniczym nr rej. (...) oraz w koparce m-ki O. zabrał w celu przywłaszczenia olej napędowy w ilości 60 litrów o wartości 240 zł, czym spowodował straty w łącznej kwocie 8.890 zł na szkodę firmy PPHU (...), przy czym zarzucanego mu czynu dopuścił się w warunkach powrotu do przestępstwa opisanego w pkt. XLI,

- tj. o czyn z art. 279 § 1 k.k. i art. 278 § 1 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k. w zw. z art. 64 § 1 k.k.

LXIV. w nocy na 3 listopada 2010 r. w J., rejonie (...), działając wspólnie i porozumieniu z D. P. (1), A. M. (1) i R. D. (1), po uprzednim wyłamaniu zamka w drzwiach wejściowych, dostał się do wnętrza salonu gier, skąd zabrał w celu przywłaszczenia kasetkę z pieniędzmi w kwocie 98 złotych na szkodę M. D. (1), przy czym zarzucanego mu czynu dopuścił się w warunkach powrotu do przestępstwa opisanego w pkt. XLI,

- tj. o czyn z art. 279 § 1 k.k. w zw. z art. 64 § 1 k.k.

LXV. w nocy na 9 listopada 2010 r. w O., działając wspólnie i w porozumieniu z R. D. (1), P. W. oraz D. P. (1), zabrał w celu przywłaszczenia zagęszczarkę marki W. (...) o nr seryjnym (...) o wartości 12 000 złotych na szkodę P. K., przy czym zarzucanego mu czynu dopuścił się w warunkach powrotu do przestępstwa opisanego w pkt. XLI,

- tj. o czyn z art. 279 § 1 k.k. w zw. z art. 64 § 1 k.k.

LXVI. w nocy na 13 listopada 2010 r. w D. - rejonie (...), działając wspólnie i w porozumieniu z D. P. (1) i M. R., po uprzednim wycięciu fragmentu zewnętrznej rolety okiennej oraz wyważeniu okna dostał się do wnętrza domu jednorodzinnego, skąd następnie zabrał w celu przywłaszczenia telewizor marki S., DVD marki S., komputer stacjonarny, dysk zewnętrzny, dekoder telewizji cyfrowej, trzy miecze samurajskie, dwa dzbanki i pieniądze w kwocie 150 zł, tj. mienie o łącznej wartości 7010 zł, czym działał na szkodę K. S. i S. S. (3), przy czym zarzucanego mu czynu dopuścił się w warunkach powrotu do przestępstwa opisanego w pkt. XLI,

- tj. o czyn z art. 279 § 1 k.k. w zw. z art. 64 § 1 k.k.

LXVII. w okresie od kwietnia 2010 r. do sierpnia 2010 r. w J., rejonie (...) oraz w O. co najmniej trzydziestokrotnie udzielił D. W. nieodpłatnie substancji psychotropowej w postaci amfetaminy,

- tj. o czyn z art. 58 ust. 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii

D. P. (1) został oskarżony o to, że :

LXVIII. w nocy na 16/17 września 2010 r. w O., działając wspólnie i porozumieniu z A. M. (1) i R. D. (1), po uprzednim wybiciu szyby w oknie dostał się do wnętrza salonu serwisowego przy ul. (...), skąd zabrał w celu przywłaszczenia skuter m-ki L. typ (...) nr ramy (...) o wartości 2900 zł, skuter L. typ (...) nr ramy (...) o wartości 2700 zł, motocykla m-ki (...) typ (...)-9J nr ramy (...) o wartości 4250 zł oraz cztery kaski motocyklowe o wartości 500 zł, dwa akumulatory motocyklowe o wartości 100 zł, czym działał na szkodę A. T., a ponadto motocykla m-ki Y. (...) nr ramy YM(...)o wartości 5.000 zł, czym działał na szkodę S. S. (1), a także quada m-ki (...) typ (...) nr ramy (...) o wartości 1500 zł czym działał na szkodę A. G.,

- tj. o czyn z art. 279 § 1 k.k.

LXIX. w nocy 26/27 września 2010 r. w O., działając wspólnie i w porozumieniu z R. K. (1), R. D. (1) i D. S., po uprzednim wyłamaniu korka wlewu paliwa koparki m-ki A. dokonał kradzieży 50 litrów oleju napędowego o wartości 225 zł, a także ze skrzynki narzędziowej znajdującej się na w/w koparce dokonał kradzieży zestawu kluczy oczkowych i imbusowych o wartości 100 zł, a ponadto poprzez wyłamanie korka wlewu paliwa do koparko-ładowarki m-ki O. dokonał kradzieży 20 litrów oleju napędowego o wartości 90 zł oraz poprzez wybicie szyby dokonał włamania do kabiny w/w koparko-ładowarki skąd zabrał tawotnicę ręczną, klucze płaskie, klucze oczkowe, kombinerki, młotek i inne o wartości nie mniejszej niż 200 zł, a nadto poprzez podważenie i wygięcie obejmy wlewu paliwa do samochodu ciężarowego m-ki J. o nr rej. (...) dokonał kradzieży 30 litrów oleju napędowego o wartości 135 zł, powodując łączne starty o wartości 750 zł na szkodę firmy PPHU (...),

- tj. o czyn z art. 279 § 1 k.k. i art. 278 § 1 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k.

LXX. po dniu 02 października 2010 r. w O., pomógł R. D. (1) i R. K. (1) w ukryciu mienia w postaci radioodtwarzacza samochodowego m-ki A. o wartości 600 zł, głośnika subwuoofera m-ki J. o wartości 500 zł oraz wzmacniacza samochodowego m-ki J. o wartości 700 zł tj. mienia o łącznej wartości 1800 zł, w ten sposób, że przedmioty te ukrył w swoim samochodzie m-ki B., wiedząc iż zostały one uzyskane za pomocą czynu zabronionego - tj. kradzieży z włamaniem do samochodu m-ki V. (...) nr rej. (...) na szkodę M. H.,

- tj. o czyn z art. 291 § 1 k.k.

LXXI. W nocy na 4 października 2010 r. w O., działając wspólnie i w porozumieniu z R. D. (1), po uprzednim wyłamaniu pleksy w okienku pomieszczenia kasowego, dostał się do jego wnętrza, a następnie, używając przemocy polegającej na kopaniu po plecach doprowadził do stanu bezbronności W. S. (1), a następnie zabrał w celu przywłaszczenia pieniądze w kwocie nie mniejszej niż 3000 złotych, 3 paczki papierosów m-ki M. czerwone, 2 paczki papierosów m-ki (...) czerwone, 14 paczek papierosów m-ki (...) zielone, 8 paczek papierosów m-ki R.&W., 8 paczek papierosów m-ki V. o łącznej wartości 326,50 zł oraz telefon marki N. (...) nr (...) o wartości 200 złotych powodując łączną wysokość strat w kwocie 3.589,50 zł na szkodę M. S. oraz telefon komórkowy marki N. o wartości nie mniejszej niż 50 złotych na szkodę W. S. (1),

- tj. o czyn z art. 280 § 1 k.k.

LXXII. w dniu 26 października 2010 r. w O., działając wspólnie i w porozumieniu z A. M. (1), R. D. (1) i R. K. (1), dokonał rozboju w ten sposób, że grożąc A. M. (2) użyciem noża doprowadził ją do stanu bezbronności, a następnie zabrał w celu przywłaszczenia pieniądze w kwocie 6.400 zł, czym działał na szkodę M. S. i A. M. (2),

- tj. o czyn z art. 280 § 2 k.k.

LXXIII. w nocy na 27 października 2010 r. w J., rejonie (...), wspólnie i w porozumieniu z R. D. (1) i A. M. (1), po uprzednim pokonaniu zabezpieczeń fabrycznych zabrał w celu przywłaszczenia samochód dostawczy marki V. (...) nr rej. (...) wraz z elektronarzędziami w postaci pilarki spalinowej m-ki S. nr fabryczny (...), szlifierki kątowej m-ki B. (...)-125 nr fabryczny (...), szlifierki kątowej m-ki B. (...)- (...) nr fabryczny (...), agregatu prądotwórczego m-ki P. (...) nr fabryczny (...), o łącznej wartości 15400 zł na szkodę M. G.

- tj. o czyn z art. 279 § 1 k.k.

LXXIV. w nocy na 30 października 2010 r. w B. – rejonie (...), działając wspólnie i w porozumieniu z A. M. (1), dokonał kradzieży pojazdu marki V. (...) o nr rej (...) o nr nadwozia vin (...) o wartości 6000 złotych wraz z telefonem komórkowym m-ki N. (...) C. nr (...) 351-501-040-860-969 o wartości 250 zł oraz dokumentami na nazwisko P. B.: dowodem osobistym nr (...), prawem jazdy nr (...), dowodem rejestracyjnym w/w pojazdu, dowodem rejestracyjnym do przyczepy rolniczej, legitymacji rencisty, a także kurtkę skórzaną koloru brązowego o wartości 300 zł, teczki koloru czarnego o wartości 50 zł wraz zawartością dwóch pieczątek, powodując łączną wartość strat w kwocie 6.600 zł na szkodę P. B.,

- tj. o czyn z art. 278 § 1 k.k. i art. 275 § 1 k.k. i art. 276 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k.

LXXV. w okresie pomiędzy 30 października 2010 r. a 02 listopada 2010 r. w O., działając wspólnie i w porozumieniu z R. K. (1), po uprzednim wyłamaniu kłódki dostał się do pomieszczenia magazynowego przy ul. (...), skąd zabrał w celu przywłaszczenia agregat prądotwórczy (...) o wartości 1.800 zł, niwelator laserowy ze statywem o wartości 1.200 zł, łatę niwelacyjną m-ki L. o wartości 200 zł, dwie poziomice o łącznej wartości 150 zł, klucz hydrauliczny do rur i zestawu kluczy nasadowych o wartości 200 zł, piłę o asfaltu m-ki W. (...) o wartości 4.500 zł, szlifierkę kątową m-ki H. o wartości 400 zł oraz wiertarki udarowej o wartości 80 zł, a także po uprzednim wygięciu skobla zabezpieczającego korek wlewu paliwa w samochodzie ciężarowym m-ki J. nr rej. (...) dostał się do wnętrza zbiornika paliwa skąd zabrał w celu przywłaszczenia olej napędowy w ilości 30 litrów o wartości 120 zł, a ponadto po odkręceniu niezabezpieczonego korka wlewu paliwa w ciągniku rolniczym nr rej. (...) oraz w koparce m-ki O. zabrał w celu przywłaszczenia olej napędowy w ilości 60 litrów o wartości 240 zł, czym spowodował straty w łącznej kwocie 8.890 zł na szkodę firmy PPHU (...),

- tj. o czyn z art. 279 § 1 k.k. i art. 278 § 1 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k.

LXXVI. na przełomie miesiąca października/listopada 2010 r. w J., rejonie (...), działając wspólnie i w porozumieniu z R. D. (1), z samochodu ciężarowego m-ki I. (...) nr rej. (...) zabrał w celu przywłaszczenia dwa akumulatory samochodowe m-ki S. o nr ser. (...) oraz (...) wraz z klemami o wartości 900 zł, czym działał na szkodę B. W.,

- tj. o czyn z art. 278 § 1 k.k.

LXXVII. w nocy na 3 listopada 2010 r. w J., rejonie (...), działając wspólnie i porozumieniu z R. K. (1), A. M. (1) i R. D. (1), po uprzednim wyłamaniu zamka w drzwiach wejściowych, dostał się do wnętrza salonu gier, skąd zabrał w celu przywłaszczenia kasetkę z pieniędzmi w kwocie 98 złotych na szkodę M. D. (1),

- tj. o czyn z art. 279 § 1 k.k.

LXXVIII. w nocy na 9 listopada 2010 r. w O., działając wspólnie i w porozumieniu z R. K. (1), P. W. oraz R. D. (1), zabrał w celu przywłaszczenia zagęszczarkę marki W. (...) o nr seryjnym (...) o wartości 12 000 złotych na szkodę P. K.

- tj. o czyn z art. 279 § 1 k.k.

LXXIX. w nocy na 13 listopada 2010 r. w D. - rejonie (...), działając wspólnie i w porozumieniu z R. K. (1) i M. R., po uprzednim wycięciu fragmentu zewnętrznej rolety okiennej oraz wyważeniu okna dostał się do wnętrza domu jednorodzinnego, skąd następnie zabrał w celu przywłaszczenia telewizor marki S., DVD marki S., komputer stacjonarny, dysk zewnętrzny, dekoder telewizji cyfrowej, trzy miecze samurajskie, dwa dzbanki i pieniądze w kwocie 150 zł, tj mienie o łącznej wartości 7010 zł, czym działał na szkodę K. S. i S. S. (3),

- tj. o czyn z art. 279 § 1 k.k.

A. J. został oskarżony o to, że :

LXXX. w nocy na 17 maja 2010 r. w J., rejonie (...), działając wspólnie i w porozumieniu z R. D. (1), bijąc i przewracając na podłogę doprowadził do stanu bezbronności D. B., a następnie zabrał w celu przywłaszczenia pieniądze w kwocie 2000 złotych na szkodę N. S. oraz laptop marki H. i telefon komórkowy marki S. (...) o nr (...) o łącznej wartości 2400 złotych na szkodę D. B.

- tj. o czyn z art. 280 § 1 k.k.

LXXXI. w nocy na 31 maja 2010 r. w O., działając wspólnie i w porozumieniu z R. K. (1), D. S. oraz R. D. (1), po uprzednim wyważeniu drzwi wejściowych do pomieszczenia kasowego, zabrał w celu przywłaszczenia kasetkę z pieniędzmi w kwocie 2880 o łącznej wartości 3030 złotych na szkodę M. S.

- tj. o czyn z art. 279 § 1 k.k.

D. S. został oskarżony o to, że :

LXXXII. w nocy na 31 maja 2010 roku w O. , działając wspólnie i w porozumieniu z A. J., R. D. (1) oraz R. K. (1), po uprzednim wyważeniu drzwi wejściowych do pomieszczenia kasowego, zabrał w celu przywłaszczenia kasetkę z pieniędzmi w kwocie 2880 o łącznej wartości 3030 złotych na szkodę M. S.,

- tj. o czyn z art. 279 § 1 k.k.

LXXXIII. w okresie od 1 lipca do 31 sierpnia 2010r., w J., w rejonie (...), działając czynem ciągłym z zamiarem z góry powziętym, wspólnie i w porozumieniu z R. D. (1), R. K. (1) i D. W., z baku paliwa samochodu dostawczego m-ki M. (...) nr rej. (...), zabrał w celu przywłaszczenia olej napędowy w ilości łącznej nie mniejszej niż 80 litrów i wartości łącznej nie mniejszej niż 338,60 zł, na szkodę firmy (...)

- tj. o czyn z art. 278 § 1 k.k. w zw. z art. 12 k.k.

LXXXIV. w dniu 22 lipca 2010r., w J., w rejonie (...), pomógł R. D. (1), R. K. (1) i D. W. dokonać, poprzez otwarcie kłódki, włamania do piwnicy i kradzieży podkaszarki spalinowej m-ki V. typ (...) nr seryjny (...), o wartości 200 zł, w ten sposób, że dostarczył dopasowany wcześniej klucz, czym działał na szkodę J. M. (1),

- tj. o czyn z art. 18 § 3 k.k. w zw. z art. 279 § 1 k.k.

LXXXV. w okresie od 01 lipca 2010 r. r. do 18 lipca 2010 r. w O., działając wspólnie i porozumieniu R. K. (1), R. D. (1) i D. W., z terenu budowy marketu (...) przy ul. (...), po uprzednim wyłamaniu korka wlewu paliwa z samochodu J. nr rej. (...) dokonali kradzieży 50 litrów oleju napędowego, a ponadto po uprzednim przecięciu przewodu paliwowego do ciągnika m-ki (...) nr rej. (...) dokonali kradzieży 20 litrów oleju napędowego, a także po uprzednim wyłamaniu korka paliwa do koparki m-ki A. dokonali kradzieży 40 litrów oleju napędowego, czy spowodowali łączną stratę w wysokości 495 zł na szkodę PPHU (...),

- tj. o czyn z art. 279 § 1 k.k. i art. 278 § 1 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k.

LXXXVI. w okresie od 19 lipca 2010 r. r. do 31 lipca 2010 r. w O., działając wspólnie i porozumieniu R. K. (1), R. D. (1) i D. W., z terenu budowy marketu (...) przy ul. (...), po uprzednim wyłamaniu korka wlewu paliwa z samochodu J. nr rej. (...) dokonali kradzieży 20 litrów oleju napędowego o wartości 90 zł, a ponadto poprzez wyłamanie korka wlewu paliwa koparko-ładowarki m-ki O. dokonali kradzieży oleju napędowego w ilości 20 litrów, a także poprzez wyłamanie korka wlewu paliwa z koparko ładowarki 4 (...) dokonali kradzieży 30 litrów oleju napędowego oraz poprzez wyłamanie korka wlewu paliwa koparki m-ki E. (...) dokonali kradzieży 30 litrów oleju napędowego, czym spowodowali straty w ilości nie mniejszej niż 450 zł na szkodę PPHU (...),

- tj . o czyn z art. 279 § 1 k.k.

LXXXVII. w okresie od 30 lipca do 2 sierpnia 2010r., w J., w rejonie (...), działając wspólnie i w porozumieniu z R. D. (1), R. K. (1) i D. W., po uprzednim wyłamaniu korka wlewu paliwa, dokonał włamania do baku samochodu ciężarowego m-ki (...) nr rej. (...), skąd zabrał w celu przywłaszczenia olej napędowy w ilości nie mniejszej niż 140 litrów o wartości nie mniejszej niż 580 zł, na szkodę Zakładu Produkcji (...) i firmy (...)

- tj. o czyn z art. 279 § 1 k.k.

LXXXVIII. w okresie od 01 lipca 2010 r. do dnia 31 sierpnia 2010 r. w S. – rejonie (...), działając wspólnie i w porozumieniu z R. D. (1) i R. K. (1), po uprzednim wyłamaniu korka wlewu paliwa w samochodzie ciężarowym m-ki (...) nr rej. (...), dokonali kradzieży 30 litrów oleju napędowego o wartości 130 zł na szkodę firmy (...) Sp. z o.o. w J.,

- tj. o czyn z art. 279 § 1 k.k.

LXXXIX. w okresie od 21 sierpnia 2010 r. do dnia 31 sierpnia 2010 r. w O., działając wspólnie i porozumieniu z R. K. (1) i R. D. (1), z ogrodzonego terenu przy ul. (...), po uprzednim wyłamaniu korka wlewu paliwa z koparki m-ki O. dokonali kradzieży 30 litrów leju napędowego o wartości 135 zł oraz po uprzednim wyłamaniu korka wlewu paliwa ciągnika rolniczego nr rej. (...) dokonali kradzieży 60 litrów oleju napędowego o wartości 270 zł, a także po odkręceniu niezabezpieczonego korka wlewu paliwa dokonali kradzieży paliwa w ilości 20 litrów o wartości 90 zł, czym spowodował straty o łącznej wartości 495 zł na szkodę firmy PPHU (...),

- tj. o czyn z art. 279 § 1 k.k. i art. 278 § 1 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k.

XC. w nocy 29/30 sierpień 2010 r. w J. – rejonie (...), działając wspólnie i w porozumieniu z R. K. (1) i K. K. (1), z terenu warsztatu samochodowego (...) przy ul. (...), zabrał w celu przywłaszczenia z samochodu m-ki B. (...) nr rej. (...) komplet czterech kół z felgami aluminiowymi 15’’ o łącznej wartości 800 zł, czym działał na szkodę M. J.,

- tj. o czyn z art. 278 § 1 k.k.

XCI. okresie sierpień-wrzesień 2010 r. w J.- rejonie (...), działając wspólnie i porozumieniu z R. D. (1) i R. K. (1), zabrał w celu przywłaszczenia samochód ciężarowy m-ki I. (...) typ (...) o nr rej. (...) nr VIN (...) o wartości 42.000 zł, czym działał na szkodę S. Ł.,

- tj. o czyn z art. 278 § 1 k.k.

XCII. w nocy 13/14 września 2010 r. w J. – rejonie (...), działając wspólnie i w porozumieniu z R. K. (1), R. D. (1), po uprzednim wyłamaniu zamka drzwi kierowcy dokonał włamania do samochodu ciężarowego m-ki M. nr rej. (...), skąd zabrał w celu przywłaszczenia radio (...) m-ki R. typ (...) o wartości 300 zł, radioodtwarzacz m-ki M. o wartości 100 zł oraz czytnik opłat za przejazdy autostradowe o wartości 200 zł, czym spowodował szkodę o łącznej wartości 600 zł na szkodę firmy (...) Sp. z o.o. w O.,

- tj. o czyn z art. 279 § 1 k.k.

XCIII. w nocy na 14 września 2010r., w J., w rejonie (...), działając wspólnie i w porozumieniu z R. D. (1) i R. K. (1), dokonał poprzez zerwanie zaczepów i wygięcie, zniszczenia jednego przęsła ogrodzenia metalowego, powodując straty w kwocie 292 zł, na szkodę firmy (...)

- tj. o czyn z art. 288 § 1 k.k.

XCIV. w nocy na 16 września 2010r., w G., w rejonie (...), działając wspólnie i w porozumieniu z R. D. (1), R. K. (1) i D. W., po uprzednim wyłamaniu korka wlewu paliwa, dokonał włamania do baku samochodu ciężarowego m-ki M. nr rej. (...), skąd zabrał w celu przywłaszczenia olej napędowy w ilości nie mniejszej niż 80 litrów i wartości nie mniejszej niż 330 zł, czym działał na szkodę firmy (...) Sp. z o.o.

- tj. o czyn z art. 279 § 1 k.k.

XCV. w nocy na 17 września 2010r., w J., w rejonie (...), działając wspólnie i w porozumieniu z R. K. (1) po uprzednim zerwaniu kłódki zabezpieczającej dokonał włamania do sygnalizatora świetlnego, skąd zabrał w celu przywłaszczenia dwa akumulatory marki (...) -Park (...), o łącznej wartości 480 zł, na szkodę firmy (...) S.A.

- tj. o czyn z art. 279 § 1 k.k.

XCVI. w nocy 26/27 września 2010 r. w O., działając wspólnie i w porozumieniu z R. K. (1), R. D. (1) i D. P. (1), po uprzednim wyłamaniu korka wlewu paliwa koparki m-ki A. dokonali kradzieży 50 litrów oleju napędowego o wartości 225 zł, a także ze skrzynki narzędziowej znajdującej się na w/w koparce dokonali kradzieży zestawu kluczy oczkowych i imbusowych o wartości 100 zł, a ponadto poprzez wyłamanie korka wlewu paliwa do koparko-ładowarki m-ki O. dokonali kradzieży 20 litrów oleju napędowego o wartości 90 zł oraz poprzez wybicie szyby dokonał włamania do kabiny w/w koparko-ładowarki skąd zabrał tawotnicę ręczną, klucze płaskie, klucze oczkowe, kombinerki, młotek i inne narzędzia o wartości nie mniejszej niż 200 zł, a nadto poprzez podważenie i wygięcie obejmy wlewu paliwa do samochodu ciężarowego m-ki J. o nr rej. (...) dokonali kradzieży 30 litrów oleju napędowego o wartości 135 zł, powodując łączne starty o wartości 750 zł na szkodę firmy PPHU (...),

- tj. o czyn z art. 279 § 1 k.k. i art. 278 § 1 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k.

XCVII. w nocy na 2 października 2010r., w G., w rejonie (...), działając wspólnie i w porozumieniu z R. D. (1) i R. K. (1), po uprzednim wyłamaniu korka wlewu paliwa, dokonał włamania do baku samochodu ciężarowego m-ki M. nr rej. (...), skąd zabrał w celu przywłaszczenia olej napędowy w ilości nie mniejszej niż 120 litrów i wartości nie mniejszej niż 699 zł, na szkodę firmy (...) Sp. z o.o.

- tj . o czyn z art. 279 § 1 k.k.

XCVIII. w okresie od 15 października 2010 r. do 18 października 2010 r. w O., działając wspólnie i w porozumieniu z R. D. (1) i R. K. (1), z ogrodzonego terenu przy ul. (...), poprzez zerwanie kłódki do zbiornika paliwa samochodu ciężarowego m-ki J. nr rej. (...), a także poprzez odkręcenie korków paliwowych ze znajdujących się w/w miejscu maszyn budowlanych – tj. ciągnika rolniczego (...) o nr rej. (...), ciągnika rolniczego (...) o nr rej. (...), koparki m-ki A., koparki m-ki O., koparki m-ki E. (...) i koparki (...), usiłował dokonać kradzieży z włamaniem oraz kradzieży oleju napędowego, lecz zamierzonego celu nie osiągnął z uwagi na pusty stan zbiorników paliwowych w/w maszyn i pojazdów, czym działał na szkodę firmy PPHU (...),

- tj. o czyn z art. 13 § 1 k.k. w zw. z art. 279 § 1k.k. i art. 13 § 1 k.k. w zw. z art. 278 § 1 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k.

P. W. został oskarżony o to, że :

XCIX. w okresie od 30 do 31 sierpnia 2010 r. w O., nabył od R. K. (1) za kwotę 400 zł cztery kompletne koła na felgach aluminiowych w rozmiarze 15 cali do samochodu m-ki B. o łącznej wartości 800 zł, pomimo tego, iż mógł przypuszczać, że pochodzą one z czynu zabronionego, czym działał na szkodę M. J.,

- tj. o czyn z art. 292 § 1 k.k.

C. w nocy na 09 listopada 2010 r. w O., działając wspólnie i w porozumieniu z D. P. (1), R. K. (1) oraz R. D. (1), zabrał w celu przywłaszczenia zagęszczarkę m-ki W. (...) o nr seryjnym (...) o wartości 12.000 zł, czym działał na szkodę P. K.,

- tj. o czyn z art. 278 § 1 k.k.

P. O. został oskarżony o to, że :

CI. we wrześniu 2010 roku w G. – rejonie (...) nabył pojazd m-ki V. (...) o nr rej. (...) o wartości 7250 zł wiedząc, że pochodzi on z czynu zabronionego – kradzieży zaistniałej w nocy na 23 sierpnia 2010 r. w O. na szkodę D. i L. Z.,

- tj. o czyn z art. 291 § 1 k.k.

CII. po dniu 02 października 2010 r. w O., pomógł w ukryciu R. D. (1) i R. K. (1) mienia w postaci radioodtwarzacza samochodowego m-ki A. o wartości 600 zł, głośnika subwoofera m-ki J. o wartości 500 zł oraz wzmacniacza samochodowego m-ki J. o wartości 700 zł tj. mienia o łącznej wartości 1800 zł, w ten sposób, że przewiózł je po kradzieży do miejsca zamieszkania D. P. (1), wiedząc iż przedmioty te zostały one uzyskane za pomocą czynu zabronionego - tj. kradzieży z włamaniem do samochodu m-ki V. (...) nr rej. (...) na szkodę M. H.,

- tj. o czyn z art. 291 § 1 k.k.

CIII. w okresie od 01 lipca 2010 r. do 02 października 2010 r. w O., działając w krótkich odstępach czasu, w wykonaniu z góry powziętego zamiaru, nabył od R. D. (1), R. K. (1), D. W. oraz D. S. olej napędowy w ilości nie mniejszej niż 870 litrów o łącznej wartości 3967,60 zł, płacąc 2,50 zł za jeden litr oleju napędowego, wiedząc iż pochodzi on z czynów zabronionych – tj. kradzieży i kradzieży z włamaniem popełnionych na szkodę różnych osób, a w tym:

- w okresie od 01 lipca 2010 r. do 31 sierpnia 2010 r. nabył 80 litrów oleju napędowego o wartości 338,60 zł pochodzącego z kradzieży dokonanej na szkodę A. Projektowanie i Produkcja (...),

- w okresie od 01 lipca 2010 r. do 18 lipca 2010 r. nabył 110 litrów oleju napędowego o wartości 495 zł pochodzącego z kradzieży i kradzieży z włamaniem dokonanej na szkodę PPHU (...),

- w okresie o d19 lipca 2010 r. do 31 lipca 2010 r. nabył 100 litrów oleju napędowego o wartości 450 zł pochodzącego z kradzieży z włamaniem dokonanej na szkodę PPHU (...),

- w okresie od 30 lipca 2010 r. do 02 sierpnia 2010 r. nabył 140 litrów oleju napędowego o wartości 580 zł pochodzącego z kradzieży z włamaniem dokonanej na szkodę Zakładu Produkcji (...) i firmy (...),

- w okresie od 01 lipca 2010 r. do 31 sierpnia 2010 r. nabył 30 litrów oleju napędowego o wartości 130 zł pochodzącego z kradzieży z włamaniem dokonanej na szkodę firmy (...) Sp. z o.o. w J.,

- w okresie od 21 sierpnia 2010 r. do 31 sierpnia 2010 r. nabył 110 litrów o wartości 495 zł pochodzącego z kradzieży i kradzieży z włamaniem dokonanej na szkodę PPHU (...),

- w dniu 16 września 2010 r. nabył 80 litrów oleju napędowego o wartości 330 zł pochodzącego z kradzieży z włamaniem dokonanej na szkodę (...) Sp. z o.o.,

- w dniu 27 września 2010 r. nabył 100 litrów oleju napędowego o wartości 450 zł pochodzącego z kradzieży i kradzieży z włamaniem dokonanej na szkodę PPHU (...),

- w dniu 02 października 2010 r. nabył 120 litrów oleju napędowego o wartości 699 zł pochodzącego z kradzieży z włamaniem dokonanej na szkodę (...) Sp. z o.o.

- tj. o czyn z art. 291 § 1 k.k. w zw. z art. 12 k.k.

M. R. został oskarżony o to, że :

CIV. w nocy na 13 listopada 2010 r. w D., w rejonie (...) działając wspólnie i w porozumieniu z R. K. (1) i D. P. (1), po uprzednim wycięciu fragmentu zewnętrznej rolety okiennej oraz wyważeniu okna dostał się do wnętrza domu jednorodzinnego, skąd następnie zabrał w celu przywłaszczenia telewizor marki S., DVD marki S., komputer stacjonarny, dysk zewnętrzny, monitor (...) m-ki A., urządzenie wielofunkcyjne m-ki H., dekoder telewizji cyfrowej m-ki E.-S., trzy miecze samurajskie, dwa dzbanki, zegar stojący i pieniądze w kwocie 150 zł, tj. mienie o łącznej wartości 7160 zł, czym działał na szkodę K. S. i S. S. (3),

- tj. o czyn z art. 279 § 1 k.k.

D. W. został oskarżony o to, że

CV. w okresie od 1 lipca do 31 sierpnia 2010 r. w J., w rejonie (...), działając czynem ciągłym z góry powziętym zamiarem, wspólnie i w porozumieniu z R. D. (1), R. K. (1) i D. S., z baku paliwa samochodu dostawczego m-ki M. (...) nr rej. (...), zabrał w celu przywłaszczenia olej napędowy w ilości łącznej nie mniejszej niż 80 litrów i wartości łącznej nie mniejszej niż 338,60 zł, na szkodę firmy (...),

- tj. o czyn z art. 278 § 1 k.k. w zw. z art. 12 k.k.

CVI. w okresie od 01 lipca 2010 r. do 18 lipca 2010 r. w O., działając wspólnie i w porozumieniu R. K. (1), R. D. (1) i D. S., z terenu budowy marketu (...) przy ul. (...), po uprzednim wyłamaniu korka wlewu paliwa z samochodu J. nr rej. (...) dokonał kradzieży 50 litrów oleju napędowego, a ponadto po uprzednim przecięciu przewodu paliwowego do ciągnika m-ki (...) nr rej. (...) dokonał kradzieży 20 litrów oleju napędowego, a także po uprzednim wyłamaniu korka paliwa do koparki m-ki A. dokonał kradzieży 40 litrów oleju napędowego, czym spowodował łączną stratę w wysokości 495 zł na szkodę PPHU (...),

- tj. o czyn z art. 279 § 1 k.k. i art. 278 § 1 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k.

CVII. w okresie od 19 lipca 2010 r. do 31 lipca 2010 r. w O., działając wspólnie i w porozumieniu R. K. (1), R. D. (1) i D. S., z terenu budowy marketu (...) przy ul. (...), po uprzednim wyłamaniu korka wlewu paliwa z samochodu J. nr rej. (...) dokonał kradzieży 20 litrów oleju napędowego o wartości 90 zł, a ponadto poprzez wyłamanie korka wlewu paliwa koparko-ładowarki m-ki O. dokonał kradzieży oleju napędowego w ilości 20 litrów, a także poprzez wyłamanie korka wlewu paliwa z koparko ładowarki 4 (...) dokonał kradzieży 30 litrów oleju napędowego oraz poprzez wyłamanie korka wlewu paliwa koparki m-ki E. (...) dokonał kradzieży 30 litrów oleju napędowego, czym spowodował straty w ilości nie mniejszej niż 450 zł na szkodę PPHU (...),

- tj. o czyn z art. 279 § 1 k.k.

CVIII. w okresie pomiędzy 30 lipca 2010 r. a 02 sierpnia 2010 r. w J. – rejonie (...), działając wspólnie i w porozumieniu z R. K. (1), R. D. (1) oraz D. S., po uprzednim wyłamaniu korka wlewu paliwa samochodu ciężarowego m-ki (...) nr rej. OB. (...) dokonał kradzieży paliwa w ilości 140 litrów oleju napędowego o łącznej wartości 580 zł, czym działał na szkodę (...)Projekt w J. oraz firmy (...). K., J. S. w P.,

- to jest o czyn z art. 279 § 1 k.k.

CIX. w nocy z 15/16 września 2010 r. w G. – rejonie (...), działając wspólnie i w porozumieniu z R. K. (1), R. D. (1) oraz D. S., po uprzednim wyłamaniu korka wlewu paliwa samochodu ciężarowego m-ki M. nr rej. (...) dokonał kradzieży paliwa w ilości nie mniejszej niż 80 litrów oleju napędowego o łącznej wartości 330 zł, czym działał na szkodę firmy (...) Sp. z o.o. w G.,

- to jest o czyn z art. 279 § 1 k.k.

CX. w okresie od 21/22 lipca 2010 r. w J. – rejonie (...), działając wspólnie i w porozumieniu z R. K. (1) oraz R. D. (1) po uprzednim otwarciu dopasowanym kluczem kłódki dostał się do wnętrza piwnicy nr 7 znajdującej przy ul. (...), skąd zabrał w celu przywłaszczenia podkaszarkę spalinową żyłkową m-ki V. typ (...) nr seryjny (...) koloru czarno-żółtego o wartości 200 zł, czym działał na szkodę J. M. (1),

- to jest o czyn z art. 279 § 1 k.k.

CXI. w okresie od lutego 2010 r. do dnia 17 listopada 2010 r. w J. – rejonie (...) i O., wbrew przepisom ustawy, udzielił nie mniej niż dziesięciokrotnie nieodpłatnie R. D. (1) substancję psychotropową w postaci amfetaminy,

- to jest o czyn z art. 58 ust. 1 ustawy z dnia 29.07.2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii

A. S. został oskarżony o to, że :

CXII. po dniu 23 sierpnia 2010 r. w J. – rejonie (...), wbrew przepisom ustawy, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, udzielił R. D. (1) substancję psychotropową w postaci amfetaminy w łącznej ilości 5 gram w zamian za radioodtwarzacz m-ki P. o wartości 200 zł,

- to jest o czyn z art. 59 ust. 1 ustawy z dnia 29.07.2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii

Sąd Okręgowy we Wrocławiu wyrokiem z dnia 9 maja 2012 r., sygn. akt: III K 120/11 orzekł:

I.  oskarżonego A. M. (1) uznał za winnego czynu opisanego w punkcie I. części wstępnej wyroku, eliminując z opisu czynu „po uprzednim wybiciu szyby w oknie dostał się do wnętrza salonu serwisowego przy ul. (...), skąd” i przyjął, iż czyn ten stanowi przestępstwo z art. 278 § 1 k.k. w zw. z art. 64 § 1 k.k. i za to na podstawie art. 278 § 1 k.k. wymierzył mu karę 1 (jednego) roku i 3 (trzech) miesięcy pozbawienia wolności;

II.  oskarżonego A. M. (1) uznał za winnego tego, że w dniu 26 października 2010 r. w O., działając wspólnie i w porozumieniu z R. D. (1), R. K. (1) i D. P. (1), posługując się nożyczkami i używając przemocy polegającej na biciu rękoma i kopaniu po głowie oraz ciele doprowadził A. M. (2) do stanu bezbronności, powodując u niej obrażenia ciała w postaci stłuczenia głowy i kolana lewego, krwiaka podczepcowego, otarć naskórka twarzy, złamania guzowatości międzykłykciowej z niewielkim przemieszczeniem ku górze fragmentu kostnego, prawdopodobnie odłamanego z guzka bocznego, które to obrażenia naruszyły czynności narządów jej ciała na okres powyżej dni 7 – art. 157 § 1 k.k., a następnie zabrał w celu przywłaszczenia pieniądze w kwocie 6.400 zł, czym działał na szkodę M. S. i A. M. (2), przy czym zarzucanego mu czynu dopuścił się w warunkach wielokrotnego powrotu do przestępstwa opisanego w pkt. I. części wstępnej wyroku tj. przestępstwa z art. 280 § 2 k.k. i art. 157 § 1 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k. w zw. z art. 64 § 2 k.k. i za to na podstawie art. 280 § 2 k.k. w zw. z art. 11 § 3 k.k. w zw. z art. 64 § 2 k.k. wymierzył mu karę 5 (pięciu) lat pozbawienia wolności;

III.  oskarżonego A. M. (1) uznał za winnego czynu opisanego w punkcie III. części wstępnej wyroku, z opisu czynu eliminując „pilarki spalinowej m-ki S. nr fabryczny (...)” oraz w miejsce ”15400 zł„ ustalił „14800 zł” tj. przestępstwa z art. 279 § 1 k.k. w zw. z art. 64 § 2 k.k. i za to na podstawie art. 279 § 1 k.k. w zw. z art. 64 § 2 k.k. wymierzył mu karę 1 (jednego) roku i 6 (sześciu) miesięcy pozbawienia wolności;

IV.  oskarżonego A. M. (1) uznał za winnego czynu opisanego w punkcie IV. części wstępnej wyroku tj. przestępstwa z art. 278 § 1 k.k. i art. 275 § 1 k.k. i art. 276 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k. w zw. z art. 64 § 1 k.k. i za to na podstawie art. 278 § 1 k.k. w zw. z art. 11 § 3 k.k. wymierzył mu karę 1 (jednego) roku pozbawienia wolności;

V.  oskarżonego A. M. (1) uznał za winnego czynu opisanego w punkcie V. części wstępnej wyroku tj. przestępstwa z art. 279 § 1 k.k. w zw. z art. 64 § 2 k.k. i za to na podstawie art. 279 § 1 k.k. w zw. z art. 64 § 2 k.k. wymierzył mu karę 1 (jednego) roku i 6 (sześciu) miesięcy pozbawienia wolności;

VI.  oskarżonego R. D. (1) uznał za winnego czynów opisanych w punktach VI., VII., IX., XIV., XXXIII. części wstępnej wyroku, przyjmując, że działał w krótkich odstępach czasu, w podobny sposób i zakwalifikował te czyny jako ciąg przestępstw z art. 279 § 1 k.k. i za to na podstawie art. 279 § 1 k.k. w zw. z art. 91 § 1 k.k. wymierzył mu karę 1 (jednego) roku i 6 (sześciu) miesięcy pozbawienia wolności;

VII.  oskarżonego R. D. (1) uznał za winnego czynów opisanych w punktach VIII., XV., XXVIII. części wstępnej wyroku, w opisie czynu XXVIII w miejsce „w kwocie nie mniejszej niż 3000 złotych” ustalił „w kwocie 3.263 zł” oraz „w kwocie 3.589,50” ustala „w kwocie 3.789,50” przyjął, że działał w krótkich odstępach czasu, w podobny sposób i zakwalifikował te czyny jako ciąg przestępstw z art. 280 § 1 k.k. i za to na podstawie art. 280 § 1 k.k. w zw. z art. 91 § 1 k.k. wymierzył mu karę 3 (trzech) lat pozbawienia wolności;

VIII.  oskarżonego R. D. (1) uznał za winnego czynów opisanych w punktach X., XVII., XXIX. części wstępnej wyroku przyjmując, że działał w krótkich odstępach czasu, w podobny sposób i zakwalifikował te czyny jako ciąg przestępstw z art. 279 § 1 k.k. i art. 278 § 1 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k. w zw. z 12 k.k. oraz art. 13 § 1 k.k. w zw. z art. 279 § 1 k.k. i art. 13 § 1 k.k. w zw. z art. 278 § 1 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k. w zw. z 12 k.k. i za to na podstawie art. 279 § 1 k.k. w zw. z art. 11 § 3 k.k. w zw. z art. 91 § 1 k.k. wymierzył mu karę 1 (jednego) roku i 8 (ośmiu) miesięcy pozbawienia wolności;

IX.  oskarżonego R. D. (1) uznał za winnego czynu opisanego w punkcie XI. części wstępnej wyroku tj. przestępstwa z art. 278 § 1 k.k. w zw. z art. 12 k.k. i za to na podstawie art. 278 § 1 k.k. wymierzył mu karę 4 (czterech) miesięcy pozbawienia wolności;

X.  oskarżonego R. D. (1) uznał za winnego czynów opisanych w punktach XII., XIII., XVI., XXIII., XXVII. części wstępnej wyroku, eliminując z opisu czynu XVI. „i firmy (...)”, przyjął, że działał w krótkich odstępach czasu, w podobny sposób i zakwalifikował te czyny jako ciąg przestępstw z art. 279 § 1 k.k. i za to na podstawie art. 279 § 1 k.k. w zw. z art. 91 § 1 k.k. wymierzył mu karę 1 (jednego) roku i 8 (ośmiu) miesięcy pozbawienia wolności;

XI.  oskarżonego R. D. (1) uznał za winnego czynów opisanych w punktach XVIII., XIX. części wstępnej wyroku, zmieniając opis czynu XVIII. w ten sposób, że w miejsce „odkurzacza, kosiarki, kosy spalinowej, telefonu komórkowego m-ki N. o wartości 100 zł i radioodtwarzacza o łącznej wartości 2350 złotych, powodując łączne szkody w kwocie 7350 zł na szkodę D. i L. Z.” ustalił „odkurzacza o wartości 200 zł, kosiarki o wartości 1.200 zł, kosy spalinowej o wartości 250 zł, telefonu komórkowego m-ki N. o wartości 100 zł i radioodtwarzacza o wartości 200 zł, o łącznej wartości 1.950 złotych, powodując łączne szkody w kwocie 6.950 zł na szkodę D. i L. Z.” przyjął, że działał w krótkich odstępach czasu, w podobny sposób i zakwalifikował te czyny jako ciąg przestępstw z art. 278 § 1 k.k. i za to na podstawie art. 278 § 1 k.k. w zw. z art. 91 § 1 k.k. wymierzył mu karę 10 (dziesięciu) miesięcy pozbawienia wolności;

XII.  oskarżonego R. D. (1) uznał za winnego czynu opisanego w punkcie XX. części wstępnej wyroku, zmieniając opis czynu w ten sposób, że w miejsce „po uprzednim wyłamaniu zamka drzwi kierowcy dokonał włamania do samochodu ciężarowego m-ki M. nr rej. (...), skąd” ustalił „z samochodu ciężarowego m-ki M. nr rej. (...)” tj. przestępstwa z art. 278 § 1 k.k. i za to na podstawie art. 278 § 1 k.k. wymierzył mu karę 6 (sześciu) miesięcy pozbawienia wolności;

XIII.  oskarżonego R. D. (1) uznał za winnego czynu opisanego w punkcie XXI. części wstępnej wyroku tj. przestępstwa z art. 288 § 1 k.k. i za to na podstawie art. 288 § 1 k.k. wymierzył mu karę 4 (czterech) miesięcy pozbawienia wolności;

XIV.  oskarżonego R. D. (1) uznał za winnego czynu opisanego w punkcie XXII. części wstępnej wyroku tj. przestępstwa z art. 280 § 2 k.k. i za to na podstawie art. 280 § 2 k.k. wymierzył mu karę 3 (trzech) lat pozbawienia wolności;

XV.  oskarżonego R. D. (1) uznał za winnego czynu opisanego w punkcie XXIV. części wstępnej wyroku tj. przestępstwa z art. 279 § 1 k.k. i za to na podstawie art. 279 § 1 k.k. wymierzył mu karę 1 (jednego) roku pozbawienia wolności;

XVI.  oskarżonego R. D. (1) uznał za winnego czynu opisanego w punkcie XXV. części wstępnej wyroku tj. przestępstwa z art. 279 § 1 k.k. i art. 278 § 1 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k. w zw. z art. 12 k.k. i za to na podstawie art. 279 § 1 k.k. wymierzył mu karę 1 (jednego) roku pozbawienia wolności;

XVII.  oskarżonego R. D. (1) uznał za winnego czynu opisanego w punkcie XXVI. części wstępnej wyroku tj. przestępstwa z art. 279 § 1 k.k. i za to na podstawie art. 279 § 1 k.k. wymierzył mu karę 1 (jednego) roku pozbawienia wolności;

XVIII.  oskarżonego R. D. (1) uznał za winnego tego, że w dniu 26 października 2010 r. w O., działając wspólnie i w porozumieniu z A. M. (1), R. K. (1) i D. P. (1), posługując się nożyczkami i używając przemocy polegającej na biciu rękoma i kopaniu po głowie oraz ciele doprowadził A. M. (2) do stanu bezbronności, powodując u niej obrażenia ciała w postaci stłuczenia głowy i kolana lewego, krwiaka podczepcowego, otarć naskórka twarzy, złamania guzowatości międzykłykciowej z niewielkim przemieszczeniem ku górze fragmentu kostnego, prawdopodobnie odłamanego z guzka bocznego, które to obrażenia naruszyły czynności narządów jej ciała na okres powyżej dni 7 – art. 157 § 1 k.k., a następnie zabrał w celu przywłaszczenia pieniądze w kwocie 6.400 zł, czym działał na szkodę M. S. i A. M. (2) tj. przestępstwa z art. 280 § 2 k.k. i art. 157 § 1 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k. i za to na podstawie art. 280 § 2 k.k. w zw. z art. 11 § 3 k.k. wymierzył mu karę 4 (czterech) lat i 6 (sześciu) miesięcy pozbawienia wolności;

XIX.  oskarżonego R. D. (1) uznał za winnego czynu opisanego w punkcie XXXI. części wstępnej wyroku, z opisu czynu wyeliminował „pilarki spalinowej m-ki S. nr fabryczny (...) oraz w miejsce ”15400 zł„ ustalił „14800 zł” tj. przestępstwa z art. 279 § 1 k.k. i za to na podstawie art. 279 § 1 k.k. wymierzył mu karę 1 (jednego) roku pozbawienia wolności;

XX.  oskarżonego R. D. (1) uznał za winnego czynu opisanego w punkcie XXXII. części wstępnej wyroku tj. przestępstwa z art. 278 § 1 k.k. i za to na podstawie art. 278 § 1 k.k. wymierzył mu karę 6 (sześciu) miesięcy pozbawienia wolności;

XXI.  oskarżonego R. D. (1) uznał za winnego czynu opisanego w punkcie XXXIV. części wstępnej wyroku tj. przestępstwa z art. 278 § 1 k.k. i za to na podstawie art. 278 § 1 k.k. wymierzył mu karę 1 (jednego) roku pozbawienia wolności;

XXII.  oskarżonego R. D. (1) uznał za winnego zachowań opisanych w punktach od XXXV. do XL. części wstępnej wyroku, z tym, że w opisie punktu XXXVIII. ustalił, że oskarżony R. D. (1) w okresie od czerwca 2009r. do listopada 2009r. w J., rejonie (...) co najmniej trzykrotnie udzielił nieodpłatnie A. J. substancję psychotropową w postaci amfetaminy oraz co najmniej siedmiokrotnie środka odurzającego w postaci marihuany, przyjmując, że zachowania opisane w punktach od XXXV. do XL. części wstępnej wyroku stanowią jeden czyn ciągły popełniony w okresie od czerwca 2009r. do 16 listopada 2010r. w wykonaniu z góry powziętego zamiaru, w krótkich odstępach czasu tj. przestępstwa z art. 59 ust. 1 i art. 58 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu narkomanii w zw. z art. 11 § 2 k.k. w zw. z art. 12 k.k. i za to na podstawie art. 59 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu narkomanii w zw. z art. 11 § 3 k.k. wymierzył mu karę 1 (jednego) roku pozbawienia wolności;

XXIII.  oskarżonego R. K. (1) uznał za winnego czynów opisanych w punktach XLI., XLII., XLIII., XLVIII., LXIV. części wstępnej wyroku przyjął, że działał w krótkich odstępach czasu, w podobny sposób i zakwalifikował te czyny jako ciąg przestępstw z art. 279 § 1 k.k. w zw. z art. 64 § 1 k.k. i za to na podstawie art. 279 § 1 k.k. w zw. z art. 91 § 1 k.k. wymierzył mu karę 2 (dwóch) lat pozbawienia wolności;

XXIV.  oskarżonego R. K. (1) uznał za winnego czynów opisanych w punktach XLIV., L., LXI. części wstępnej wyroku przyjął, że działał w krótkich odstępach czasu, w podobny sposób i zakwalifikował te czyny jako ciąg przestępstw z art. 279 § 1 k.k. i art. 278 § 1 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k. w zw. z art. 12 k.k. w zw. z art. 64 § 1 k.k. oraz art. 13 § 1 k.k. w zw. z art. 279 § 1 k.k. i art. 13 § 1 k.k. w zw. z art. 278 § 1 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k. w zw. z art. 12 k.k. w zw. z art. 64 § 1 k.k. i za to na podstawie art. 279 § 1 k.k. w zw. z art. 11 § 3 k.k. w zw. z art. 91 § 1 k.k. wymierzył mu karę 2 (dwóch) lat pozbawienia wolności;

XXV.  oskarżonego R. K. (1) uznał za winnego czynu opisanego w punkcie XLV. części wstępnej wyroku tj. przestępstwa z art. 278 § 1 k.k. w zw. z art. 12 k.k. w zw. z art. 64 § 1 k.k. i za to na podstawie art. 278 § 1 k.k. wymierzył mu karę 10 (dziesięciu) miesięcy pozbawienia wolności;

XXVI.  oskarżonego R. K. (1) uznał za winnego czynów opisanych w punktach XLVI., XLVII., XLIX., LVI., LX. części wstępnej wyroku, wyeliminował z opisu czynu XLIX. „i firmy (...)”, przyjął, że działał w krótkich odstępach czasu, w podobny sposób i zakwalifikował te czyny jako ciąg przestępstw z art. 279 § 1 k.k. w zw. z art. 64 § 1 k.k. i za to na podstawie art. 279 § 1 k.k. w zw. z art. 91 § 1 k.k. wymierzył mu karę 2 (dwóch) lat pozbawienia wolności;

XXVII.  oskarżonego R. K. (1) uznał za winnego czynów opisanych w punktach LI., LII. części wstępnej wyroku, zmieniając opis czynu LI. w ten sposób, że w miejsce ”odkurzacza, kosiarki, kosy spalinowej, telefonu komórkowego m-ki N. o wartości 100 zł i radioodtwarzacza o łącznej wartości 2350 złotych, powodując łączne szkody w kwocie 7350 zł na szkodę D. i L. Z.” ustalił „odkurzacza o wartości 200 zł, kosiarki o wartości 1.200 zł, kosy spalinowej o wartości 250 zł, telefonu komórkowego m-ki N. o wartości 100 zł i radioodtwarzacza o wartości 200 zł, o łącznej wartości 1.950 złotych, powodując łączne szkody w kwocie 6.950 zł na szkodę D. i L. Z.” przyjął, że działał w krótkich odstępach czasu, w podobny sposób i zakwalifikował te czyny jako ciąg przestępstw z art. 278 § 1 k.k. w zw. z art. 64 § 1 k.k. i za to na podstawie art. 278 § 1 k.k. w zw. z art. 91 § 1 k.k. wymierzył mu karę 10 (dziesięciu) miesięcy pozbawienia wolności;

XXVIII.  oskarżonego R. K. (1) uznał za winnego czynu opisanego w punkcie LIII. części wstępnej wyroku, z tym, że w miejsce (...) ustalił „inną osobą” tj. przestępstwa z art. 278 § 1 k.k. w zw. z art. 64 § 1 k.k. i za to na podstawie art. 278 § 1 k.k. wymierzył mu karę 8 (ośmiu) miesięcy pozbawienia wolności;

XXIX.  oskarżonego R. K. (1) uznał za winnego czynu opisanego w punkcie LIV. części wstępnej wyroku, zmieniając opis czynu w ten sposób, że w miejsce „po uprzednim wyłamaniu zamka drzwi kierowcy dokonał włamania do samochodu ciężarowego m-ki M. nr rej. (...), skąd” ustalił „z samochodu ciężarowego m-ki M. nr rej. (...)” tj. przestępstwa z art. 278 § 1 k.k. w zw. z art. 64 § 1 k.k. i za to na podstawie art. 278 § 1 k.k. wymierzył mu karę 8 (ośmiu) miesięcy pozbawienia wolności;

XXX.  oskarżonego R. K. (1) uznał za winnego czynu opisanego w punkcie LV. części wstępnej wyroku tj. przestępstwa z art. 288 § 1 k.k. w zw. z art. 64 § 1 k.k. i za to na podstawie art. 288 § 1 k.k. wymierzył mu karę 8 (ośmiu) miesięcy pozbawienia wolności;

XXXI.  oskarżonego R. K. (1) uznał za winnego czynu opisanego w punkcie LVII. części wstępnej wyroku tj. przestępstwa z art. 279 § 1 k.k. w zw. z art. 64 § 1 k.k. i za to na podstawie art. 279 § 1 k.k. wymierzył mu karę 1 (jednego) roku i 2 (dwóch) miesięcy pozbawienia wolności;

XXXII.  oskarżonego R. K. (1) uznał za winnego czynu opisanego w punkcie LVIII. części wstępnej wyroku tj. przestępstwa z art. 279 § 1 k.k. i art. 278 § 1 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k. w zw. z art. 12 k.k. w zw. z art. 64 § 1 k.k. i za to na podstawie art. 279 § 1 k.k. w zw. z art. 11 § 3 k.k. wymierzył mu karę 1 (jednego) roku i 2 (dwóch) miesięcy pozbawienia wolności;

XXXIII.  oskarżonego R. K. (1) uznał za winnego czynu opisanego w punkcie LIX. części wstępnej wyroku tj. przestępstwa z art. 279 § 1 k.k. w zw. z art. 64 § 1 k.k. i za to na podstawie art. 279 § 1 k.k. wymierzył mu karę 1 (jednego) roku i 2 (dwóch) miesięcy pozbawienia wolności;

XXXIV.  oskarżonego R. K. (1) uznał za winnego czynu opisanego w punkcie LXII. części wstępnej wyroku, zmieniając opis czynu w ten sposób, że w miejsce „ wyrozumieniu” ustala „w porozumieniu” oraz w miejsce „noża” ustala „nożyczek” tj. przestępstwa z art. 280 § 2 k.k. w zw. z art. 64 § 1 k.k. i za to na podstawie art. 280 § 2 k.k. wymierzył mu karę 3 (trzech) lat i 6 (sześciu) miesięcy pozbawienia wolności;

XXXV.  oskarżonego R. K. (1) uznał za winnego czynu opisanego w punkcie LXIII. części wstępnej wyroku tj. przestępstwa z art. 279 § 1 k.k. i art. 278 § 1 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k. w zw. z art. 12 k.k. w zw. z art. 64 § 1 k.k. i za to na podstawie art. 279 § 1 k.k. w zw. z art. 11 § 3 k.k. wymierzył mu karę 1 (jednego) roku i 2 (dwóch) miesięcy pozbawienia wolności;

XXXVI.  oskarżonego R. K. (1) uznał za winnego czynu opisanego w punkcie LXV. części wstępnej wyroku tj. przestępstwa z art. 278 § 1 k.k. w zw. z art. 64 § 1 k.k. i za to na podstawie art. 278 § 1 k.k. wymierzył mu karę 1 (jednego) roku i 3 (trzech) miesięcy pozbawienia wolności;

XXXVII.  oskarżonego R. K. (1) uznał za winnego czynu opisanego w punkcie LXVI. części wstępnej wyroku, ustalając, że zabrał w celu przywłaszczenia telewizor marki S., DVD marki S., komputer stacjonarny, monitor (...) marki A., urządzenie wielofunkcyjne marki H., pendrive marki S., dekoder telewizji cyfrowej, dwie repliki mieczy samurajskich, zegar stojący, dwa dzbanki i pieniądze w kwocie 150 zł, tj. mienie o łącznej wartości 7160 zł, czym działał na szkodę K. S., S. S. (3) i W. S. (2), przy czym zarzucanego mu czynu dopuścił się w warunkach powrotu do przestępstwa opisanego w pkt XLI tj. przestępstwa z art. 279 § 1 k.k. w zw. z art. 64 § 1 k.k. i za to na podstawie art. 279 § 1 k.k. wymierzył mu karę 1 (jednego) roku i 8 (ośmiu) miesięcy pozbawienia wolności;

XXXVIII.  oskarżonego R. K. (1) uznał za winnego czynu opisanego w punkcie LXVII. części wstępnej wyroku, uzupełniając opis czynu o to, że „zarzucanego mu czynu dopuścił się w warunkach powrotu do przestępstwa opisanego w pkt XLI” tj. przestępstwa z art. 58 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu narkomanii w zw. z art. 64 § 1 k.k. i za to na podstawie art. 58 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu narkomanii wymierzył mu karę 1 (jednego) roku pozbawienia wolności;

XXXIX.  oskarżonego D. P. (1) uznał za winnego czynu opisanego w punkcie LXVIII. części wstępnej wyroku tj. przestępstwa z art. 279 § 1 k.k. i za to na podstawie art. 279 § 1 k.k. wymierzył mu karę 1 (jednego) roku pozbawienia wolności;

XL.  oskarżonego D. P. (1) uznał za winnego czynu opisanego w punkcie LXIX. części wstępnej wyroku tj. przestępstwa z art. 279 § 1 k.k. i art. 278 § 1 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k. w zw. z art. 12 k.k. i za to na podstawie art. 279 § 1 k.k. w zw. z art. 11 § 3 k.k. wymierzył mu karę 1 (jednego) roku pozbawienia wolności;

XLI.  oskarżonego D. P. (1) uznał za winnego czynu opisanego w punkcie LXX. części wstępnej wyroku tj. przestępstwa z art. 291 § 1 k.k. i za to na podstawie art. 291 § 1 k.k. wymierzył mu karę 3 (trzech) miesięcy pozbawienia wolności;

XLII.  oskarżonego D. P. (1) uznał za winnego czynu opisanego w punkcie LXXI. części wstępnej wyroku w opisie czynu w miejsce „w kwocie nie mniejszej niż 3000 złotych” ustalił „w kwocie 3.263 zł” oraz „w kwocie 3.589,50” ustalił „w kwocie 3.789,50” tj. przestępstwa z art. 280 § 1 k.k. i za to na podstawie art. 280 § 1 k.k. wymierzył mu karę 2 (dwóch) lat pozbawienia wolności;

XLIII.  oskarżonego D. P. (1) uznał za winnego czynu opisanego w punkcie LXXII. części wstępnej wyroku zmieniając opis czynu w ten sposób, że w miejsce „wyrozumieniu” ustalił „w porozumieniu” oraz w miejsce „noża” ustala „nożyczek” tj. przestępstwa z art. 280 § 2 k.k. i za to na podstawie art. 280 § 2 k.k. wymierzył mu karę 3 (trzech) lat pozbawienia wolności;

XLIV.  oskarżonego D. P. (1) uznał za winnego czynu opisanego w punkcie LXXIII. części wstępnej wyroku, z opisu czynu wyeliminował „pilarki spalinowej m-ki S. nr fabryczny (...) oraz w miejsce ”15400 zł„ ustalił „14800 zł” tj. tj. przestępstwa z art. 279 § 1 k.k. i za to na podstawie art. 279 § 1 k.k. wymierzył mu karę 1 (jednego) roku pozbawienia wolności;

XLV.  oskarżonego D. P. (1) uznał za winnego czynu opisanego w punkcie LXXIV. części wstępnej wyroku tj. przestępstwa z art. 278 § 1 k.k. w zw. z art. 275 § 1 k.k. i art. 276 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k. i za to na podstawie art. 278 § 1 k.k. w zw. z art. 11 § 3 k.k. wymierzył mu karę 4 (czterech) miesięcy pozbawienia wolności;

XLVI.  oskarżonego D. P. (1) uznał za winnego czynu opisanego w punkcie LXXV. części wstępnej wyroku tj. przestępstwa z art. 279 § 1 k.k. i art. 278 § 1 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k. w zw. z art. 12 k.k. i za to na podstawie art. 279 § 1 k.k. w zw. z art. 11 § 3 k.k. wymierzył mu karę 1 (jednego) roku pozbawienia wolności;

XLVII.  oskarżonego D. P. (1) uznał za winnego czynu opisanego w punkcie LXXVI. części wstępnej wyroku tj. przestępstwa z art. 278 § 1 k.k. i za to na podstawie art. 278 § 1 k.k. wymierzył mu karę 4 (czterech) miesięcy pozbawienia wolności;

XLVIII.  oskarżonego D. P. (1) uznał za winnego czynu opisanego w punkcie LXXVII. części wstępnej wyroku tj. przestępstwa z art. 279 § 1 k.k. i za to na podstawie art. 279 § 1 k.k. wymierzył mu karę 1 (jednego) roku pozbawienia wolności;

XLIX.  oskarżonego D. P. (1) uznał za winnego czynu opisanego w punkcie LXXVIII. części wstępnej wyroku tj. przestępstwa z art. 278 § 1 k.k. i za to na podstawie art. 278 § 1 k.k. wymierzył mu karę 10 (dziesięciu) miesięcy pozbawienia wolności;

L.  oskarżonego D. P. (1) uznał za winnego czynu opisanego w punkcie LXXIX. części wstępnej wyroku ustalając, że zabrał w celu przywłaszczenia telewizor marki S., DVD marki S., komputer stacjonarny, monitor (...) marki A., urządzenie wielofunkcyjne marki H., pendrive marki S., dekoder telewizji cyfrowej, dwie repliki mieczy samurajskich, zegar stojący, dwa dzbanki i pieniądze w kwocie 150 zł, tj. mienie o łącznej wartości 7160 zł, czym działał na szkodę K. S., S. S. (3) i W. S. (2) tj. przestępstwa z art. 279 § 1 k.k. i za to na podstawie art. 279 § 1 k.k. wymierzył mu karę 1 (jednego) roku i 3 (trzech) miesięcy pozbawienia wolności;

LI.  oskarżonego A. J. uznał za winnego czynu opisanego w punkcie LXXX. części wstępnej wyroku tj. przestępstwa z art. 280 § 1 k.k. i za to na podstawie art. 280 § 1 k.k. wymierzył mu karę 2 (dwóch) lat pozbawienia wolności;

LII.  oskarżonego A. J. uznał za winnego czynu opisanego w punkcie LXXXI. części wstępnej wyroku tj. przestępstwa z art. 279 § 1 k.k. i za to na podstawie art. 279 § 1 k.k. wymierzył mu karę 1 (jednego) roku pozbawienia wolności;

LIII.  oskarżonego D. S. uznał za winnego czynu opisanego w punkcie LXXXII. części wstępnej wyroku tj. przestępstwa z art. 279 § 1 k.k. i za to na podstawie art. 279 § 1 k.k. wymierzył mu karę 1 (jednego) roku pozbawienia wolności;

LIV.  oskarżonego D. S. uznał za winnego czynu opisanego w punkcie LXXXIII. części wstępnej wyroku tj. przestępstwa z art. 278 § 1 k.k. w zw. z art. 12 k.k. i za to na podstawie art. 278 § 1 k.k. wymierzył mu karę 4 (czterech) miesięcy pozbawienia wolności;

LV.  oskarżonego D. S. uznał za winnego czynu opisanego w punkcie LXXXIV. części wstępnej wyroku tj. przestępstwa z art. 18 § 3 k.k. w zw. z art. 279 § 1 k.k. i za to na podstawie art. 19 § 1 k.k. w zw. z art. 279 § 1 k.k. wymierzył mu karę 1 (jednego) roku pozbawienia wolności;

LVI.  oskarżonego D. S. uznał za winnego czynów opisanych w punktach LXXXV., LXXXIX., XCVIII. części wstępnej wyroku przyjął, że działał w krótkich odstępach czasu, w podobny sposób i zakwalifikował te czyny jako ciąg przestępstw z art. 279 § 1 k.k. i art. 278 § 1 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k. w zw. z art. 12 k.k. oraz art. 13 § 1 k.k. w zw. z art. 279 § 1 k.k. i art. 13 § 1 k.k. w zw. z art. 278 § 1 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k. w zw. z art. 12 k.k. i za to na podstawie art. 279 § 1 k.k. w zw. z art. 11 § 3 k.k. w zw. z art. 91 § 1 k.k. wymierzył mu karę 1 (jednego) roku i 3 (trzech) miesięcy pozbawienia wolności;

LVII.  oskarżonego D. S. uznał za winnego czynów opisanych w punktach LXXXVI., LXXXVII., LXXXVIII., XCIV., XCVII. części wstępnej wyroku, wyeliminował z opisu czynu LXXXVII. „i firmy (...)”, przyjął, że działał w krótkich odstępach czasu, w podobny sposób i zakwalifikował te czyny jako ciąg przestępstw z art. 279 § 1 k.k. i za to na podstawie art. 279 § 1 k.k. w zw. z art. 91§1 k.k. wymierzył mu karę 1 (jednego) roku i 6 (sześciu) miesięcy pozbawienia wolności;

LVIII.  oskarżonego D. S. uznał za winnego czynu opisanego w punkcie XC. części wstępnej wyroku, z tym, że w miejsce (...) ustalił „inną osobą” tj. przestępstwa z art. 278 § 1 k.k. i za to na podstawie art. 278 § 1 k.k. wymierzył mu karę 4 (czterech) miesięcy pozbawienia wolności;

LIX.  oskarżonego D. S. uznał za winnego czynu opisanego w punkcie XCI. części wstępnej wyroku tj. przestępstwa z art. 278 § 1 k.k. i za to na podstawie art. 278 § 1 k.k. wymierzył mu karę 6 (sześciu) miesięcy pozbawienia wolności;

LX.  oskarżonego D. S. uznał za winnego czynu opisanego w punkcie XCII. części wstępnej wyroku, zmieniając opis czynu w ten sposób, że w miejsce „po uprzednim wyłamaniu zamka drzwi kierowcy dokonał włamania do samochodu ciężarowego m-ki M. nr rej. (...), skąd” ustalił „z samochodu ciężarowego m-ki M. nr rej. (...)” tj. przestępstwa z art. 278 § 1 k.k. i za to na podstawie art. 278 § 1 k.k. wymierzył mu karę 4 (czterech) miesięcy pozbawienia wolności;

LXI.  oskarżonego D. S. uznał za winnego czynu opisanego w punkcie XCIII. części wstępnej wyroku tj. przestępstwa z art. 288 § 1 k.k. i za to na podstawie art. 288 § 1 k.k. wymierzył mu karę 4 (czterech) miesięcy pozbawienia wolności;

LXII.  oskarżonego D. S. uznał za winnego czynu opisanego w punkcie XCV. części wstępnej wyroku tj. przestępstwa z art. 279 § 1 k.k. i za to na podstawie art. 279 § 1 k.k. wymierzył mu karę 1 (jednego) roku pozbawienia wolności;

LXIII.  oskarżonego D. S. uznał za winnego czynu opisanego w punkcie XCVI. części wstępnej wyroku tj. przestępstwa z art. 279 § 1 k.k. i art. 278 § 1 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k. w zw. z art. 12 k.k. i za to na podstawie art. 279 § 1 k.k. w zw. z art. 11 § 3 k.k. wymierzył mu karę 1 (jednego) roku pozbawienia wolności,

LXIV.  oskarżonego P. W. uznaje za winnego czynu opisanego w punkcie XCIX. części wstępnej wyroku tj. przestępstwa z art. 292 § 1 k.k. i za to na podstawie art. 292 § 1 k.k. wymierzył mu karę 4 (czterech) miesięcy pozbawienia wolności;

LXV.  oskarżonego P. W. uznał za winnego czynu opisanego w punkcie C. części wstępnej wyroku tj. przestępstwa z art. 278 § 1 k.k. i za to na podstawie art. 278 § 1 k.k. wymierzył mu karę 6 (sześciu) miesięcy pozbawienia wolności;

LXVI.  oskarżonego P. O. uznał za winnego czynu opisanego w punkcie CI. części wstępnej wyroku tj. przestępstwa z art. 291 § 1 k.k. i za to na podstawie art. 291 § 1 k.k. wymierzył mu karę 1 (jednego) roku pozbawienia wolności;

LXVII.  oskarżonego P. O. uznał za winnego czynu opisanego w punkcie CII. części wstępnej wyroku tj. przestępstwa z art. 291 § 1 k.k. i za to na podstawie art. 291 § 1 k.k. wymierzył mu karę 6 (sześciu) miesięcy pozbawienia wolności;

LXVIII.  oskarżonego P. O. uznał za winnego czynu opisanego w punkcie CIII. części wstępnej wyroku tj. przestępstwa z art. 291 § 1 k.k. w zw. z art. 12 k.k. i za to na podstawie art. 291 § 1 k.k. wymierzył mu karę 1 (jednego) roku pozbawienia wolności;

LXIX.  oskarżonego M. R. uznał za winnego czynu opisanego w punkcie CIV. części wstępnej wyroku ustalając, że zabrał w celu przywłaszczenia telewizor marki S., DVD marki S., komputer stacjonarny, monitor (...) marki A., urządzenie wielofunkcyjne marki H., pendrive marki S., dekoder telewizji cyfrowej, dwie repliki mieczy samurajskich, zegar stojący, dwa dzbanki i pieniądze w kwocie 150 zł, tj. mienie o łącznej wartości 7160 zł, czym działał na szkodę K. S., S. S. (3) i W. S. (2) tj. przestępstwa z art. 279 § 1 k.k. i za to na podstawie art. 279 § 1 k.k. wymierzył mu karę 1 (jednego) roku i 2 (dwóch) miesięcy pozbawienia wolności;

LXX.  oskarżonego D. W. uznał za winnego czynu opisanego w punkcie CV. części wstępnej wyroku tj. przestępstwa z art. 278 § 1 k.k. w zw. z art. 12 k.k. i za to na podstawie art. 278 § 1 k.k. wymierzył mu karę 4 (czterech) miesięcy pozbawienia wolności;

LXXI.  oskarżonego D. W. uznał za winnego czynu opisanego w punkcie CVI. części wstępnej wyroku tj. przestępstwa z art. 279 § 1 k.k. i art. 278 § 1 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k. w zw. z art. 12 k.k. i za to na podstawie art. 279 § 1 k.k. w zw. z art. 11 § 3 k.k. wymierzył mu karę 1 (jednego) roku pozbawienia wolności;

LXXII.  oskarżonego D. W. uznał za winnego czynów opisanych w punktach CVII., CVIII., CIX. części wstępnej wyroku eliminując z opisu czynu CVIII (...)w J. oraz”, przyjął, że działał w krótkich odstępach czasu, w podobny sposób i kwalifikuje te czyny jako ciąg przestępstw z art. 279 § 1 k.k. i za to na podstawie art. 279 § 1 k.k. w zw. z art. 91§1 k.k. wymierzył mu karę 1 (jednego) roku i 6 (sześciu) miesięcy pozbawienia wolności;

LXXIII.  oskarżonego D. W. uznał za winnego czynu opisanego w punkcie CX. części wstępnej wyroku tj. przestępstwa z art. 279 § 1 k.k. i za to na podstawie art. 279 § 1 k.k. wymierzył mu karę 1 (jednego) roku pozbawienia wolności;

LXXIV.  oskarżonego D. W. uznał za winnego czynu opisanego w punkcie CXI. części wstępnej wyroku tj. przestępstwa z art. 58 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu narkomanii i za to na podstawie art. 58 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu narkomanii wymierzył mu karę 6 (sześciu) miesięcy pozbawienia wolności;

LXXV.  oskarżonego A. S. uznał za winnego czynu opisanego w punkcie CXII części wstępnej wyroku tj. przestępstwa z art. 59 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu narkomanii i za to na podstawie art. 59 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu narkomanii wymierzył mu karę 1 (jednego) roku pozbawienia wolności;

LXXVI.  na podstawie art. 85 k.k. i art. 86 § 1 k.k. wymierzył oskarżonym kary łączne:

- A. M. (1) 6 (sześciu) lat pozbawienia wolności,

- R. D. (1) 6 (sześciu) lat pozbawienia wolności,

- R. K. (1) 6 (sześciu) lat pozbawienia wolności,

- D. P. (1) 4 (czterech) lat pozbawienia wolności,

- A. J. 2 (dwóch) lat i 3 (trzech) miesięcy pozbawienia wolności,

- D. S. 2 (dwóch) lat pozbawienia wolności,

- P. W. 8 (ośmiu) miesięcy pozbawienia wolności,

- P. O. 1 (jednego) roku i 4 (czterech) miesięcy pozbawienia wolności,

- D. W. 2 (dwóch) lat pozbawienia wolności;

LXXVII.  wykonanie kary pozbawienia wolności warunkowo zawiesił:

- na podstawie art. 69 § 1 i 2 k.k. i art. 70 § 1 k.k. oskarżonym P. O. , D. W. i A. S. na okres 3 (trzech) lat próby,

- na podstawie art. 69 § 1 i 2 k.k. i art. 70 § 2 k.k. oskarżonym P. W. i M. R. na okres 3 (trzech) lat próby;

LXXVIII.  na podstawie art. 73 § 2 k.k. oskarżonych P. W. i M. R. oddał w okresie próby pod dozór kuratora;

LXXIX.  na podstawie art. 63 § 1 k.k. zaliczył oskarżonym na poczet orzeczonych kar pozbawienia wolności okresy zatrzymania i tymczasowego aresztowania:

- A. M. (1) od 5.02.2011r. do 9 maja 2012r.,

- R. D. (1) od 16.11.2010r. do 27.01.2011r., od 27.01.2012r. do 9 maja 2012r.,

- R. K. (1) od 17.11.2010r. do 9 maja 2012r.,

- D. P. (1) od 17.11.2010r. do 9 maja 2012r.,

- A. J. od 17.11.2010r. do 13.10.2011r.,

- D. S. od 16.10.2010r. do 18.10.2010r. oraz od 3.01.2011r. do 5.01.2011r.,

- P. W. od 10.11.2010r. do 12.11.2010r. w przypadku zarządzenia wykonania kary pozbawienia wolności,

- P. O. od 17.11.2010r. do 18.11.2010r. w przypadku zarządzenia wykonania kary pozbawienia wolności,

- M. R. od 18.11.2010r. do 19.11.2010r. w przypadku zarządzenia wykonania kary pozbawienia wolności,

- D. W. od 3.01.2011r. do 4.01.2011r. w przypadku zarządzenia wykonania kary pozbawienia wolności,

- A. S. dzień 3.01.2011r. w przypadku zarządzenia wykonania kary pozbawienia wolności;

LXXX.  na podstawie art. 46 § 1 k.k. orzekł obowiązek naprawienia szkody:

1.  przez zapłatę na rzecz A. T. kwoty 600 zł (sześćset złotych) solidarnie od oskarżonych A. M. (1), R. D. (1) i D. P. (1);

2.  przez zapłatę na rzecz S. S. (1) kwoty 200 zł (dwieście złotych) solidarnie od oskarżonych A. M. (1), R. D. (1) i D. P. (1);

3.  przez zapłatę na rzecz M. G. kwoty 14.450 zł (czternaście tysięcy czterysta pięćdziesiąt złotych) solidarnie od oskarżonych A. M. (1), R. D. (1) i D. P. (1);

4.  przez zapłatę na rzecz P. B. kwoty 6.000 zł (sześć tysięcy złotych) solidarnie od oskarżonych A. M. (1) i D. P. (1);

5.  przez zapłatę na rzecz M. D. (1) kwoty 98 zł (dziewięćdziesiąt osiem złotych) solidarnie od oskarżonych A. M. (1), R. D. (1), D. P. (1) i R. K. (1);

6.  przez zapłatę na rzecz M. D. (1) kwoty 38 zł (trzydzieści osiem złotych) solidarnie od oskarżonych R. D. (1) i R. K. (1);

7.  przez zapłatę na rzecz N. S. kwoty 2.000 zł (dwa tysiące złotych) solidarnie od oskarżonych R. D. (1) i A. J.;

8.  przez zapłatę na rzecz M. S. kwoty 3.030 zł (trzy tysiące trzydzieści złotych) solidarnie od oskarżonych R. D. (1), A. J., D. S. i R. K. (1);

9.  przez zapłatę na rzecz M. S. kwoty 3.789,50 zł (trzy tysiące siedemset osiemdziesiąt dziewięć złotych, pięćdziesiąt groszy) solidarnie od oskarżonych R. D. (1) i D. P. (1);

10.  przez zapłatę na rzecz PPHU (...) Sp. z o.o. z siedzibą w Ż. kwoty 495 zł (czterysta dziewięćdziesiąt pięć złotych) solidarnie od oskarżonych R. D. (1), R. K. (1), D. S. i D. W.;

11.  przez zapłatę na rzecz PPHU (...) Sp. z o.o. z siedzibą w Ż. kwoty 495 zł (czterysta dziewięćdziesiąt pięć złotych) solidarnie od oskarżonych R. D. (1), R. K. (1) i D. S.;

12.  przez zapłatę na rzecz PPHU (...) Sp. z o.o. z siedzibą w Ż. kwoty 750 zł (siedemset pięćdziesiąt złotych) solidarnie od oskarżonych R. D. (1), R. K. (1), D. S. i D. P. (1);

13.  przez zapłatę na rzecz PPHU (...) Sp. z o.o. z siedzibą w Ż. kwoty 8.890 zł (osiem tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt złotych) solidarnie od oskarżonych R. K. (1) i D. P. (1);

14.  przez zapłatę na rzecz J. M. (1) kwoty 85 zł (osiemdziesiąt pięć złotych) solidarnie od oskarżonych R. D. (1), D. W., R. K. (1) i D. S.;

15.  przez zapłatę na rzecz (...) s.c. J. B., Ł. S. we W. kwoty 2.833 (dwa tysiące osiemset trzydzieści trzy złote) od oskarżonego R. D. (1);

16.  przez zapłatę na rzecz D. Z. i L. Z. kwoty 2.050 zł (dwa tysiące pięćdziesiąt złotych) solidarnie od oskarżonych R. D. (1) i R. K. (1);

17.  przez zapłatę na rzecz S. Ł. kwoty 42.000 zł (czterdzieści dwa tysiące złotych) solidarnie od oskarżonych R. D. (1), R. K. (1) i D. S.;

18.  przez zapłatę na rzecz (...) Projekt K. H. w J. kwoty 292 zł (dwieście dziewięćdziesiąt dwa złote) solidarnie od oskarżonych R. D. (1), R. K. (1) i D. S.;

19.  przez zapłatę na rzecz (...) Sp. z o.o. z siedzibą w O. kwoty 330 zł (trzysta trzydzieści złotych) solidarnie od oskarżonych R. D. (1), R. K. (1), D. S. i D. W.;

20.  przez zapłatę na rzecz (...) Sp. z o.o. z siedzibą w O. kwoty 219 zł (dwieście dziewiętnaście złotych) solidarnie od oskarżonych R. D. (1), R. K. (1) i D. S.;

21.  przez zapłatę na rzecz M. H. kwoty 1.800 zł (jeden tysiąc osiemset złotych) solidarnie od oskarżonych R. D. (1) i R. K. (1);

22.  przez zapłatę na rzecz W. S. (1) kwoty 50 zł (pięćdziesiąt złotych) solidarnie od oskarżonych R. D. (1) i D. P. (1);

23.  przez zapłatę na rzecz B. W. kwoty 900 zł (dziewięćset złotych) solidarnie od oskarżonych R. D. (1) i D. P. (1);

24.  przez zapłatę na rzecz P. K. kwoty 12.000 zł (dwanaście tysięcy złotych) solidarnie od oskarżonych R. D. (1), R. K. (1), P. W. i D. P. (1);

25.  przez zapłatę na rzecz K. S. kwoty 3.950 zł (trzy tysiące dziewięćset pięćdziesiąt złotych) solidarnie od oskarżonych R. K. (1), D. P. (1) i M. R.;

26.  przez zapłatę na rzecz S. S. (3) i W. S. (2) kwoty 400 zł (czterysta złotych) solidarnie od oskarżonych R. K. (1), D. P. (1) i M. R.;

LXXXI.  na podstawie art. 44 § 2 k.k. orzekł przepadek na rzecz Skarbu Państwa dowodu rzeczowego opisanego w wykazie dowodów rzeczowych Drz 401/10;

LXXXII.  na podstawie art. 230 § 2 k.p.k. nakazał zwrócić:

- S. S. (4) dowody rzeczowe opisane w wykazie dowodów rzeczowych Drz 309/11 – 312/11,

- oskarżonemu R. D. (1) dowód rzeczowy opisany w wykazie dowodów rzeczowych Drz 313/11;

LXXXIII.  na podstawie § 352 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 lutego 2007r. Regulamin urzędowania sądów powszechnych (Dz.U. Nr 38, poz. 249) postanawił załączyć do akt sprawy dowody rzeczowe opisane w wykazie dowodów rzeczowych Drz 315/11 – 317/11 i Drz 319/11;

LXXXIV.  na podstawie art. 45§1 kk orzekł przepadek korzyści majątkowych: od R. D. (1) w wysokości 50zł, od A. S. w wysokości 200zł;

LXXXV.  zasądził od Skarbu Państwa na rzecz adw. M. P. kwotę 2214zł brutto tytułem kosztów nieopłaconej obrony udzielonej oskarżonemu A. M. (1) z urzędu;

LXXXVI.  zasądził od Skarbu Państwa na rzecz adw. M. K. kwotę 2066,40zł brutto tytułem kosztów nieopłaconej obrony udzielonej oskarżonemu A. J. z urzędu;

LXXXVII.  zwolnił oskarżonych od ponoszenia kosztów postępowania, w tym i opłaty w sprawie.

Apelację od tego wyroku wnieśli oskarżeni: A. M. (1), R. D. (1), R. K. (1), D. P. (1), A. J., D. S. i A. S..

Obrończyni oskarżonego A. M. (1) zaskarżyła wyrok w pkt II części dyspozytywnej wyroku, zarzucając:

1)  błąd w ustaleniach faktycznych, przyjętych za podstawę wyroku i mający wpływ na jego treść, a polegający na sprzecznym z materiałem dowodowym uznaniu oskarżonego winnym popełnienia czynu opisanego w pkt II dyspozytywnej części wyroku, pomimo, że materiał dowodowy niniejszej sprawy podstaw do takiego ustalenia nie daje,

2)  obrazę przepisów postępowania, mającą wpływ na treść wyroku, a to:

- art. 4 k.p.k. w zw. z art. 7 k.p.k., art. 410 i art. 424 § 1 pkt 1 k.p.k., polegająca na wymierzeniu dowodów bez poddania ich właściwej ocenie, a w szczególności wyjaśnień oskarżonych oraz zeznań świadka J. M. (2) – w sytuacji, gdy poza alternatywą przyjętą w uzasadnieniu wyroku istniała inna możliwość w zakresie ustaleń,

- art. 5 § 2 k.p.k. poprzez rozstrzygnięcie nie dających się usunąć wątpliwości na niekorzyść oskarżonego;

w n o s z ą c o:

zmianę zaskarżonego wyroku w pkt II części dyspozytywnej wyroku i uznanie, iż czyn przypisany w pkt II części dyspozytywnej wyroku wyczerpuje znamiona ustawowe czynu z art. 280 §1 k.k. w zw. z art. 64 § 2 k.k. i wymierzeni najniższego wymiaru kary.

Obrońca oskarżonego R. D. (1) zaskarżył wyrok w części dotyczącej orzeczenia o karze, zarzucając: rażącą niewspółmierność wymierzonej oskarżonemu kary polegającej na wymierzeniu oskarżonemu rażąco surowych kar pozbawienia wolności za poszczególne przestępstwa oraz rażąco surowej kary łącznej pozbawienia wolności,

w n o s z ą c o:

zmianę zaskarżonego wyroku przez wymierzenie oskarżonemu R. D. (1) kar pozbawienia wolności w dolnym wymiarze ustawowego zagrożenia za wszystkie przypisane mu czyny oraz wymierzenie kary łącznej 4 lat pozbawienia wolności.

Obrońca oskarżonego R. K. (1) zaskarżył wyrok w części tj. w zakresie pkt XXXIV części skazującej wyroku (dotyczy czynu opisanego w pkt LXII części wstępnej wyroku) w zakresie przyjęcia tam typu kwalifikowanego rozboju (art. 280 § 2 k.k.) – zarzucając:

1.  błąd w ustaleniach faktycznych polegający na tym, że osk. R. K. (1) wiedział, iż nożyczki, które miał osk. M. zostaną przez niego użyte w jakimkolwiek innym celu aniżeli wycięcie otworów w koszulce jaką chwilę wcześniej przekazał mu osk. K., a w szczególności, że osk. M. posłuży się nimi dokonując rozboju na pokrzywdzonej A. M. (2), podczas gdy ich użycie przez osk. M. nie było objęte porozumieniem z osk. R. K. (1), ich użycie było bowiem ekscesem osk. M., co skutkowało niewłaściwym przyjęciem, iż czyn oskarżonego K. opisany w pkt LXII części wstępnej zaskarżonego wyroku jest typem kwalifikowanym rozboju, tj. przestępstwem z art. 280 § 2 k.k.,

2.  obrazę przepisów prawa procesowego mającą wpływ na treść skarżonego wyroku, tj. przepisów art. 4 k.p.k., art. 5 §2 k.p.k. oraz art. 7 k.p.k. poprzez niewłaściwą ocenę materiału dowodowego polegającą na uwzględnieniu przez Sąd meriti jedynie okoliczności przemawiających na niekorzyść oskarżonego i pominięcie okoliczności przemawiających na jego korzyść, w zakresie opisu czynu jak i zachowania oskarżonego w zakresie czynu, o którym mowa w pkt XXXIV części skazującej wyroku (dotyczący czynu opisanego w pkt LXII części wstępnej wyroku) skarżonego orzeczenia,

3.  rażącą niewspółmierność kary łącznej 6 lat pozbawienia wolności, podczas gdy prawidłowa ocena wszystkich okoliczności sprawy oraz celów, dla których taka kara jest orzekana, nie uzasadniały aż tak daleko idącej surowości;

w n o s z ą c o:

zmianę wyroku w zaskarżonej części poprzez przyjęcie, iż czyn oskarżonego R. K. (1), o którym mowa w pkt XXXIV części skazującej wyroku (dotyczący czynu opisanego w pkt LXII części wstępnej wyroku) skarżonego orzeczenia poprzez przyjęcie, iż wypełnia znamiona przestępstwa z art. 280 § 1 k.k. i wymierzenie oskarżonemu zarówno za ten czyn kary 2 lat pozbawienia wolności oraz kary łącznej 4 lat i 6 miesięcy pozbawienia wolności.

Obrończyni oskarżonego D. P. (1) zaskarżyła wyrok w części dotyczącej pkt XLIII, wobec przyjęcia kwalifikacji prawnej czynu opisanego w tym punkcie jako rozbój kwalifikowany popełniony w porozumieniu z innymi sprawcami tego czynu przy użyciu nożyczek, oraz w zakresie kary wymierzonej oskarżonemu za ten czyn; w zakresie orzeczenia zawartego w pkt LXXVI w odniesieniu do kary łącznej w wymiarze 4-ch lat pozbawienia wolności, zarzucając:

1)  na podstawie art. 438 pkt 1 k.p.c. obrazę przepisów prawa procesowego mającą wpływ na treść zaskarżonego wyroku, tj. art. 4 k.p.k., art. 5 § 2 k.p.k. i art. 7 k.p.k. przez niewłaściwą ocenę materiału dowodowego poprzez uwzględnienie przez Sąd I instancji jedynie okoliczności przemawiających jedynie na niekorzyść oskarżonego i pominięcie okoliczności przemawiających na korzyść oskarżonego, w zakresie opisu czynu i zachowania oskarżonego dotyczącego czynu opisanego w pkt XLIII,

2)  na podstawie art. 438 pkt 1 k.p.k. obrazę przepisów prawa materialnego, a to art. 280 § 2 k.k. przez niewłaściwe zastosowanie tego przepisu do czynu oskarżonego D. P. (1) opisanego w pkt XLIII, co wpłynęło na wymiar kary orzeczonej za ten czyn, podczas gdy – zdaniem oskarżonego – wyczerpał on swoim zachowaniem dyspozycję art. 280 § 1 k.k.,

3)  na podstawie art. 438 pkt 4 k.p.k. w zw. z art. 86 § 1 ust. 1 k.k. rażącą niewspółmierność kary łącznej, wymierzonej oskarżonemu w wymiarze 4 lat pozbawienia wolności,

w n o s z ą c o:

zmianę wyroku w odniesieniu do oskarżonego D. P. (1), w zakresie czynu opisanego w pkt XLIII przez przyjęcie, że oskarżony popełnił czyn opisany w art. 280 § 1 k.k. i wymierzenie mu za ten czyn kary 2 lat pozbawienia wolności; oraz o zmianę wyroku w pkt LXXII w odniesieniu do D. P. (1), przez wymierzenie mu kary łącznej 3 lat pozbawienia wolności.

Obrońca oskarżonego A. J. zaskarżył wyrok co do punktu LXXVI części dyspozytywnej, zarzucając: orzeczenie kary łąćznej rażąco wysokiej, wynikające z nieuwzględnienia przy jej wymiarze wszystkich okoliczności łagodzących, w szczególności w zakresie zachowania się oskarżonego po popełnieniu przestępstwa i sposobu życia przed jego popełnieniem, ich przewagi nad okolicznościami obciążającymi, a także wymierzenie kary łącznej przekraczającej stopień winy oskarżonego, podczas gdy uwzględnienie w sposób prawidłowy wszelkich okoliczności, jakie wpływały na wymiar kar jednostkowych, a przede wszystkim kary łącznej, powinno skutkować wymierzeniem oskarżonemu kary łącznej w dolnej granicy ustawowego zagrożenia, tj. przy zastosowaniu zasady pełnej absorpcji oraz warunkowym zawieszeniem jej wykonania,

w n o s z ą c o:

zmianę zaskarżonego orzeczenia i wymierzenie oskarżonemu kary łącznej w dolnej granicy ustawowego zagrożenia (tj. w wysokości 2 lat pozbawienia wolności) oraz warunkowe zawieszenie jej wykonania.

Obrońca oskarżonego D. S. zaskarżył wyrok co do punktu XLLVI, w zakresie dotyczącym wymiaru kary, zarzucając:

1)  na podstawie art. 438 pkt 4 k.p.k. rażącą niewspółmierność kary poprzez orzeczenie wobec oskarżonego D. S. bezwzględnej kary pozbawienia wolności i nieorzeczenie o warunkowym zawieszeniu jej wykonania, w sytuacji gdy zostały spełnione przesłanki warunkujące zastosowanie przedmiotowej instytucji,

2)  na podstawie art. 438 pkt 2 k.p.k. obrazę przepisów postępowania, która mogła mieć wpływ na treść orzeczenia, tj. art. 386 § 1 k.p.k. w zw. z art. 6 k.p.k., poprzez negatywną ocenę procesowego uprawnienia oskarżonego polegającego na odmowie składania wyjaśnień lub odpowiedzi na pytania i wywiedzenie na tej podstawie negatywnych konsekwencji w zakresie wymiaru kary,

w n o s z ą c o:

zmianę wyroku w zaskarżonej części i wymierzenie oskarżonemu kary dwóch lat pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania na okres próby pięciu lat.

Obrońca oskarżonego A. S. zaskarżył wyrok w całości, zarzucając: sprzeczność istotnych ustaleń sądu z treścią zebranego w sprawie materiału dowodowego polegającą na przyjęciu, że ten materiał dowodowy daje wystarczającą podstawę do przyjęcia, że oskarżony dopuścił się popełnienia przestępstwa z art. 59 ust. 1 ustawy z dnia 29.07.2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii polegającego na udzieleniu, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej R. D. (1) substancji psychotropowej w postaci amfetaminy w łącznej ilości 5 gram w zamian za radioodtwarzacz m-ki P., gdy tymczasem ocena całości okoliczności sprawy i właściwa ocena dowodów nie pozwala na uznanie, że oskarżony popełnił zarzucany mu czyn;

w n o s z ą c o:

zmianę zaskarżonego orzeczenia i uniewinnienie oskarżonego A. S. od popełnienia zarzucanego mu czynu z art. 59 ust. 1 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii, ewentualnie o uchylenie zaskarżonego rozstrzygnięcia i przekazanie sprawy do ponownego rozpoznania przez Sąd Okręgowy we Wrocławiu.

Sąd Apelacyjny zważył, co następuje.

1.

1.  Odnośnie apelacji obrońców oskarżonych:

1)  A. M. (1)dotyczącej pkt II części dyspozytywnej wyroku ,

2)  R. K. (1)dotyczącej pkt XXXIV części dyspozytywnej wyroku (pkt LXII części wstępnej),

3)  D. P. (1)dotyczącej pkt XLIII części dyspozytywnej wyroku (pkt LXXII części wstępnej),

4)  R. D.dotyczącej pkt XVIII części dyspozytywnej wyroku, w zakresie wymierzonej kary pozbawienia wolności za czyn opisany w pkt XVIII części dyspozytywnej wyroku.

Apelacje obrońców wyżej wymienionych oskarżonych nie zasługują na uwzględnienie.

Istota powyższych apelacji sprowadzała się do zarzutu błędu w ustaleniach faktycznych (apelacja oskarżonych A. M. (1) i R. K. (1)) lub zarzutu obrazy przepisu prawa materialnego, tj. art. 280 § 2 k.k. (apelacja oskarżonego D. P. (1)) w zakresie przypisanego oskarżonym czynu stanowiącego zbrodnię rozboju kwalifikowanego z art. 280 § 2 k.k. popełnionego w dniu 26 października 2010 roku w O. na osobie pokrzywdzonej A. M. (2) - pracownicy salonu gier i zaborze pieniędzy w kwocie 6.400 zł na szkodę M. S., a także spowodowania obrażeń ciała A. M. (2), które naruszyły czynności narządów jej ciała na okres powyżej 7 dni, przy czym oskarżony A. M. (1) działał w warunkach powrotności do przestępstwa z art. 64 § 2 k.k., zaś oskarżony R. K. (1) w warunkach powrotności do przestępstwa z art. 64 § 1 k.k.

Wnioski zawarte w apelacjach obrońców oskarżonych sprowadzały się do zakwalifikowania przez Sąd Apelacyjny popełnionego przestępstwa przez A. M. (1), R. K. (1) i D. P. (1) z art. 280 §1 k.k. zamiast z art. 280 §2 k.k. Oskarżony R. D. (1) nie kwestionował sprawstwa w zakresie przypisanego (pkt XVIII) przestępstwa z art. 280 §2 k.k., zarzucił jedynie rażącą niewspółmierność kary 4 lat i 6 miesięcy pozbawienia wolności wymierzonej za powyższy czyn.

Z treści wywiedzionych apelacji wynika, że obrońcy nie kwestionowali przebiegu popełnionego rozboju i udziału w przestępstwie każdego z oskarżonych, zarzucili natomiast błędne ustalenie faktyczne dokonane przez Sąd Okręgowy, polegające na przyjęciu posługiwaniu się przez oskarżonych niebezpiecznym przedmiotem w postaci nożyczek, w celu obezwładnienia pokrzywdzonej i następnie zaboru pieniędzy z kasy salonu gier.

Z ustaleń Sądu I instancji wynika (str. 12-13 pisemnego uzasadnienia wyroku, k. 3340 verte – 3341), że dokonanie przez oskarżonych R. D. (1), A. M. (1), R. K. (1) i D. P. (1) rozboju na osobie pracownicy salonu (...) zostało poprzedzone ich wizytą w salonie, dokonaną obserwacją zabezpieczenia lokalu, a w szczególności zainstalowanych kamer i uzyskaną wiedzą o znacznej sumie pieniędzy znajdujących się w kasie salonu, o czym usłyszeli podczas zmiany pracownic salonu. Po wyjściu z salonu, wszyscy czterej oskarżeni wsiedli do samochodu i zgodzili się z propozycją oskarżonego R. D. (1) dokonania napadu rabunkowego. Siedząc w samochodzie, oskarżony A. M. (1) owinął taśmą samoprzylepną nożyczki aby sprawiały wrażenie noża (owinął rączki nożyczek), zaś wcześniej, przy użyciu tychże nożyczek, oskarżony R. K. (1) powycinał otwory na oczy w ściągniętej z siebie koszuli t-schir. W tej sam sposób przygotowana została druga koszula. Miały one służyć dwom napastnikom do zamaskowania twarzy, po wejściu do salonu gier. Ustalono, że dwóch pozostałych przebywać będzie na zewnątrz, obserwując otoczenie i sygnalizować o ewentualnej konieczności ucieczki. Zważyć bowiem należy, że w niedalekiej odległości od salonu gier znajduje się budynek Komendy Miejskiej Policji w O.. Z ustaleń zatem Sądu Okręgowego wynika, że przygotowanie narzędzia w postaci skręconych taśmą nożyczek oraz „kominiarek” ewidentnie wskazywało na zamiar dokonania napadu rabunkowego przy użyciu niebezpiecznego przedmiotu i zamaskowanych twarzach napastników.

Do salonu gier weszli oskarżeni, R. D. (1) i A. M. (1), mając na głowach „kominiarki”, zaś oskarżony A. M. (1) trzymał w ręce nożyczki, przypominające kształtem nóż. Tak też powyższy przedmiot oceniła pokrzywdzona A. M. (3). Na zewnątrz salonu gier pozostali oskarżeni R. K. (1) i D. P. (1). Ten pierwszy stał po drugiej stronie ulicy, zaś drugi stał przy drzwiach salonu gier. Widząc podejrzane zachowanie oskarżonych, pokrzywdzona zamknęła się w pomieszczeniu, w którym znajdowała się kasa. Po wyłamaniu drzwi, do tego pomieszczenia wszedł oskarżony A. M. (1), trzymając w ręce nożyczki. Obaj oskarżeni bili po głowie i kopali pokrzywdzoną A. M. (2), która zdążyła uruchomić alarm, rzucili ją na krzesło. Oskarżeni zabrali z szuflady pieniądze w kwocie 6.400 zł i zbiegli z tego miejsca do samochodu. Po odjeździe, w późniejszym czasie, podzielili pomiędzy siebie zabrane pieniądze w równych częściach.

Dokonane przez Sąd Okręgowy ustalenia faktyczne oparte zostały na dowodach wskazanych i szczegółowo ocenionych przez Sąd I instancji na str. 102-106 pisemnego uzasadnienia wyroku (k. 3385 verte – 3387 verte) i zbędnym byłoby ponowne ich przedstawianie. Należy podkreślić, że powyższa ocena jest wszechstronna, logiczna, uwzględniająca zasady prawidłowego rozumowania oraz wskazania wiedzy i doświadczenia życiowego. W żadnym zakresie nie przekracza granic oceny swobodnej, wyznaczonej przepisem art. 7 k.p.k.

Odnosząc się do apelacji obrońcy oskarżonego R. K. (1) nie sposób jest nie zauważyć, że w powyższym środku odwoławczym zaprezentowana została odmienna linia obrony oskarżonego, niż wynikająca ze złożonych przez niego wyjaśnień, w których negował udziałowi w dokonanym przez inne osoby rozboju. W apelacji bowiem nie kwestionuje się udziału oskarżonego R. K. (1) w napadzie rabunkowym w salonie gier, jednakże obrońca wywodził, że wprawdzie oskarżony R. K. (1) podał swoją koszulkę oskarżonemu A. M. (1), który przy użyciu nożyczek wycinał w niej otwory, to jednak oskarżony R. K. (1) nie wiedział o tym, że oskarżony A. M. (1) posłuży się tymi nożyczkami, podczas napadu rabunkowego. Tym bardziej – jak zarzucił obrońca – użycie nożyczek nie zostało objęte porozumieniem pomiędzy oskarżonymi i stanowiło eksces oskarżonego M..

Sąd Apelacyjny nie podzielił argumentacji obrońcy oskarżonego R. K. (1), gdyż jedynym dowodem, który miałby przemawiać za taką wersją są argumenty zawarte w apelacji, skoro oskarżony zaprzeczył swojemu udziałowi w tymże przestępstwie. Sąd Okręgowy na str. 105 pisemnego uzasadnienia wyroku (k.3387) wskazał na dowody, które negują stwierdzeniom o ekscesie użycia noża przez oskarżonego A. M. (1). Do dowodów powyższych należą przede wszystkim wyjaśnienia oskarżonego R. D. (1), który jednoznacznie stwierdził, że „ przy samochodzie byliśmy we czwórkę i wszyscy widzieli te nożyczki” (k. 1192, tom VII). Potwierdził to oskarżony A. M. (1) Te nożyczki oklejaliśmy w samochodzie, siedzieliśmy w pojeździe we czwórkę i wszyscy widzieli te narzędzie” (k. 2182, tom XII). Z dalszych ustaleń Sądu Okręgowego wynika, że oskarżony R. K. (1) przebywał w samochodzie, w którym przygotowywano „kominiarki” oraz nożyczki, oklejając je taśmą samoprzylepną. Zamiar oskarżonego został w sposób jednoznaczny wyartykułowany i nie może być wątpliwości, że w ten sposób czyniono przygotowania do dokonania przestępstwa napadu rabunkowego. Nie jest przy tym istotne, który ze sprawców posłużył się niebezpiecznym przedmiotem, skoro zostało to zaakceptowane przez pozostałych współoskarżonych, w tym oskarżonego R. K. (1). Jego postawa nie była pasywna, bowiem zdjął swoją koszulkę i pozwolił z niej zrobić „kominiarkę”, akceptował wycięcie otworów na oczy w celu użycia koszulki podczas napadu rabunkowego. Dalsza jego rola polegała na obserwacji ulicy, którą mógł przejeżdżać radiowóz policyjny z uwagi na mieszczący się w pobliżu budynek Komendy Policji w O..

Sąd Apelacyjny nie podzielił zatem apelacji obrońcy oskarżonego R. K. (1) i nie przyjął aby Sąd Okręgowy dokonał błędnych ustaleń faktycznych dotyczących udziału tego oskarżonego w przypisanym przestępstwie wyczerpującym ustawowe znamiona zbrodni z art. 280 § 2 k.k. Nie podzielił również zarzutu rażącej niewspółmierności kary 3 lat i 6 miesięcy pozbawienia wolności, z uwagi na wysoki stopień społecznej szkodliwości przypisanego oskarżonemu przestępstwa, a także działanie w warunkach powrotności do przestępstwa z art. 64 § 1 k.k. Wymierzenie kary 2 lat pozbawienia wolności obrońca wiązał ze zmianą kwalifikacji prawnej czynu na przepis art. 280 § 1 k.k. Skoro powyższy wniosek nie został uwzględniony, tym samym wymiar kary pozbawienia wolności w tej wysokości mógłby nastąpić przy zastosowaniu dobrodziejstwa nadzwyczajnego złagodzenia kary, zaś powyższych przesłanek nie sposób jest doszukać się wobec oskarżonego R. K. (1).

Odnosząc się do apelacji obrońcy oskarżonego D. P. (1) zarzucającej naruszenie przepisu art. 7 k.p.k., a także obrazę przepisu prawa materialnego, tj. art. 280 § 2 k.k. – apelację należało uznać za bezzasadną w stopniu oczywistym. Nie sposób jest bowiem odnieść się do treści zarzutów, które sprowadzają się jedynie do ogólnego stwierdzenia, że Sąd I instancji niewłaściwe ocenił materiał dowodowy poprzez uwzględnienie jedynie okoliczności przemawiających na niekorzyść oskarżonego i pominął okoliczności przemawiające na korzyść oskarżonego. Obrońca nie wskazał jednak w uzasadnieniu apelacji w czym upatrywał błędną ocenę dowodów i jakich dowodów miałaby dotyczyć. Stąd odniesienie się do ogólnie sformułowanych zarzutów jest znacznie utrudnione, a wręcz niemożliwe. Niemniej jednak Sąd Apelacyjny stwierdza, że przedstawione argumenty odnoszące się do zarzutów apelacyjnych zawartych w wyżej omówionej apelacji, pozostają aktualne także w odniesieniu do apelacji obrońcy oskarżonego D. P. (1). Dokonana tamże ocena prawna popełnionego przestępstwa rozboju z art. 280 § 2 k.k. również zachowuje swoją aktualność. Podobnie jak oskarżony R. K. (1), również rola oskarżonego D. P. (1) polegała na obserwacji otoczenia, w sytuacji, gdy oskarżony stał przy drzwiach wejściowych do salonu gier i w każdej chwili mógł powiadomić znajdujących się wewnątrz salonu oskarżonych R. D. (1) i A. M. (1) o zbliżającym się niebezpieczeństwie nadejścia innych osób. Wcześniej zaś oskarżony D. P. (1) przebywał w samochodzie podczas przygotowywania „kominiarek” oraz nożyczek do użycia podczas napadu rabunkowego w salonie gier w O.. Posiadał świadomość co do ich bezpośredniego użycia, a zatem udział oskarżonego w popełnionym przestępstwie należy ocenić w kategoriach współsprawstwa dokonania czynu z art. 280 § 2 k.k., nie zaś z art. 280 § 1 k.k. – jak wnosił o to obrońca oskarżonego D. P. (1).

Wymierzona oskarżonemu D. P. (1) za popełnione przestępstwo kara 3 lat pozbawienia wolności nie jest karą surową, skoro za przestępstwo z art. 280 § 2 k.k. ustawodawca określił karę minimalną 3 lat pozbawienia wolności.

Odnośnie apelacji obrońcy oskarżonego A. M. (1) - powyższa apelacja uznana została za niezasadną.

W ocenie Sądu Apelacyjnego nie znajduje wsparcia zarzut opisany w pkt 1 apelacji polegający na błędzie w ustaleniach faktycznych przyjętych za podstawę zaskarżonego wyroku, a w konsekwencji przypisania oskarżonemu A. M. (1) przestępstwa z art. 280 § 2 k.k. zamiast przestępstwa rozboju z art. 280 § 1 k.k. W uzasadnieniu apelacji, zawierającej w większej części cytaty z pisemnego uzasadnienia zaskarżonego wyroku, obrońca wskazał na błędnie ustalony stan faktyczny w zakresie przyjęcia, że oskarżony A. M. (1) użył siły, bijąc pokrzywdzoną A. M. (3) oraz posługiwania się przez oskarżonych nożyczkami, którymi grożono pokrzywdzonej.

Kwestia użycia siły fizycznej wobec pokrzywdzonej A. M. (2) przez oskarżonych R. D. (1) i A. M. (1) była przedmiotem szczegółowych ustaleń dokonanych przez Sąd Okręgowy oraz wnikliwą oceną dowodów, wskazujących na to, że obaj oskarżeni bili i kopali pokrzywdzoną A. M. (2) (str. 104-105 pisemnego uzasadnienia wyroku, k. 3386 verte – 3387).

Sąd Okręgowy zasadnie przyjął, że negacja tego faktu przez oskarżonych R. D. (1) i A. M. (1) pozostawała w opozycji do innych dowodów i stanowiła przyjętą przez oskarżonych linię obrony. Wyjaśnienia oskarżonych nie znajdują wsparcia w jakimkolwiek dowodzie. Tymczasem, pokrzywdzona A. M. (2) składając zeznania w pierwszej fazie postępowania przygotowawczego (k.936 verte, tom VI) jednoznacznie zeznała, że napastnicy, po wejściu do salonu gier, bili ją po głowie i kopali oraz rzucili na krzesło. To, że powyższe zachowanie oskarżonych wobec pokrzywdzonej w rzeczywistości zaistniało, potwierdzając zeznania A. M. (2), znajduje wsparcie w opinii sądowo-lekarskich oględzin ciała pokrzywdzonej. Nie może bowiem budzić wątpliwości, że doznała ona obrażeń ciała, których rodzaj i usytuowanie potwierdza wersję pokrzywdzonej.

Ponadto, Sąd Okręgowy słusznie wskazał na dowód w postaci wyjaśnień oskarżonego R. D. (1) złożonych na rozprawie sądowej, w których przyznał się do szarpania z pokrzywdzoną (k.2834), a także przytoczył na str. 105 pisemnego uzasadnienia wyroku wyjaśnienia oskarżonych R. K. (1) i D. P. (1), którzy opisali zachowanie oskarżonego R. D. (1), po jego powrocie do samochodu. Powiedział on do pozostałych oskarżonych, że użył siły wobec pokrzywdzonej uderzając ją ręką i kopiąc.

Ocena powyższych dowodów dokonana przez Sąd Okręgowy, pozwalała na przyjęcie, że oskarżeni A. M. (1) oraz R. D. (1) użyli siły fizycznej wobec pokrzywdzonej, czego nie kwestionował oskarżony R. D. (1) na rozprawie przed Sądem I instancji.

Obrońca oskarżonego A. M. (1) zarzucił Sądowi Okręgowemu w pkt 2 apelacji naruszenie wymienionych tamże przepisów postępowania, a w szczególności przepisu art. 424 § 1 pkt 1 k.p.k., poprzez wadliwe sporządzenie uzasadnienia zaskarżonego wyroku polegające na pominięciu właściwej oceny wyjaśnień oskarżonych oraz zeznań świadka J. M. (2), a także naruszenie przepisu art. 5 § 2 k.p.k. poprzez rozstrzygnięcie nie dających usunąć się wątpliwości na niekorzyść oskarżonego.

Powyższy zarzut również okazał się niezasadny. Sporządzone uzasadnienie zaskarżonego wyroku spełnia wszelkie wymogi wynikające z przepisu art. 424 § 1 pkt 1 i 2 oraz § 2 k.p.k. Obszerność, szczegółowość i profesjonalizm uzasadnienia wyroku może stanowić przykład jak należy sporządzać uzasadnienie wyroku w sprawie o znacznym zakresie podmiotowym i przedmiotowym. Sąd nie tylko przedstawił treść złożonych wyjaśnień oskarżonych, ale również dokonał ich oceny, co uczynił także w odniesieniu do pozostałych, ujawnionych na rozprawie dowodów. Zarzut braku oceny zeznań świadka J. M. (2) pozostaje w ewidentnej sprzeczności z treścią pisemnego uzasadnienia wyroku. Na stronie 104 tegoż uzasadnienia, Sąd dokonał oceny powyższego dowodu i „ potraktował jego zeznania jako uzupełniające w stosunku do zeznań pokrzywdzonej, które były podstawą ustaleń faktycznych” (str. 104 uzasadnienia wyroku).

Zarzut naruszenia przepisu art. 5 § 2 k.p.k. wprawdzie nie został rozszerzony w petitum apelacji, jednakże uzasadnienie apelacji (str. 4) przekonuje, że odnosi się do ustaleń Sądu I instancji w zakresie posługiwania się przez oskarżonego A. M. (1) nożyczkami, podczas napadu rabunkowego. Innych wątpliwości obrońca nie przedstawił w uzasadnieniu apelacji.

Powyższy zarzut jest oczywiście bezzasadny. O naruszeniu zasady „ in dubio pro reo” nie można mówić, gdy sąd w wyniku pełnej i poprawnie dokonanej swobodnej oceny dowodów uznał, że brak jest wątpliwości, albo, że nie mają one znaczenia dla odpowiedzialności oskarżonego. O złamaniu powyższej dyrektywy można mówić dopiero wtedy, gdy wątpliwości wyrażone przez sąd nie zostały usunięte i rozstrzygnięto je na niekorzyść oskarżonego (por. wyrok SN z 9.05.2002 r., V KK 21/02, OSNPP 11/2002, poz. 13), czyli gdy sąd orzekający powziął wątpliwości co do treści ustaleń faktycznych i mimo braku możliwości dowodowych prowadzących do ich usunięcia, rozstrzygnie je na niekorzyść oskarżonego.

W rozpoznawanej sprawie nie zaistniała sytuacja, sprowadzająca się do powzięcia przez sąd wątpliwości co do treści ustaleń faktycznych w zakresie kwestionowanym przez apelującego, tj. posługiwania się nożyczkami przez oskarżonego A. M. (1) podczas przedmiotowego zdarzenia. Sąd dysponował dowodami, które pozwalały w sposób jednoznaczny dokonać ustaleń faktycznych. Do takich dowodów należały wyjaśnienia oskarżonego R. D. (1) (k.1192), w których potwierdził użycie nożyczek podczas napadu rabunkowego, które trzymał w ręce oskarżony A. M. (1). Apelujący zdaje się nie zauważyć, że oskarżony A. M. (1) potwierdził wyjaśnienia oskarżonego R. D. (1), składając wyjaśnienia w trakcie postępowania przygotowawczego, stwierdzając m.inn. „ nie pamiętam kto trzymał z nas wtedy te nożyczki. Najprawdopodobniej ja. Wchodząc do lokalu trzymałem je w ręce ...”. Oskarżony starał się jednak zminimalizować ten fakt, stwierdzając „ kiedy wszedłem do środka schowałem je pod kurtkę” (k.2151). Tę część wyjaśnień Sąd Okręgowy uznał za niewiarygodną, skoro pozostają w sprzeczności z zeznaniami pokrzywdzonej A. M. (2), która widziała w ręce napastnika przedmiot, uznając go za nóż. Takie też wrażenie miały sprawiać nożyczki oklejone częściowo taśmą samoprzylepną, co było intencją oskarżonych. Obrońca podniósł, że pokrzywdzona nie mogła wiedzieć tego przedmiotu, skoro „ zamknęła się w pomieszczeniu z kasą” (cytat z uzasadnienia apelacji, str. 4). Obrońca pomija jednak fakt, że pokrzywdzona zetknęła się bezpośrednio z napastnikami, skoro została przez nich pobita. Miała zatem możliwości zaobserwowania przedmiotu, który jeden z nich trzymał w ręce. Twierdzenia zatem obrońcy pozostają w oczywistej sprzeczności z dowodami w postaci zeznań A. M. (2) oraz opinii sądowo-lekarskich oględzin jej ciała.

Wniosek obrońcy oskarżonego o zakwalifikowanie przypisanego oskarżonemu A. M. (1) przestępstwa z art. 280 § 1 k.k., zamiast z art. 280 § 2 k.k. nie zasługiwał na uwzględnienie, a w konsekwencji także o wymierzenie oskarżonemu łagodnej kary pozbawienia wolności.

Dokonana przez Sąd Okręgowy ocena prawna czynu oskarżonego A. M. (1), stanowiącego przestępstwo z art. 280 § 2 k.k., jest prawidłowa z przyczyn wyżej przedstawionych, akceptujących ustalenia Sądu I instancji.

Wymierzona oskarżonemu A. M. (1) z art. 280 § 2 k.k. w zw. z art. 64 § 2 k.k. kara 5 lat pozbawienia wolności spełnia wszelkie wymogi z art. 53 § 1 i § 2 k.k. i w żadnym zakresie nie razi surowością, zwłaszcza jeśli uwzględni się stopień winy oskarżonego, zaplanowany sposób działania oskarżonych, połączony z brutalnością wobec bezbronnej kobiety.

Z tych względów apelacja obrońcy oskarżonego A. M. (1) nie została uwzględniona.

Sąd Apelacyjny nie podzielił stanowiska Sądu Okręgowego w zakresie ustalenia, że oskarżeni A. M. (1) i R. D. (1) popełniając przestępstwo rozboju kwalifikowanego, stanowiącego czyn z art. 280 § 2 k.k., jednocześnie wyczerpali ustawowe znamiona przestępstwa z art. 157 § 1 k.k. polegającego jedynie na spowodowania obrażeń ciała pokrzywdzonej A. M. (2), naruszających czynności narządów jej ciała na okres powyżej 7 dni.

Sąd Okręgowy pomimo stwierdzeń zawartych w opinii sądowo-lekarskiej opracowanej przez Zakład Medycyny Sądowej we W. (k. 1015-1022, tom VI), że istnieje związek przyczynowy pomiędzy obrażeniami kończyny dolnej lewej jakich doznała A. M. (2) w wyniku rozboju, a wystąpieniem zakrzepicy z następową zatorowością płucną, skutkującą jej zgonem – nie przyjął, że oskarżeni A. M. (1) oraz R. D. (1) ponoszą odpowiedzialność za skutek w postaci śmierci pokrzywdzonej. Zważyć przy tym należy, że powyższy skutek nastąpił wobec 46-letniej kobiety, dotychczas nie chorującej na inne choroby, zaś nie wystąpiły inne przyczyny zgonu poza wcześniej powstałymi obrażeniami jej ciała, na skutek działań oskarżonych wobec jej osoby.

Zmiana zaskarżonego wyroku na niekorzyść oskarżonych nie była możliwa wobec braku apelacji prokuratora lub oskarżyciela posiłkowego i naruszałaby przepis art. 434 § 1 k.p.k.

Tym samym, Sąd Apelacyjny nie podzielił dokonanej oceny prawnej Sądu Okręgowego zawartej na str. 120-121 pisemnego uzasadnienia wyroku, całkowicie uwalniającego oskarżonych od zaistniałego skutku w postaci śmierci pokrzywdzonej. Zebrany materiał dowodowy (wymagający w tym zakresie uzupełnienia), wskazuje jednak, że oskarżeni ponoszą odpowiedzialność za skutek w postaci śmierci pokrzywdzonej w wyniku działania nieumyślnego z art. 155 k.k. Śmierć pokrzywdzonej wprawdzie nie nastąpiła bezpośrednio po spowodowaniu obrażeń ciała, których doznała, ale pozostawała w związku przyczynowym z pobiciem pokrzywdzonej przez oskarżonych. Zmiana wyroku w tym zakresie w postępowaniu odwoławczym była niemożliwa wobec braku apelacji prokuratora.

Sąd Apelacyjny nie zakwestionował przyjętej przez Sąd Okręgowy postaci współsprawstwa popełnienia przez oskarżonych zbrodni z art. 280 §2 k.k. Współsprawstwo według teorii materialno-obiektywnej, na podstawie której, współsprawstwem jest oparte na porozumieniu wspólne wykonanie czynu zabronionego, charakteryzujące się odegraniem istotnej roli w procesie realizacji ustawowych znamion czynu zabronionego po stronie każdego ze wspólników. Na postawie tej koncepcji współsprawcą będzie zarówno osoba, która w porozumieniu z inną realizuje całość lub część znamion czynu zabronionego, jak i taka osoba, która wprawdzie nie wykonuje czynności odpowiadającej znamieniu czasownikowemu danego czynu zabronionego, ale której zachowanie się – uzgodnione ze wspólnikiem – stanowi istotny wkład w realizację wspólnego przestępczego zamachu (A. W.Kodeks karny, komentarz, tom I, s. 248-251).

Sąd Najwyższy w postanowieniu z dnia 1.03.2005 r. III K 208/04 wskazał, że dla przyjęcia współsprawstwa (art. 18 § 1 k.k.) nie jest konieczne, aby każda osoba działająca w porozumieniu realizowała osobiście znamiona czynu zabronionego, gdyż wystarczy, że osoba taka działa w ramach uzgodnionego podziału ról, umożliwiając innemu sprawcy wykonanie czynu. Zdaniem Sądu Najwyższego z działaniem wspólnym mamy do czynienia nie tylko wtedy, gdy każdy ze współsprawców realizuje część znamion czynu zabronionego, ale także wtedy, gdy współdziałający nie realizuje żadnego znamienia czasownikowego uzgodnionego czynu zabronionego, ale wykonane przez niego czynności stanowią istotny wkład we wspólne przedsięwzięcie (OSNKW 7-8/2005, poz. 62). Przyjmuje się w orzecznictwie, że wkład w realizację znamienia skutkowego w ramach przyjętego między sprawcami działającymi w porozumieniu podziału ról musi być jednak na tyle istotny, by można było przyjąć, że umożliwiał on, a nie tylko ułatwiał wykonanie wspólnego zamiaru popełnienia przestępstwa, w tym przypadku rozboju.

Odnosząc powyższe poglądy i orzecznictwo Sądu Najwyższego do konkretów rozpoznawanej sprawy, nie budzi wątpliwości, że zamiar wspólnego dokonania przestępstwa rozboju powstał na skutek powzięcia wiadomości przez oskarżonych, że w tym dniu w kasie salonu gier znajduje się znaczna ilość pieniędzy, a także, że w salonie gier nie ma kamer. Zamiar posługiwania się nożyczkami imitującymi nóż został zaakceptowany przez wszystkich oskarżonych, tak jak zamaskowanie twarzy przez napastników, którzy weszli do pomieszczenia. Oskarżeni R. K. (1) i D. P. (1), pozostając na zewnątrz lokalu realizowali wcześniej uzgodniony podział ról w realizacji przestępstwa. Ich działanie było na tyle istotne, że ułatwiało wykonanie wspólnego zamiaru, zwłaszcza, że przeprowadzana obserwacja na ulicy przez osk. R. K. (1) miała istotne znaczenie, gdyż w pobliżu znajdował się budynek Komendy Policji w O., zaś oskarżony D. P. (1) był „łącznikiem” pomiędzy oskarżonym R. K. (1), a znajdującymi się wewnątrz salonu gier oskarżonymi R. D. (1) i A. M. (1), którzy z uwagi na rozmieszczenie pomieszczeń, pozbawieni byli możliwości obserwacji tego, co dzieje się poza salonem gier i oczekiwali na sygnał z zewnątrz w sytuacji zaistnienia okoliczności umożliwiających dokonanie rozboju i podjęcia ucieczki.

W związku z powyższym zaskarżony wyrok jest merytorycznie zasadny w zakresie przyjęcia współsprawstwa oskarżonych w odniesieniu do przestępstwa z art. 280 § 2 k.k., zaś apelacja nie została uwzględniona.

Odnośnie apelacji obrońcy oskarżonego R. D. (1) dotyczącej kary pozbawienia wolności za czyn opisany w pkt XVIII części dyspozytywnej wyroku – apelacja nie została uwzględniona.

Wymierzona oskarżonemu kara 4 lat i 6 miesięcy pozbawienia wolności w żadnym zakresie nie jest karą rażąco surową, zwłaszcza jeśli uwzględni się wiodącą rolę (wraz z osk. A. M.) w popełnieniu przypisanego rozboju kwalifikowanego oraz to, że był inicjatorem tego przestępstwa. Sposób działania – bezwzględny i brutalny oraz wysokość zagarniętego mienia, skutki pobicia pokrzywdzonej (w dalszym czasie jej śmierć), nie dają podstaw do uwzględnienia, zarzutu apelacji o rażącej niewspółmierności wymierzonej kary za przypisane oskarżonemu przestępstwo. Wprawdzie uwzględniono częściowe przyznanie się oskarżonego do popełnienia tego przestępstwa, jednakże nie jest to okoliczność decydująca o obniżeniu orzeczonej kary pozbawienia wolności.

2.

2.  Odnośnie apelacji obrońców oskarżonych :

1.  R. K. (2) dotyczącej kary łącznej 6 lat pozbawienia wolności,

2.  D. P. (1) dotyczącej kary łącznej 4 lat pozbawienia wolności.

Zarzuty rażącej niewspółmierności powyższych kar łącznych pozbawienia wolności nie zasługują na uwzględnienie.

Sąd Okręgowy na str. 150-151 pisemnego uzasadnienia wyroku szczegółowo przedstawił o ocenił okoliczności wpływające na wymiar kar jednostkowych za poszczególne przestępstwa oraz kar łącznych orzeczonych wobec oskarżonych R. K. (1) oraz D. P. (1). Sąd Apelacyjny w pełni podzielił przedstawione tamże okoliczności i jeśli uwzględni się ilość popełnionych przestępstw (osk. R. K. – 27 przestępstw; osk. D. P. – 12 przestępstw), zakres przestępczej działalności, a także zbieżność czasową i przedmiotową – to wysokość wymierzonych kar łącznych absolutnie nie razi surowością i wymiar kar łącznych zbliżony jest do wymiaru najsurowszych kar jednostkowych, przy zastosowaniu w szerokim zakresie zasady częściowej absorpcji.

Apelujący nie przedstawili skutecznych argumentów, które podważyłyby ocenę działalności oskarżonych oraz nie przedstawili argumentów, które czyniłyby wysokość wymierzonych kar łącznych wobec oskarżonych rażąco surowymi.

Z tych względów apelacje oskarżonych R. K. i D. P. – również w tej części – nie zostały uwzględnione.

3.  Odnośnie apelacji obrońcy oskarżonego R. D. (1) : - dotyczącą pozostałych kar jednostkowych i kary łącznej pozbawienia wolności - apelacja nie została uwzględniona.

Obrońca oskarżonego R. D. (1) zarzucając rażącą niewspółmierność kar jednostkowych oraz kary łącznej w wymiarze 6 lat pozbawienia wolności wniósł o wymierzenie łagodniejszych kar jednostkowych, w granicach dolnego ustawowego zagrożenia oraz kary łącznej w wymiarze 4 lat pozbawienia wolności.

Sąd Okręgowy na str. 149-150 pisemnego uzasadnienia wyroku wskazał zarówno na okoliczności obciążające, jak również okoliczności łagodzące, decydujące o wysokości wymierzonych kar jednostkowych za poszczególne przestępstwa oraz kary łącznej 6 lat pozbawienia wolności. Zważyć należy, że oskarżony R. D. (1) w przeciągu niespełna 10 miesięcy popełnił 35 przestępstw, w tym dwie zbrodnie rozboju kwalifikowanego.

Najniższa wymierzona oskarżonemu kara wynosiła 4 lata i 6 miesięcy pozbawienia wolności (pkt XVIII części dyspozytywnej wyroku), zaś suma kar jednostkowych wynosiła 23 lata i 8 miesięcy pozbawienia wolności (możliwość wymierzenia 15 lat pozbawienia wolności).

Wymiar zatem kary łącznej 6 lat pozbawienia wolności wobec oskarżonego R. D. (1) oscyluje w granicach najwyższej z kar jednostkowych i dowodzi dalece korzystnego rozstrzygnięcia dla oskarżonego, przy zastosowaniu zasady częściowej absorpcji. Sąd Okręgowy szczegółowo uzasadnił powyższy wymiar oraz przyjęte argumenty, zaś Sąd Apelacyjny w pełni je podzielił i nie znalazł podstaw do dalszego złagodzenia kary łącznej pozbawienia wolności. Eksponowane w uzasadnieniu apelacji obrońcy oskarżonego okoliczności łagodzące zostały uwzględnione przez Sąd Okręgowy, a zatem nie stanowią podstaw do dalszego łagodzenia kar jednostkowych oraz kary łącznej pozbawienia wolności wymierzonych oskarżonemu R. D. (1).

Z tych przyczyn apelacja nie została uwzględniona, a zaskarżony wyrok wobec oskarżonego R. D. (1) utrzymano w mocy.

4.  Odnośnie apelacji obrońcy oskarżonego D. S. - apelacja nie została uwzględniona.

Sąd Okręgowy w pisemnym uzasadnieniu wyroku przedstawił (str. 154, k. 3411 verte) okoliczności, które uwzględnił orzekając o wysokości kary łącznej 2 lat pozbawienia wolności oraz kar jednostkowych wymierzonych oskarżonemu D. S.. Z przedstawionych argumentów, w pełni akceptowanych przez Sąd Apelacyjny wynika, że oskarżony nie dawał gwarancji nie popełnienia w przyszłości przestępstwa, uwzględniając jego dotychczasową karalność za przestępstwa, właściwości i warunki osobiste, dotychczasowy sposób życia oraz szeroki zakres przestępczej działalności oskarżonego. Zważyć bowiem należy, że oskarżony w trakcie 5 miesięcy popełnił 17 przestępstw, zaś najwyższa z wymierzonych kar wynosiła rok i 6 miesięcy pozbawienia wolności (pkt LVII części wstępnej wyroku), natomiast suma kar pozbawienia wolności wynosiła 8 lat i 6 miesięcy. Docenić należało postawę oskarżonego w trakcie postępowania przygotowawczego, w szczególności przyznanie zasadniczych faktów dotyczących przestępstw oraz częściowe wyrównanie szkody, jednakże przeważająca ilość okoliczności obciążających oskarżonego przemawiała przeciwko zmianie zaskarżonego wyroku i warunkowemu zawieszeniu wykonania kary łącznej pozbawienia wolności w wymiarze 2 lat.

Z tych względów apelacja obrońcy oskarżonego D. S. nie została uwzględniona.

5.  Odnośnie apelacji obrońcy oskarżonego A. J. - apelacja nie została uwzględniona.

Także i w odniesieniu do oskarżonego A. J., Sąd Okręgowy uzasadnił w sposób przekonywujący wymiar kary łącznej 2 lat i 3 miesięcy pozbawienia wolności orzeczonej wobec oskarżonego A. J. (str. 152-153 pisemnego uzasadnienia wyroku). Sąd I instancji dostrzegł szereg okoliczności łagodzących po stronie oskarżonego i wyraźnie je wyeksponował. Z drugiej zaś strony Sąd podkreślił, że za popełnione przez oskarżonego przestępstwa wymierzono kary jednostkowe w wysokości minimalnego ustawowego zagrożenia, a mianowicie:

a)

a)  z art. 280 § 1 k.k. – 2 lata pozbawienia wolności,

b)  z art. 279 § 1 k.k. – rok pozbawienia wolności,

nie znajdując podstaw do zastosowania nadzwyczajnego złagodzenia kar jednostkowych.

Sąd I instancji zastosował, wymierzając karę łączną pozbawienia wolności, zasadę częściowej absorpcji, określając jej wymiar w wysokości 2 lat i 3 miesięcy. Uwzględnił przy tym zbieżność czasową popełnionych przestępstw, gdyż:

1)  czyn opisany w pkt LXXX, stanowiący przestępstwo z art. 280 § 1 k.k. popełniony został w dniu 17 maja 2010 roku, zaś

2)  czyn opisany w pkt LXXXI, stanowiący przestępstwo z art. 279 § 1 k.k. popełniony został w dniu 31 maja 2010 roku.

Nie sposób jest jednak nie zauważyć, że oba przypisane oskarżonemu przestępstwa cechuje wysoki stopień winy, jeśli uwzględni się zwłaszcza przemyślany sposób działania oskarżonego. Podczas dokonanego rozboju (czyn LXXX) oskarżony A. J. działając wspólnie i w porozumieniu z oskarżonym R. D. (1) pobili właściciela salonu gier w należącym do niego lokalu, zabierając mienie na łączną sumę 2.400 zł.

W drugim zaś przypadku (czyn opisany w pkt LXXXI części wstępnej wyroku) włamali się do salonu gier i zabrali kasetkę z pieniędzmi o łącznej wartości 3.030 złotych.

W obu przypadkach oskarżony działał w sposób zaplanowany, oczekując uzyskania znacznej korzyści majątkowej.

Wprawdzie popełnione zostały przestępstwa przeciwko mieniu, jednakże sposób działania i skład osobowy oskarżonych był odmienny.

Nadal aktualny pozostaje pogląd Sądu Najwyższego, że przy wymiarze kary łącznej podobieństwo przestępstw i popełnienie ich w stosunkowo krótkim odstępie czasu, nie są jedynymi przesłankami wymiaru kary łącznej. Oprócz tego przy wymierzeniu tej kary należy uwzględnić wszystkie dyrektywy wymiaru kary (OSNKW 1974, z. 6, poz. 112 wyrok z dnia 5.03.1974 r., III K 7/74). Także nie straciło aktualności stanowisko Sądu Najwyższego, że jakkolwiek przy wymiarze kary łącznej za zbiegające się przestępstwa dopuszczalne jest stosowanie zarówno zasady pełnej absorpcji, jak i – bez przekroczenia górnej granicy danego rodzaju kary – zasady pełnej kumulacji, to jednak należy pamiętać, że zastosowanie każdej z nich jest rozstrzygnięciem skrajnym i wymaga wnikliwego umotywowania w uzasadnieniu wyroku (wyrok SN z 2.12.1975 r., Rw 628/75, OSNKW 1976, z. 2, poz. 33).

W ocenie Sądu Okręgowego, akceptowanej przez Sąd Apelacyjny, brak jest podstaw do zastosowania zasady całkowitej absorpcji, tj. wymierzenia kary łącznej 2 lat pozbawienia wolności, a następnie warunkowego zawieszenia jej wykonania, pomimo zaistnienia okoliczności zdecydowanie pozytywnych, po opuszczeniu przez oskarżonego Aresztu Śledczego na skutek uchylenia tymczasowego aresztowania.

Z tych względów apelacja nie została uwzględniona.

6.  Odnośnie apelacji obrońcy oskarżonego A. S. apelacja jest oczywiście bezzasadna.

Z dokonanych przez Sąd Okręgowy ustaleń wynika, że oskarżony R. D. (1) po dniu 23 sierpnia 2010 roku zakupił 5 gramów amfetaminy od oskarżonego A. S., przekazując w zamian radio pochodzące ze skradzionego wcześniej samochodu (str. 26-27 pisemnego uzasadnienia wyroku).

Ustalenia Sądu Okręgowego oparte zostały przede wszystkim na wyjaśnieniach oskarżonego A. S. złożonych w dniu 3 stycznia 2011 roku podczas przesłuchania przez prokuratora w trakcie postępowania przygotowawczego, w których przyznał się do popełnienia zarzucanego czynu (k.2013-2014, tom XI).

Zmiana treści wyjaśnień oskarżonego A. S. nastąpiła na rozprawie sądowej w dniu 13 października 2011 roku, w której nie przyznał się do popełnienia zarzucanego czynu, zaprzeczając znajomości z oskarżonym R. D. (1). Wersję oskarżonego potwierdził na rozprawie oskarżony R. D. (k. 2835 verte).

Dokonując oceny treści wyjaśnień oskarżonego A. S., Sąd Okręgowy uznał za niewiarygodne wyjaśnienia oskarżonego złożone na rozprawie sądowej, przyjmując, że stanowią one przyjętą przez oskarżonego linię obrony.

Z taką oceną nie sposób jest nie zgodzić się, zwłaszcza, że oskarżony pominął fakt, że przyznanie się do popełnienia zarzucanego przestępstwa nastąpiło również podczas przesłuchania przez prokuratora. Nie sposób jest także przyjąć, że oskarżony przyznał się do przestępstwa, którego nie popełnił. Przedstawione Sądowi Okręgowemu przez prokuratora dwa wyroki wydane przez Sąd Rejonowy w Oławie – sygn. akt: II K 122/11 i II K 400/11 na k. 2971-2972 jednoznacznie wskazują, że oskarżony A. S. na przestrzeni od 1 sierpnia 2010 r. do 1 listopada 2010 r. i od grudnia 2010 r. do stycznia 2011 r. udzielał odpłatnie innym osobom amfetaminę. Przypisany zatem oskarżonemu czyn wpisuje się w działalność przestępczą oskarżonego, prowadzoną w szerszym zakresie i nie jest działaniem odosobnionym, co także przekonuje o wiarygodności jego przyznania się w postępowaniu przygotowawczym.

Sąd Apelacyjny zauważa nieprecyzyjność zawartą w pkt CXII zarzutu zawartego w akcie oskarżenia, określającego czas popełnienia przestępstwa z art. 59 ust. 1 ustawy z dnia 29.07.2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii przez oskarżonego A. S.. Prokurator przyjął, że czyn został popełniony „po dniu 23 sierpnia 2010 roku”.

Sąd Okręgowy w pkt LXXV nie sprecyzował powyższego okresu, akceptując w pkt LXXV części dyspozytywnej wyroku czas popełnienia przestępstwa przez oskarżonego A. S., nie starając się zawęzić daty końcowej popełnionego przestępstwa. Tego typu ustaleń nie dokonał Sąd Apelacyjny, jednakże zauważa, że okres popełnionego czynu nie może przekroczyć „16 listopada 2010 roku”, tj. dnia zatrzymania oskarżonego R. D. (1) – nabywcy substancji psychotropowej w postaci amfetaminy. Powyższy czas przekracza ramy popełnionego przestępstwa, za które A. S. skazany został prawomocnym wyrokiem Sądu Rejonowego w Oławie w sprawie II K 122/11 z dnia 28 marca 2011 r. (k.2971).

W prawomocnie zakończonej sprawie, również dotyczącej udzielania substancji psychotropowej w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, Sąd Rejonowy w Oławie ustalił czas popełnienia przestępstwa zakreślając ramy czasowe od 1 sierpnia 2010 roku do dnia 1 listopada 2010 roku. Zatem, w rozpoznawanej sprawie, nie zachodzi zbieżność czasowa z czynem oskarżonego wcześniej osądzonym, w innym postępowaniu. Nie zachodzi powaga rzeczy osądzonej, skutkująca odmiennym rozstrzygnięciem w sprawie.

Z tych względów apelacja obrońcy oskarżonego A. S. nie została uwzględniona.

Orzeczenie o kosztach nieopłaconej obrony z urzędu oskarżonych A. J., D. P. (1) i A. M. (1) znajduje uzasadnienie w art. 29 ust. 1 ustawy – prawo o adwokaturze.

Sąd Apelacyjny na podstawie art. 636 § 1 k.p.k. i art. 2 ust. 1 pkt 3, 4 i 5 ustawy z dnia 23 czerwca 1973 r. o opłatach w sprawach karnych (Dz.U. Nr 49, poz. 223 z 1983 r. z późn. zm.) zasądził od oskarżonych koszty postępowania odwoławczego w częściach na nich przypadających wraz z opłatami za II instancję – z uwagi na nieuwzględnienie apelacji obrońców oskarżonych.

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Joanna Bernakiewicz
Podmiot udostępniający informację: Sąd Apelacyjny we Wrocławiu
Osoba, która wytworzyła informację:  Witold Franckiewicz,  Edward Stelmasik ,  Stanisław Rączkowski
Data wytworzenia informacji: